Visits 193111

Terenski saradnici/e za rad sa povratnicima i drugim grupama u riziku od migracija

26 May 11 In Veliiki Rit034

Nakon obuke terenskih saradnika/ca iz Kikinde, Zrenjanina, Žitišta i Subotice, za rad sa povratnicima i drugim grupama u riziku od migracija, koja je održana u periodu od 25. do 27. aprila 2017. godine u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije (EHO), započet je terenski rad.   

Terenski saradnici/e su započeli sa terenskim radom u gore navedene četiri jedinice lokalne samouprave, a terenski rad podrazumeva, između ostalog, kontinuirano informisanje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i drugih lica u riziku od migracija o dostupnim resursima i uslugama, praćenje stepena ostvarivanja njihovih prava i saradnju sa institucijama na lokalu.

 

Terenski saradnici/e deo su aktivnosti koje EHO, u konzorcijumu sa švajcarskim organizacijom HEKS-EPER, sprovodi u okviru projekta „Poboljašanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija ilegalnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju“. Projekat finansijski podržavaju Državni sekretarijat za migracije iz Švajcarske (SEM - State Secretariat for Migration, Switzerland), Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC - Swiss agency for development and cooperation, Switzerland), švajcarska organizacija HEKS-EPER, kao i jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran  Diakonie Fondacija za otvoreno drustvo  eu   unhcr