Visits 354074

Gadžin Han: poboljšanje uslova stanovanja

gadzin han 1

Nakon prošlogodišnje, veoma uspešne saradnje, EHO i opština Gadžin Han su početkom 2017. godine odpočele saradnju na novom projektu ”Poboljašanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”.

U Gadžinom Hanu, kao i Beloj Palanci i Aranđelovcu biće realizovan program za poboljšanje uslova stanovanja u podstandardnim (romskim) naseljima. Za realizaciju ovog programa koristi se EHO metodologija rada, tj. autorski model rada “Obnova podstandardnih romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika/ca” (engl. Dweller Driven Upgrading of Roma settlements). Ovaj međunarodno nagrađivan model rada je i dalje jedinstven u regionu i kao takav nudi participativno i ekonomično rešenje za uspostavljanje sanitarnog minimuma (“kupatilo za sve”) i poboljšanje uslova stanovanja, u podstandardnim romskim naseljima, koja nisu predviđena za raseljavanje.

 

gadzin han 2

Početkom maja, započeli su radovi u opštini Gadžin Han. Nakon selekcije 19 porodica (14 romskih i pet neromskih socijalno ugroženih porodica), planiranja građevinskih radova, proračuna individualnih budžeta i potpisivanja projektnih ugovora, započeli su radovi na izgradnji septičkih jama. Nakon mišljenja stručnog nadzora, porodice će nastaviti sa radovima na zidanju kupatila.         

Do kraja 2017. godine, projekat će pomoći 19 socijalno ugroženih porodica da unaprede uslove stanovanja - porodice će samostalno uz stručni nadzor izgraditi kupatila i biće sprovedeni radovi na sanaciji manjih oštećenja na kućama.   

Projekat ”Poboljašanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija  i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”, koji realizuje konzorcijum EHO (Srbija) i HEKS-EPER (Švajcarska), za cilj ima podršku procesu socijalne inkluzije, unapređenje uslova života Roma/kinja u Srbiji, prevenciju iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika.

gadzin han 3

gadzin han 4

U periodu od 1. marta, 2016. do 31. decembra, 2018. godine, Ekumenska humanitarna organizacija će u konzorcijumu sa švajcarskim  partnerom, HEKS-EPER realizovati projekat, ”Poboljašanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija  i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”,  u vrednosti od 1,9 mill CHF, koji finansiraju Državni sekretarijat za migracije, Švajcarska (SSM - State Secretariat for Migration, Switzerland), Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Švajcarska (SDC - Swiss agency for development and cooperation, Switzerland), HEKS-EPER, Švajcarska, kao i jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

heks eper   Schweizerische

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

FaLang translation system by Faboba

Partneri