Visits 308318

Bela Palanka: socijalna inkluzija - poboljšanje uslova stanovanja

socijalna inkuzija1

EHO i opština Bela Palanka su početkom 2017. godine odpočele saradnju na novom projektu ”Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”.

U Beloj Palanci (kao i u Gadžinom Hanu i Aranđelovcu) biće realizovan program za poboljšanje uslova stanovanja u podstandardnim (romskim) naseljima. Za realizaciju ovog programa koristi se EHO metodologija rada, tj. autorski model rada “Obnova podstandardnih romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika/ca” (engl. Dweller Driven Upgrading of Roma settlements). Ovaj međunarodno nagrađivan model rada je i dalje jedinstven u regionu i kao takav nudi participativno i ekonomično rešenje za uspostavljanje sanitarnog minimuma (“kupatilo za sve”) i poboljšanje uslova stanovanja, u podstandardnim romskim naseljima, koja nisu predviđena za raseljavanje.

Tokom ove nedelje, započeće građevinski radovi u opštini Bela Palanka. Nakon selekcije 44 porodice (23 romske i 21 neromska socijalno ugrožena porodica), individualnog planiranja građevinskih radova, proračuna individualnih budžeta i potpisivanja projektnih ugovora, usledila je distribucija alata, nakon čega će započeti radovi na izgradnji septičkih jama. Nakon mišljenja stručnog nadzora, porodice će nastaviti sa radovima na zidanju kupatila.

Do kraja 2017. godine, projekat će pomoći najmanje 44 socijalno ugrožene porodice da unaprede uslove stanovanja - porodice će samostalno uz stručni nadzor izgraditi kupatila i biće sprovedeni radovi na sanaciji manjih oštećenja na kućama.

Projekat ”Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”, koji realizuje konzorcijum EHO (Srbija) i HEKS-EPER (Švajcarska), za cilj ima podršku procesu socijalne inkluzije, unapređenje uslova života Roma/kinja u Srbiji, prevenciju iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika.

socijalna inkuzija2

U periodu od 1. marta, 2016. do 31. decembra, 2018. godine, Ekumenska humanitarna organizacija će u konzorcijumu sa švajcarskim partnerom, HEKS-EPER realizovati projekat, ”Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”, u vrednosti od 1,9 mill CHF, koji finansiraju Državni sekretarijat za migracije, Švajcarska (SEM - State Secretariat for Migration, Switzerland), Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Švajcarska (SDC - Swiss agency for development and cooperation, Switzerland), HEKS-EPER, Švajcarska, kao i jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

heks eper Swiss Agency for Development

FaLang translation system by Faboba

Partneri