Visits 298604

EHO godišnji izveštaj za 2016. godinu

EHO GI 2016

Sa zadovoljstvom želimo da sa Vama podelimo Godišnji izveštaj Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) za 2016. godinu. Dokument je trojezično pisan – na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.

 

Dokument je dostupan u PDF formatu (pregled i/ili download: klik na sliku).

EHO GI 2016

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr