Visits 361244

Projekat “Mobilizacija i razvoj romske zajednice”

modul opovo

 Ekumenska humanitarna organizacija od početka 2015. godine sprovodi projekat pod nazivom “Mobilizacija i razvoj romske zajednice”‌. U sklopu trogodišnjeg projekta sprovode se aktivnosti usmerene ka unapredjenju znanja i veština predstavnika romske zajednice iz 6 opština u Srbiji.

 Cilj projekta je razvoj kapaciteta predstavnika iz marginalizovanih grupa u partnerskim opštinama u Srbiji kroz bolji pristup uslugama na lokalnom nivou, kao i upoznavanje sa osnovnim ljudskim pravima, konceptom mentorstva u cilju razvoja njihovih sposobnosti i mobilizacije sopstvenih resursa same zajednice iz koje dolaze učesnici.

 Ciljnu grupu projekta čine predstavnici institucija, lokane samouprave i drugih zainteresovanih grupa kao i predstavnici romskih naselja, koji imaju potencijal i interes da svoju sredinu unaprede i omoguće bolji pristup informacijama i uslugama pripadnicima marginalizovanih grupa na lokalu.

Unutar ciljne grupe, korisnice projekta odabrane su na osnovu sledećih kriterijuma:
1) Potreba za podrškom i unapređenjem znanja i veština
2) Spremnost i motivacija za učenje i mobilizaciju romske zajednice
3) Potencijali zajednice.

marina

 Ove godine za partnerske opštine odabrani su grad Pančevo i opštine Opovo i Kovačica u kojima je predviđeno da učesnice/i prođu 4 modula obuka tokom maja i juna 2017. godine sa sledećim temama:

  1. Ljudska i manjinska prava i rodna ravnopravnost
  2. Timski rad, rukovođenje, veštine komunikacije i odnosi sa javnošću
  3. Strateško/organizaciono planiranje i upravljanje projektima
  4. Javno zastupanje, umrežavanje i mobilizacija lokalne zajednice.

 Tokom ovih obuka biće razvijeni mali projekti koji za cilj imaju sticanje prvih iskustava u sprovodjenju projektnih aktivnosti. Aktivnosti kojima bi korisnici/e bili/e dodatno podržane zavisiće pre svega od njihovih individualnih potreba, ali i zajedničkih prioriteta definisanih tokom obuke.

modul u opovu

 Prvi Modul obuka na temu „Ljudska i manjinska prava“ održan je u prostorijama Opštine Opovo, 10. I 11. maja 2017. gde su sa učesnicima/cama svoja iskustva u radu podelile i predstavnice Pokrajinskog zaštitnika građana Eva Vukašinović, zamenica za zaštitu prava nacionalnih manjina i Ankica Dragin, saradnica za odnose sa javnošću i programe saradnje.

 Projekat je finansijski podržala Evangelička Luteranska crkva Amerike.

ELCA 1 Color Large Website Primary

Oznake: Evangelical Lutheran Church of America

FaLang translation system by Faboba

Partneri