Visits 298550

Poseta donatora romskim IRL porodicama u Subotici

Poseta donatora 4123

Dana 01.06.2017. godine predstavnici Visokog Komesarijata Ujedinjenih Nacija za izbeglice u Srbiji (UNHCR), Danskog saveta za izbeglice Srbija (DRC) i Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) posetili su 6 romskih porodica u Subotici, koje su ove godine dobile pomoć u okviru projekta „Pružanje pomoći interno raseljenim licima u Srbiji“. Već treću godinu zaredom UNHCR finansira ovakav projekat u Gradu Subotici, namenjen poboljšanju uslova stanovanja i boljoj integraciji u društvu interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.

 

Poseta donatora 4131

Posetioci su se upoznali sa porodicama i stekli uvid u tok radova na ugradnji dobijenog građevinskog materijala i radu EHO-a na sprovođenju ovog projekta na terenu. Iz razgovora sa korisnicima pomoći uverili su se koliko je ova pomoć uspešno zadovoljila njihove stvarne potrebe za unapređenjem životnih uslova.

Poseta donatora 4146

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr