Visits 278528

Poseta donatora romskim IRL porodicama u Subotici

Poseta donatora 4123

Dana 01.06.2017. godine predstavnici Visokog Komesarijata Ujedinjenih Nacija za izbeglice u Srbiji (UNHCR), Danskog saveta za izbeglice Srbija (DRC) i Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) posetili su 6 romskih porodica u Subotici, koje su ove godine dobile pomoć u okviru projekta „Pružanje pomoći interno raseljenim licima u Srbiji“. Već treću godinu zaredom UNHCR finansira ovakav projekat u Gradu Subotici, namenjen poboljšanju uslova stanovanja i boljoj integraciji u društvu interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.

 

Poseta donatora 4131

Posetioci su se upoznali sa porodicama i stekli uvid u tok radova na ugradnji dobijenog građevinskog materijala i radu EHO-a na sprovođenju ovog projekta na terenu. Iz razgovora sa korisnicima pomoći uverili su se koliko je ova pomoć uspešno zadovoljila njihove stvarne potrebe za unapređenjem životnih uslova.

Poseta donatora 4146