Visits 307722

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada

Medjunarodni dan borbe protiv decjeg rada

“…priznajući da je dečiji rad u velikom meri uzrokovan siromaštvom i da je dugoročno rešenje u stalnom ekonomskom razvoju koji vodi društvenom napretku, naročito ublažavanju siromaštva i obrazovanju za sve” predstavlja deo preambule Konvencije MOR o najgorim oblicima dečjeg rada koju je Generalna konferencija Međunarodne organizacije rada (MOR) usvojila 1999. godine. Republika Srbija (tadašnja Savezna Republika Jugoslavija) početkom 2003. godine donela je Zakon o potvrđivanju konvencije MOR broj 182 o najgorim oblicima dečijeg rada i preporuke MOR broj 190 o zabrani i hitnoj akciji za ukidanje najgorih oblika dečijeg rada ("Sl. listu SRJ-Međunarodni ugovori", br. 2 od 31. januara 2003) kojim je potvrdila pomenutu Konvenciju i na sebe preuzela obavezu zaštite dece u smislu ovog zakona.

 Danas se svuda u svetu obeležava Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada i tim povodom podsetimo se šta znači izraz “najgori oblici dečijeg rada”:

(a) svi oblici ropstva ili običaja sličnih ropstvu, kao što su prodaja i krijumčarenje dece, dužničko ropstvo i kmetstvo i prinudni ili obavezni rad, uključujući prinudno ili obavezno regrutovanje dece za učešće u oružanim sukobima;

(b) korišćenje, nabavljanje ili nuđenje deteta radi prostitucije, proizvodnje pornografije ili za pornografske predstave;

(c) korišćenje, nabavljanje ili nuđenje deteta za nedozvoljene aktivnosti, naročito za proizvodnju i krijumčarenje ugovorima;

(d) rad koji je, po svojoj prirodi ili okolnostima u kojima se obavlja, verovatno štetan po zdravlje, bezbednost ili moral dece.

Republika Srbija, odnosno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ulaže velike napore da se svako dete zaštiti od bilo koje vrste eksploatacije i s tim u vezi pre nekoliko dana usvojilo je Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu koja će uskoro biti dostupna i javnosti. Uredba je doneta u skladu sa preporukama MOR i međusobnoj saradnji, kao i na osnovu mišljenja koje je uputila Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, na predlog Ministarstva.

Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu po mišljenju poverenice Brankice Janković treba da obezbedi „raznolikost usluga podrške porodicama, pre svega preventivnih usluga, kako bi ovim vidom podrške, pored ostalog, uticalo na okončanju dečjeg rada u svim njegovim oblicima“.

EHO od 2009. pruža podršku i zaštitu deci koja su uključena u život i/ili rad na ulici, i njihovim porodicama, putem projekta „Terenski rad sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici“ , u smislu osnaživanja i prepoznavanja rizika i opasnosti koje donosi uključenost u život i/ili rad na ulici, kao i prevenciju zloupotrebe i zlostavljanja.

Takođe, projektom „Moj život na ulicama Novog Sada“ i u saradnji sa H. Stepic CEE Charity i Raiffeisen bankom a.d. Beograd pružili smo mogućnost nekolicini dece da steknu samopouzdanje, vrline i afinitete ka fotografiji kao šansi za daljim obrazovanjem i prepoznavanjem sebe kao ljudskog bića dostojnog za posao i život „van ulice“. 

FaLang translation system by Faboba

Partneri