Visits 361456

Evangelička luteranska crkva Amerike i EHO

elca1

U periodu od 13 do 15. juna 2017. godine Ekumensku humanitarnu organizaciju (EHO) posetile su predstavnice partnerske organizacije iz Amerike - Evangelička luteranska crkva Amerike (Evangelical Lutheran Church in America – ELCA/ELCA), Cindy Halmerson (ELCA Area Program Director for Europe, Mead East and North Africa) i Rachel Durst (ELCA Director for Diakonia).

U utorak, 13. juna 2017. godine, EHO je organizovala terensku posetu (podstandardnom) romskom naselјu u Mišaru (Grad Šabac), gde je krajem prošle godine uspešno završen projekat „Rehabilitacija nakon poplava mobilizacijom zajednice”, koji je finansirala ELCA. Na inicijativu EHO i Odbora za razvoj naselјa u Mišaru, pokrenut je proces izgradnje nove električne mreže i priklјučivanja objekata na električnu mrežu. Do kraja juna, 2017. godine svih 17 kuća će biti priklјučeno na novu električnu mrežu.

 

Tokom 2016. godine, u sklopu projekta EHO “Mobilizacija i razvoj romske zajednice” (koji takođe finansira ELCA) osnovano je udruženje graćana, koje će u budućnosti zastupati prava i interese romske zajednice u Mišaru.

elca2

Nakon terenske posete (podstandardnom) romskom naselјu u Mišaru, organizovan je sastanak sa predstavnicima Grada Sremska Mitrovica, predstavnicima MZ Jarak i aktivistima novo osnovanog udruženja “Romski talas”. Udruženje “Romski talas” takođe je osnovano u sklopu projekta EHO “Mobilizacija i razvoj romske zajednice”. Usledila je i terenska poseta (podstandardnom) romskom naselјu na obali reke Save u Jarku, gde su vođeni razgovori sa stanovnicima/ama o problemima i potencijalama zajednice.

elca3

U sredu, 14. juna, 2017. godine, održana je prezentacija rada EHO, a posle terenska poseta Tranzitno prihvatnom centru za izbeglice/migrante u Somboru. U ovom Centru, a uz finansijsku pomoć ELCA, EHO (u sklopu EHO Apela za izebglice/migrante) realizuje projekat izgradnje Dnevnog centra za majke, decu i mlade. Očekuje se da Centar bude otvoren početkom septembra, 2017. godine. Tokom posete organizovan je obilazak Centra i smeštajnih kapaciteta i razgovor sa porodicama iz Avganistana.  

elca5

U popodnevnim satima organizovana je poseta Kulpinu - crkvenoj opštini Slovačke evangeličke A.V crkve u Srbiji. Domaćin sastanka je bio gosp. Jaroslav Javornik, sveštenik Slovačke evangeličke A.V crkve, kao i g-đa Jasmina Kotašova Medveđova, sveštenica Slovačke evangeličke A.V crkve - crkvena opština Silbaš. Crkvena opština Kulpin će učestvovati u projektu angažovanja volonterke iz Amerike, kroz program “ELCA Young Adult in Global Mission”.

U četvrtak, 15. juna, 2017. prepodne, organizovan je sastanak u EHO centru na kojem su sumirani utisci o projektima koje finasira ELCA i vođeni su razgovori o nastavku saradnje.

elca4

Predstavnice ELCA su izrazile veliko zadovolјstvo metodologijom rada EHO, kao i postignutim rezultatima. 

Oznake: Evangelical Lutheran Church of America

FaLang translation system by Faboba

Partneri