Visits 302597

Projekat „Mobilizacija i razvoj romske zajednice“

projekat

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) u toku 2016 godine organizuje seriju dvodnevnih obuka u opštinama Kovačica, Opovo i gradu Pančevu u okviru projekta „Mobilizacija i razvoj romske zajednice“.

Nakon održavanja prvog modula u prostorijama opštine Opovo, drugi modul posvećen temama „Timski rad, rukovođenje i veštine komunikacije“ i „Javni nastup i odnosi sa javnošću (PR)“ realizovan je 18. i 19. maja u prostorijama Gradske uprave Pančeva.

Ovom prilikom, učesnike i učesnice je pozdravio i član Gradskog Veća Grada Pančeva zadužen za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, g-din Milenko Čučković kao i predsednica Saveta za integraciju Roma AP Vojvodine i koordinatorka za romska pitanja g-đa Pava Novakov Čabrilovski. Tokom obuke učesnici i učesnice su imali priliku da razgovaraju sa predsednikom Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine – g-dinom Vitomirom Mihajlovićem o trenutnoj situaciji i izazovima u procesima inkluzije Roma i Romkinja u Republici Srbiji. On je nakon kraćeg predstavljanja rada i rezultata Nacionalnog Saveta, aktivno diskutovao sa učesnicima obuke o problemima i temama od važnosti za učesnike i učesnice. Učesnici i učesnice ovog modula pored znanja i veština imali su prilike da medjusobno razmene, kako uočene izazove,  tako i modele i primere dobre prakse kada su u pitanju inkluzivni procesi Roma i Romkinja u lokalne zajednice.

projekat2

projekat3

projekat4

Treći modul obuke koji je posvećen temama „Strateško i projektno planiranje“ održan je 5. i 6. juna u Turističkom naselju “Relax” u Kovačici. Kvalitetu održanih obuka

doprineo je interaktivan pristup i volja svih učesnika i učesnica da ova dva dana maksimalno iskoriste za sticanja znanja i veština u ovoj oblasti. U tome su im pomagale trenerice EHO-a, Ana Bu i Mirjana Beara. Treningu su prisustvovale i predstavnice lokalne samouprave, a od velikog značaja su i informacije dobijene od Tamare Mohači, pomoćnice Pokrajinskog sekretara zadužene za unapređenje položaja Roma koja je govorila o prilici za povećanje broja koordinatora za romska pitanja u Vojvodini i ohrabrila prisutne predstavnike lokalne vlasti da iskoriste mogućnost sufinansiranja ove pozicije. Takodje je sa učesnicima razmenila informacije o aktuelnim konkursima koje sprovodi Pokrajinski Sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u kojem Sektor za inkluziju Roma aktivno funkcioniše.

Sledeći susret je predvidjen za početak jula 2017.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr