Visits 303045

Održana obuka o pisanju biznis plana

Odrzana obuka o pisanju biznis plana

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije 07. novembra 2017. godine organizovana je obuka “Kako napisati biznis plan”. 

Ciljevi obuke su bili da se učesnici upoznaju sa karakteristikama biznis planova i sa različitim formularima za biznis planove, razviju osnovne veštine planiranja svog biznisa i ovladaju nekim metodama  planiranja kao i da popune Prijavu sa biznis planom za dodelu bespovratnih sredstava.

 

Obuci je prisustvovalo 33 učesnika iz cele Vojvodine koji pripadaju kategoriji interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Deset učesnika biće podržano bespovratnim sredstvima za kupovinu novih mašina i opreme za započinjanje ili unapređenje  sopstvenog posla u oblasti proizvodnje/ proizvodnog zanatstva ili uslužnih delatnosti.

Obuka se organizuje kao aktivnost na projektu “Pomoć prisilno raseljenim Romima i Romkinjama” koji je podržan od strane  Brot für die Welt i Diakonie Württemberg.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr