Visits 353936

Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintregracije povratnika u Srbiju

inkluzija

EHO u konzorcijumu sa švajcarskom organizacijom HEKS-EPER, realizuje trogodišnji projekat ”Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija  i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”, koji traje do 31. decembra 2018.

Projekat ima za cilj podršku procesu socijalne inkluzije, unapređenje uslova života Roma/kinja u Srbiji, prevenciju iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika.

 

Tokom 2018. godine, u tri partnerske jedinice lokalne samouprave (JLS) - opština Vladičin Han, opština Merošina i Grad Kikinda, biće realizovan program za poboljšanje uslova stanovanja u podstandardnim romskim naseljima. Za realizaciju ovog programa koristi se EHO metodologija rada, tj. autorski model rada “Obnova podstandardnih romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika/ca” (engl. Dweller Driven Upgrading of Roma settlements). Ovaj međunarodno nagrađivan model rada je i dalje jedinstven u regionu i kao takav nudi participativno i ekonomično rešenje za uspostavljanje sanitarnog minimuma (“kupatilo za sve”) i poboljšanje uslova stanovanja, u podstandardnim romskim naseljima, koja nisu predviđena za raseljavanje.   

Program za poboljšanje uslova stanovanja u podstandardnim romskim naseljima, i ove godine je uspešno mobilisao 15 miliona dinara iz lokalnih/opštinskih budžeta, kao i 20 miliona dinara od strane švajcarskih partnera. Zahvaljujući tome, početkom maja meseca, započeće radovi na izgradnji kupatila i popravci manjih oštećenja u kućama, u sve tri opštine. Do kraja godine, 100 porodica će na ovaj način poboljšati uslove stanovanja.

Takođe, projekat pored projektnih aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje uslova stanovanja (projektna komponenta Stanovanje), organizuje različite aktivnosti u sklopu projektne komponente Migracije i projektne komponente Obrazovanje. U svakoj od tri partnerske JLS, biće realizovane različite aktivnosti za pomoć romskoj i drugoj socijalno ugroženoj deci, u procesu obrazovanja. Takođe, u osnovnim školama u tri JLS biće organizovane obuke iz oblasti Interkulturalnog obrazovanja, za školsko osoblje. Tokom cele godine biće organizovane i različite aktivnosti u oblasti upravljanja migracijama, sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluga u lokalnim zajednicama, za povratnike iz zemalja Zapadne Evrope, kao i aktivnosti koje će se baviti prevencijiom ilegalnih migracija.

Projektne komponente Migracije i Obrazovanje, se realizuju u saradnji sa još 20 JLS, kao što su Grad Zrenjanin, Grad Subotica, opština Žitište i dr.   

Projekat se bazira na međusektorskoj saradnji, i teži institucionalizaciji EHO metodologije rada, posebno autorskog modela rada za unapređenje uslova stanovanja u podstandardnim romskim naseljima – Obnova podstandardnih romskih naselja zasnovana na potrebama njihovih stanovnika/ca (engl. Dweller Driven Upgrading of Roma settlements).    

U periodu od 1. marta, 2016. do 31. decembra, 2018. godine, Ekumenska humanitarna organizacija će u konzorcijumu sa švajcarskim  partnerom, HEKS-EPER realizovati projekat, ”Poboljašanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija  i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”,  u vrednosti od 1,9 mill CHF, koji finansiraju Državni sekretarijat za migracije, Švajcarska (SSM - State Secretariat for Migration, Switzerland), Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Švajcarska (SDC - Swiss agency for development and cooperation, Switzerland), HEKS-EPER, Švajcarska, kao i jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

Oznake: HEKS EPER

FaLang translation system by Faboba

Partneri