Visits 354065

Prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju

Prevencija iregularnih migracija

EHO, i u 2018. godini, nastavlja sa terenskim radom na prevenciji iregularnih migracija i reintegraciji povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji u Kikindi, Zrenjaninu, Subotici i Žitištu.

Obučeni terenski saradnici, njih osmoro, su započeli sa terenskim radom (u aprilu 2017. godine i svoj rad će nastaviti i tokom cele 2018. godine) u četiri (4) jedinice lokalne samouprave, a terenski rad podrazumeva, između ostalog, kontinuirano informisanje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i drugih lica u riziku od migracija o dostupnim resursima i uslugama, praćenje stepena ostvarivanja njihovih prava i saradnju sa institucijama na lokalu i dr.

Terenski saradnici/e deo su aktivnosti (projektna komponenta - Migracije) koje EHO, u konzorcijumu sa švajcarskim organizacijom HEKS/EPER, sprovodi u okviru projekta „Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju“.

Tokom, 2018. godine, EHO će kroz isti projekat/projektnu komponentu (Migracije), organizovati i niz drugih aktivnosti u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i opštinskim Savetima za migracije u Kikindi, Zrenjaninu, Subotici i Žitištu, sa ciljem izgradnje efikasnijeg sistema podrške povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji. 

U periodu od 1. marta, 2016. do 31. decembra, 2018. godine, Ekumenska humanitarna organizacija u konzorcijumu sa švajcarskim partnerom, HEKS/EPER realizuje projekat, ”Poboljšanje uslova života Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija  i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju”,  u vrednosti od 1,9 mill CHF, koji finansiraju Sekretarijat za migracije, Švajcarska (SSM - State Secretariat for Migration, Switzerland), Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Švajcarska (SDC - Swiss agency for development and cooperation, Switzerland), HEKS-EPER, Švajcarska, EHO, Srbija, kao i jedinice lokalne samouprave u R. Srbiji.

Oznake: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER

FaLang translation system by Faboba

Partneri