Visits 307721

25 godina Ekumenske Humanitarne Organizacije

25g logo vesti

U Novom Sadu, pre 25 godina, osnovana je Ekumenska humanitarna služba (EHS), danas Ekumenska humanitarna organizacija (EHO).

Ekumenska humanitarna služba (EHS) osnovana je 19. februara 1993. godine na inicijativu Svetskog saveta crkava (World Council of Churches), Švajcarska, sa ciljem da se u jednom kratkom periodu, pruži hitna i adekvatna humanitarna pomoć izbeglicama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje su svoj privremeni smeštaj našle na teritoriji AP Vojvodine, SR Jugoslavije.

EHS je preregistrovana, 1998. godine u EHO, kada je započet proces tranzicije iz humanitarne u razvojnu organizaciju. 

Osnivači EHO su predstavnici/e sledećih crkava: Slovačka evangelička A.V. crkve u Srbiji, Reformatska hrišćanska crkva u Srbiji, Evangelička metodistička crkva u Srbiji, Apostolski egzarhat za grkokatolike u Srbiji i Crnoj Gori i Evangelička hrišćanska A.V. crkve u Srbiji - Vojvodini.

Od samog njenog osnivanja, rad EHO predstavlja primer uspešne crkvene humanitarne i razvojne organizacije i svedoči o misiji crkava u radu sa siromašnima i marginalizovanima. Dijakonija, je bila i ostala simbol rada EHO.

U proteklih 25 godina, EHS/EHO je realizovao 1240 humanitarnih i razvojnih projekata i pomogao više od 800.000 osoba u potrebi. EHS/EHO i zaposleni je/su za svoj rad nagrađen/i sa osam međunarodnih i domaćih priznanja/nagrada.       

EHO danas ima reputaciju organizacije civilnog društva koja se bavi opštim društvenim problemima. Pionirsku ulogu EHO u kreiranju inicijativa koje doprinose rešavanju socijalnih problema i podsticanju rada drugih organizacija potvrđuje i činjenica da su mnogi njeni projekti, drugim organizacijama i institucijama, poslužili kao model dobre prakse.

U narednom periodu EHO će svoj rad usmeriti na oblasti u kojima će moći da razvija i unapređuje svoje usluge, doprinoseći na taj način institucionalizaciji metoda i instrumenata koje EHO primenjuje u svom svakodnevnom radu. EHO će nastaviti da promoviše aktivizam u crkvama i radiće na mobilizaciji resursa lokalnih zajednica u cilju unapređenja položaja najugroženijih društvenih grupa. Nastojeći da osnaži svoju poziciju u društvu, EHO će težiti ka unapređenju saradnje sa republičkim organima uprave, a u cilju realizacije strateški važnih projekata u oblasti socijalne zaštite, socijalne inkluzije, unapređenja položaja marginalizovanih grupa i demokratizacije društva.

Koristimo priliku da se zahvalimo svim bivšim i sadašnjim saradnicima/ama i volonterima/kama, kao i našim internacionalnim partnerima, koji/e su doprineli/e da EHO postane jedna od vodećih organizacija civilnog društva u Srbiji. Posebno se zahvaljujemo našim korisnicima/ama, koji/e su umngome definisali/e pravac rada EHO, kao i svim republičkim i pokrajinskim organima uprave, partnerskim gradovima i opštinama i partnerskim organizacijama civilnog društva.        

FaLang translation system by Faboba

Partneri