Visits 303048

Strateško planiranje

Stratesko planiranje

Tokom jeseni 2017. godine formirana je Radna grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koje je izradila okvir za participativni/konsultativni proces izrade novog petogodišnjeg Strateškog plana EHO, za period 2019. – 2023. godina.

Radna grupa je takođe zadužena za koordinaciju procesa i izradu konačne verzije teksta novog Strateškog plana, za 2019. – 2023. godina.

Pre desetak dana, održan je prvi konsultativni sastanak svih zaposlenih u EHO, što je prvi u nizu od planiranih pet konsultativnih sastanaka koji će se odžati u periodu mart – maj, 2018. godine.  

Tokom prvog konsultativnog sastanka, tridesetak zaposlenih je analiziralo unutrašnje i spoljašnje okruženje organizacije i na taj način utvrdilo snage i slabosti organizacije, ali i pretnje i mogućnosti spoljašnjeg okruženja, koje mogu imati uticaj na dalji rad organizacije.         

Sledeći konsultativni sastanak zakazan je za 27. mart 2018. godine.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr