Visits 303027

Šesti partnerski sastanak

sesti partnerski sastanak 1

U periodu, 18 - 20. april 2018. godine, EHO organizuje Partnerski sastanak, koji će okupiti internacionalne (iz Evrope i Amerike) i domaće partnere - HEKS EPER (Švajcarska), St Gallen Church Group (Švajcarska),  Brot für die Welt (Nemačka), Diakonie Württemberg (Nemačka), Ev. Noah Kirchgemeinde Dortmund (Nemačka), HfO - Committee Westphalia (Nemačka), Evangelischer Kirchenkreis (Nemačka),  ELCA (USA), Hungarian Interchucrh Aid (Mađarska), Eurodiaconia (Belgija), SDC (Švajcarska), GIZ (Srbija), Komesarijat za izbeglice i migracije (Srbija), Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (Srbija), Fondacija za otvoreno društvo (Srbija),  Danski savet za izbeglice (Srbija) i UNHCR (Srbija).     

 

sesti partnerski sastanak 2

Partnerski sastanak će omogućiti da EHO zaposleni i predstavnici 10  partnerskih organizacija i Evrope i Amerike, kao i predstavnici sedam partnerskih organizacija iz Srbije, vode dijalog o postignućima u prethodnom periodu, naučenim lekcijama, primerima dobre prakse i da zajedničkim radom definišu strateške ciljeve, koji će biti osnov novog strateškog plana EHO.

Tokom jeseni 2017. godine formirana je Radna grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koja je izradila okvir za participativni/konsultativni proces izrade novog petogodišnjeg Strateškog plana EHO, za period 2019. – 2023. godina. Radna grupa takođe radi na organizaciji Partnerskog sastanka, koji je deo procesa izrade novog Strateškog plana.              

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr