Visits 299947

Šesti partnerski sastanak

sesti partnerski sastanak 1

U periodu, 18 - 20. april 2018. godine, EHO organizuje Partnerski sastanak, koji će okupiti internacionalne (iz Evrope i Amerike) i domaće partnere - HEKS EPER (Švajcarska), St Gallen Church Group (Švajcarska),  Brot für die Welt (Nemačka), Diakonie Württemberg (Nemačka), Ev. Noah Kirchgemeinde Dortmund (Nemačka), HfO - Committee Westphalia (Nemačka), Evangelischer Kirchenkreis (Nemačka),  ELCA (USA), Hungarian Interchucrh Aid (Mađarska), Eurodiaconia (Belgija), SDC (Švajcarska), GIZ (Srbija), Komesarijat za izbeglice i migracije (Srbija), Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (Srbija), Fondacija za otvoreno društvo (Srbija),  Danski savet za izbeglice (Srbija) i UNHCR (Srbija).     

 

sesti partnerski sastanak 2

Partnerski sastanak će omogućiti da EHO zaposleni i predstavnici 10  partnerskih organizacija i Evrope i Amerike, kao i predstavnici sedam partnerskih organizacija iz Srbije, vode dijalog o postignućima u prethodnom periodu, naučenim lekcijama, primerima dobre prakse i da zajedničkim radom definišu strateške ciljeve, koji će biti osnov novog strateškog plana EHO.

Tokom jeseni 2017. godine formirana je Radna grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koja je izradila okvir za participativni/konsultativni proces izrade novog petogodišnjeg Strateškog plana EHO, za period 2019. – 2023. godina. Radna grupa takođe radi na organizaciji Partnerskog sastanka, koji je deo procesa izrade novog Strateškog plana.              

FaLang translation system by Faboba

Partneri