Visits 299803

Kućna nega i pomoć u kući i u Raškoj

Kucna nega i pomoc u kuci i u Raskoj

Od 01.01.2018. počeo je se realizacijom EHO projekat „ Dijakonija kućna nega i pomoć u kući “ u opštini Raška. Opština Raška je geografski vrlo razuđena opština, tako da su geronto-domaćice raspoređene u naseljenim mestima opštine Raška, a isto tako i u veoma udaljenim i manje naseljenim mestima, gde ima manji broj samačkih domaćinstava.  Uslugu pruža 11 geronto-domaćica i sve imaju potreban akreditovan progran obuke za pružanje usluge „Pomoći u kući sa elementima bazične nege“ i jedno lice na poslovima vozača, koji je takođe zadužen i sitne  popravke i održavanje dvorišta na čelu sa stručnim radnikom - kooordinatorom službe.

Geronto-domaćice svakog radnog dana obilaze korisnike za koje su zadužene  i pružaju usluge  prema planu zaštite, koji se individualno sačinjava za svakog korisnika prilikom podnošenja zahteva.

 EHO projekat „ Dijakonija kućna nega i pomoć u kući “ ima za cilj poboljšanje kvaliteta života starih lica i osoba sa invaliditetom pružanjem visokokvalitetnih usluga kućne nege i pomoći u kući. Projekat se sprovodi u Novom Sadu, Kisaču, Pivnicama, Bačkom Petrovcu, Staroj Pazovi,  Plandištu, Sečnju, Odžacima i Raškoj. Usluge pomoći u kući i kućne nege dostupne su osobama koje imaju ograničene fizičke i psihičke sposobnosti  - osobe nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima, bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

EHO je jedna od retkih OCD koja poseduje licencu za pružanje usluge pomoći u kući, koja joj je izdata od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, R. Srbije, u septembru, 2015. godine.

Donatori projekata su HEKS-EPER (Švajcarska), Diaconie Wurttemberg (Nemačka), St. Gallen (Švajcarska), MOWE (Nemačka), Grad Novi Sad, Opština Bački Petrovac, Opština Plandište, Opština Sečanj, Opština Odžaci, Opština Raška i korisnici/e usluga.

FaLang translation system by Faboba

Partneri