Visits 303045

Godišnji izveštaj Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) za 2017. godinu

gi 2017 veb 1

Sa zadovolјstvom želimo da sa Vama podelimo Godišnji izveštaj Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) za 2017. godinu. Dokument je trojezično pisan – na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.

 

Dokument je dostupan u PDF formatu

pdf

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr