Visits 299802

Svetski dan borbe protiv dečjeg rada

Svetski dan borbe protiv decjeg rada 1

U svetu i kod nas se 12. juna svake godine obeležava Svetski dan borbe protiv dečjeg rada. Svako ekonomsko iskorišćavanje i najgori oblici dečjeg rada predstavljaju ozbiljno ugrožavanje prava dece, ugrožavanje mentalnog i fizičkog zdravlja i utiču na kvalitet i svrhu detinjstva. Siromaštvo, socijalna isključenost, diskriminacija, pravna nevidljivost, život na margini, neadekvatne mere državnih organa i neprimenjivanje postojećih i usvajanje novih dokumenata dovodi do toga da se susrećemo sa fenomenom dečjeg rada. Ovaj fenomen je takođe u vrlo tesnoj vezi sa fenomenom dece uključene u život i/ili rad na ulici.

Svetski dan borbe protiv decjeg rada

Svetski dan borbe protiv decjeg rada

Ova posebno osetljiva kategorija dece pronašla je identifikaciju sa ulicom, kao mestom gde ostvaruju prve socijalne kontakte, gde mogu da dođu do određenih prihoda, ali i kao mesto gde mogu da dođu ili dovedu drugog u neku opasnost. Deca uključena u život i/ili rad ulicu vide kao izvor prihoda, kao mesto za druženje sa vršnjacima, ali ne i kao mesto gde su izloženi različitim rizicima i oblicima nasilja, zloupotrebe i iskorišćavanja. Povodom Svetskog dana borbe protiv dečjeg rada organizovali smo sa korisnicima projekta „Terenski rad sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici“, dečacima i devojčicama uzrasta od 14-22 godine, jednu socijalno-edukativnu radionicu.  Cilj ove radionice je da uoči ovog datume, ukažemo deci na to da ova borba traje svaki dan, a ne samo na zvaničan način, i da oni kao nosioci određenih prava i obaveza, mogu da zaštite sebe i druge od prinudnog ili opasnog rada, od svih vidova iskorišćavanja, zloupotrebe i nasilja. Uvažavajući njihova prava i osluškujući njihove probleme i opasnosti sa kojima se susreću u svakodnevnom životu, radionica je osmišljenja u saradnji sa kolegama iz strukovnog udruženja policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ iz Novog Sada, gde su dvojica predstavnika udruženja kao nepoznata lica deci zajedno sa našim volonterima osmislili igru upoznavanja, tzv. „oluju ideja“. Cilj igre je bio u prepoznavanju i upoznavanju  onoga šta policija radi, po čemu su prepoznatljivi i na koji način štite prava svih građana. Nakon upoznavanja, na osnovu pitanja dece započeli smo temu o važnosti posedovanja lične karte, koja prava imamo a koje obaveze ukoliko su ispunjeni svi uslovi za izradu iste, zašto policija i na koji način vrši legitimaciju, zašto je dečji rad štetan i zašto je bitno da svi budemo svesni toga šta takav rad znači. Sva deca učesnici na radionici imaju mlađu braću i sestre koji su ili uključeni u neki rad (prosjačenje, sakupljanje sekundarnih sirovina, rad pod teškim uslovima i sa teškim, opasnim materijalom, rad na njivi...) ili su u riziku od istih oblika rada,zloupotrebe ili zanemarivanja, te upravo ove mlade vidimo kao one koji mogu da budu glas u svojoj zajednici u da utiču pre svega na one najmlađe koji svakako trebaju biti zaštićeni od svih oblika zloupotrebi i rada.

Svetski dan borbe protiv decjeg rada

FaLang translation system by Faboba

Partneri