Visits 299805

Knjiga o 25 godina EHO

25 godisnji izveshtaj knjiga

Dragi prijatelji i sva druga zainteresovana lica, sa zadovoljstvom želimo da podelimo sa vama knjigu o 25 godina EHO. Knjiga je napisana na srpskom i engleskom jeziku, i govori o dosadašnjem radu, osnivačima, svim realizovanim humanitarnim i razvojnim projektima, priznanjima i nagradama, iskustvu korisnika, volontera, saradnika i naravno, naših partnera. Rad EHO predstavlja primer uspešne crkvene, humanitarne i razvojne organizacije, rad koji svedoči o misiji crkava u radu sa siromašnima i drugim marginalizovanim grupama.  

Tokom 25 godina rada EHO je svoje delovanje usmerila ka razvoju civilnog društva, uspostavljanju usluga socijalne zaštite, dijakoniji i ekumenskoj međuetničkoj saradnji. U narednom periodu EHO će svoj rad usmeriti ka programskim oblastima u kojima će moći da razvija i unapređuje svoje usluge, doprinoseći na taj način institucionalizaciji metoda i instrumenata koje EHO primenjuje u svom svakodnevnom radu.

Knjiga je dostupna u pdf formatu.

pdf

FaLang translation system by Faboba

Partneri