Visits 370846

Povodom Međunarodnog dana dece uključenih u život i/ ili rad na ulici

Međunarodni dan dece koja su uključena u život i/ ili rad na ulici ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma, vodeće međunarodne mreže posvećene zagovaranju prava dece uključene u život i/ ili rad na ulici širom sveta. Fenomen dete uključeno u život i/ ili rad na ulici, objedinjuje svu onu decu koja su uključena u život i/ ili rad na ulici, odnosno bave se prosjačenjem na javim mestima u gradu, sakupljaju sekundarne sirovine, pokazuju prazna parking mesta, prodaju robu na pijaci, a mlađa su od 15 godina, ili su od rizika da postanu, sva mlađa deca u porodici čija su starija braća/ sestra uključena u neki vid rada na ulici, deca koja provode vreme sa roditeljima dok prose, sakupljaju sekundarne sirovine, deca koja se odaju skitnji ili boravku na ulici tokom kasnih večernjih sati.

U cilji pružanja podrške, Ekumenska humanitarna organizaija (EHO), od novembra 2009. u saradnji sa H. Stepic Charity CEE, realizuje projekat-Terenski rad sa decom, koja su uključena u život i/ili rad na ulici. Uz podršku naših terenskih saradnika, nastojimo da vreme dece upotpunimo, i obogatimo kroz direktan kontakt, i podršku.

Untitled

Pored psihosocijalne i druge podrške, kreativnih i edukativnih radionica, i induvidualnih edukacija, zajedno sa decom radimo na kreiranju i/ili omogućavanju pristupa uslugama koje su deci potrebne. Takođe posredujemo pri dostupnosti neophodnih usluga, motivišemo porodice da uzmu učešće u donošenju odluka koje se odnose na njih same, naročito njihovu decu i najbolji interes deteta, kako bi dovoljno osnaženi pronašli adekvatne mehanizme, te rad na ulici sveli na minimum i okrenuli se onome što im može pomoći da poboljšavaju egzistencijalne uslove (školovanje i pronalaženje adekvatnog posla), izbegli svaki vid diskriminacije, nasilja, zloupotrebe i zlostavljanja, a naročito seksualnu zloupotrebu i prinudno prosjačenje kao oblik trgovine ljudima. Na ovaj način podstičemo da se glas svakog deteta čuje, da osvestima pravo participacije u svim aspektima njegovog (dečjeg) života uz poštovanje relavantnih zakonskih odredbi i granica. Takođe, putem terenskog rada deci uključenoj u život i/ili rad na ulici otvaramo vidike i osvešćujemo obaveze. Biti deo društva značilo bi poznavati svoja prava i ponašati se u skladu sa obavezama koje svako od nas ima. Dakle, bitna komponetna rada jeste osvestiti decu i njihove roditelje na koji način da ostvare svoja prava i ispune svoje obaveze, imajući u vidu da ako je omogućeno pravo da imaju dostupno obrazovanje, obaveza se ogleda u redovnom pohađaju nastave, ako postoji pravo da budu zaštićeni od nasilja, zlostavljanja, zloupotrebe i drugih neželjenih ponašanja, obaveza jeste da takvo ponašanje i negativna činjenja ne usumeravaju prema drugima (drugu, drugarici, bratu, sestri, roditeljima, prolaznicima i dr).

Bitna komponenta projekta jeste i “podrška deci u učenju”, koju EHO realizuje u saradnji sa OŠ „Jožef Atila“, od 2016-e godine, u produženom boravku pomenute škole za učenike prvog razreda, i od 2018-e, za učenike drugog razreda. Ova komponenta uspostavljena je sa ciljem da se deci koja dolaze iz društveno osetljivih kategorija, pruži mogućnost da rade na sebi i savladaju osnovne zahteve koje nameće školsko gradivo i na taj način postignemo, zadržavanje u školskim klupama, odnosno sprečavanje osipanja dece iz školskih klupa, te pojavu mogućnosti izbora ulice umesto škole. U okviru pomenute aktivnosti, praksa koja se pokazala vrlo uspešnom jeste pružanje podrške porodicama budućih prvaka, u smislu osnaživanje pri upisu dece u prvi razred, organizovanje radionica na pomenutu temu, u cilju postizanja kontinuiteta do početka školske godine, te doček i nastavak rada u produženom boravku. U prilog pomenutog jeste značaj naših volontera koji aktivno kroz direktan rad, jedan na jedan u saradnji sa učiteljicom, pospešuju razvoj i pružaju podršku svakom detetu, odnosno podršku od upisa do početka i tokom prvog i drugog razreda.

20180531 103632 12  20181218 0811202 

Oznake: Herbert Stepic CEE Charity

FaLang translation system by Faboba

Partneri