Visits 361242

Završni forumi na projektu "Mogućnosti za novi početak"

Povodom završetka dvogodišnjeg projekta „Mogućnosti za novi početak“ koji je tokom 2018. i 2019. godine sprovodio EHO u cilju unapređenja uslova života i reintegracije povratnika u Srbiji, krajem novembra održana su 4 Završna foruma u Subotici, Zrenjaninu, Kikindi i Žitištu. Forumima su prisustvovali predstavnici gradova/opština, lokalnih romskih udruženja, kao i korisnici građevinskog granta u 2019. godini. Tom prilikom EHO je predstavio ostvarene rezultate projekta (preko 1300 podržanih osoba) i zahvalio se svima na uspešnoj saradnji, a korisnicima, koji su najveći deo radova na svojim kućama sami izveli, je podeljena po jedna majica sa projektnim logoima da ih podseća na ovaj njihov uspeh. Ovaj projekat podržala je Vlada SR Nemačke, odn. Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ u okviru Nemačke razvojne saradnje koju implementira GIZ.

Opširnije: Završni forumi na projektu Opširnije: Završni forumi na projektu Opširnije: Završni forumi na projektu

Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnosti

U utorak 19. novembra 2019. realizovana je kreativna radionica papirno modelarstvo, u susret 20. novembru, Svetskom danu prava deteta, a u okviru projekta Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ ili rad na ulici, podržanog od strane H. Stepic Charity CEE. Radionica je realizovana sa 49 učesnika, učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Cilj publikacija jeste da se kroz zabavu i druženje doprinese povećanju preciznosti, strpljenju i urednosti, pokretanju mašte i kreativnosti, osećaja prijatnog raspoloženja i stvaralačkog duha. Za uspešnu realizaciju aktivnosti, učesnici su podržani od strane volontera angažovnih u okviru navedenog projekta.

Opširnije: Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnosti Opširnije: Radionica Papirno modelarstvo - za pokretanje mašte i kreativnosti

Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar

Tokom proteklog vikenda u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije u Novom Sadu je održan evaluativno - razvojni seminar Mreže za integraciju u Srbiji, koji je u ulozi eksternog evaluatora vodila psiholog doc. dr Nina Brkić Jovanović. Na seminaru se tokom prvog dana razgovaralo o dosadašnjim postignućima u radu, procenjivala relevantnost i efektivnost projekta. Takođe, tokom prvog dana se razgovaralo i o specifičnosti rada lokalnih saradnika kao i sa kojim izazovima u radu se susreću i na koji način prevazilaze prepreke. Drugog dana seminara obrađivane su teme u vezi značaja, važnosti i unapređenja umreženosti, kao i održivosti i nastavka projekta. Od strane projektnog tima su predstavljeni dalji planovi za budućnost projekta.

Mrežu za integraciju u Srbiji čini 25 lokalnih saradnika koji deluju na teritoriji Republike Srbije u 32 opštine. Tokom trajanja projekta podržali su preko 230 povratničkih porodica pruživši usluge iz oblasti: stanovanja, informisanja, obrazovanja, urgentne pomoći, zdravstva, podrške pri započinjanju samostalnog posla, ishodovanja dokumenata...

Opširnije: Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar
Mreža lokalnih saradnika je nastala tokom 2016. godine u okviru projekta koji je finansijski podržala Dijakonija Virtemberg iz Nemačke i Strategija Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) koja je prepoznala važnost jačanja ove mreže na lokalnom nivou.

Opširnije: Sastanak Mreže za integraciju u Srbiji - Evaluativno-razvojni seminar

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi

Pregled, skidanje i štampu dokumentacije Otvorenog poziva možete pokrenuti klikom na slike odnosno naslove odgovarajućih dokumenata ispod:

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi 1. Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi
  1. (pdf, 6 strana)

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi2. Grafički prilog romsko naselje Lisište u Požegi

(pdf, 1 strana)

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi3. Profil ponuđača i registracioni formular - Lisište Požega

(pdf, 2 strane)

Opširnije: Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Lisište u Požegi4. Sertifikat o prihvatanju ponude i dodeli Ugovora Lisište Požega

(pdf, 2 strane)

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu KTP za romsko naselje Jelinac u Aranđelovcu

Sastanak lokalnih obrazovnih koordinatora

U petak 04. oktobra održan je sastanak projektnog tima sa lokalnim obrazovnim koordinatorima koji će biti angažovani u okviru trogodišnjeg projekta “Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji” koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt iz Nemačke. Ovaj projekat druga je faza prethodno uspešno realizovanog dvogodišnjeg projektnog ciklusa. 
 Opširnije: Sastanak lokalnih obrazovnih koordinatora
 

Cilj projekta je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih (dece i mladih iz siromašnih porodica i onih koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama poput pripadnika romske manjine ili dece i mladih sa invaliditetom i/ili sa smetnjama u razvoju). Projekat se sprovodi u 9 lokalnih zajednica širom Srbije: Bač, Opovo, Kruševac, Kraljevo, Bor, Knjaževac, Mionica, Raška i Lebane. Podrška će biti kontinuirano pružana za ukupno 190 školske dece i mladih u ovim sredinama. Odabrani lokalni obrazovni koordinatori su zaduženi za identifikaciju i selekciju dece i mladih koji su korisnici projekta, sprovođenje projektom predviđene podrške deci i mladima i praćenje stepena integracije identifikovane dece i mladih u školski sistem i njihovog uspeha.

Opširnije: Sastanak lokalnih obrazovnih koordinatora

Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kući

 

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije u sredu 20.novembra je održan inicijalni radni sastanak na kome je razmatrana ideja o osnivanju Mreže licenciranih pružalaca dnevne usluge u zajednici Pomoć u kući.

Ideju za osnivanje Mreže licenciranih pružalaca usluge pomoć u kući pokreću Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, jedna od licenciranih organizacija i udruženje „Snaga prijateljstva“ - Amity iz Beograda, koje se bavi i pitanjima starosti i starenja na način da učestvuje u kreiranju politika koje se tiču ove osetljive društvene grupe, pruža im usluge savetovanja i vrši obuke profesionalaca za rad sa starijima.

Tri su razloga zašto ova inicijativa:
1. Radi jednostavnije i efikasnije komunikacije kroz zajednički nastup pred donosiocima odluka na nacionalnom nivou i zagovaranja za bolje uslove za pružaoce ove usluge.
2. Zbog jačanja kapaciteta kroz zajedničko organizovanje kontinuiranih edukacija pružalaca usluge, što je racionalnije nego kada to čini svaki pojedinačni pružalac.
3. Zbog međusobne podrške i razmene iskustava licenciranih organizacija, pružalaca usluge pomoć u kući.

Ovaj sastanak je bio prvi korak ka osnivanju mreže, dok će u narednom periodu biti definisani tačni oblici organizovanja i funkcionisanja mreže.

 Opširnije: Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kućiOpširnije: Održan inicijalni radni sastanak licenciranih pružalaca dnevne usluge Pomoć u kući

ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije od 6. do 8. novembra 2019. godine organiovane su tri obuke “Pisanje biznis plana”. Obuke se organizuju kao aktivnost na projektu „Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju i ekonomsko osnaživanje“ koji je podržan od strane  Brot für die Welt i Diakonie Württemberg.

Razumevanje biznis plana i njegovih osnovnih elemenata, sticanje osnovnih znanja i veština za pisanje biznis plana i praktično vežbanje pisanja biznis plana popunjavanjem EHO Prijave sa biznis planom su bili ciljevi ovih obuka. 51 osoba iz kategorije teže zapošljivih, sa teritorije Vojvodine, prisustvovala je prvom ciklusu. Dvadeset najboljih biznis ideja biće podržano bespovratnim sredstvima za kupovinu novih mašina i opreme za započinjanje ili unapređenje  sopstvenog posla u oblasti proizvodnje/ proizvodnog zanatstva ili uslužnih delatnosti.

    Opširnije: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA  
Opširnije: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA Opširnije: ORGANIZOVAN PRVI CIKLUS OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA

Podrška porodici kroz osnaživanje lokalnih saradnika i saradnje institucija i organizacija u lokalnoj zajednici

Lokalni saradnik za integraciju je neophodna usluga u sistemu socijalne zaštite, a naročito na nivou lokalne zajednice kao važan segment podrške porodicama izložene siromaštvu i onima koje su u krizi. Na sastanku održanom u Malom Iđošu, 15.10.2019. godine zaključeno je da nepostajanje takve usluge u lokalnoj zajednici otežava proces podrške i integracije porodica - što su i potvrdili zaključci do kojih se došlo i tokom prethodno organizovanih sastanaka širom Srbije o značaju delovanja formirane Mreže za integraciju koja pruža podršku povratnicima po Sporazumu o readmisiji iz Republike Nemačke u Republiku Srbiju.

Sastanak je bio prilika da se pored predstavljanja Mreže za integraciju povratnika, predstavi i plan daljih aktivnosti. Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad i Crvenog krsta, pedagoški asistenti iz Osnovnih škola ‘’Nikola Đurković’’ i ‘’Adi Endre’’ i koordinator za romska pitanja.

U predstojećem periodu će se mapirati usluge u 15 Opština na teritoriji Republike Srbije, pri čemu će i Opština Mali Iđoš biti uključena u prikupljanje potrebnih informacija o dostupnim uslugama i servisima u sistemu socijalne zaštite. Nakon prikupljanja informacije će biti objavljene i dostupne u vidu publikacija prevedenih na nekoliko jezika: romski, albanski i nemački jezik.

Mreža lokalnih saradnika je nastala tokom 2016. godine u okviru projekta koji je finansijski podržala Dijakonija Virtemberg iz Nemačke, a Strategija Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) prepoznala važnost jačanja ove mreže na lokalnom nivou. Mreža se bavi pružanjem usluga u oblasti poboljšanja životnih uslova, integracije dece u obrazovni sistem, pružanjem podrške u izradi ličnih dokumenata, ekonomskog osnaživanja i izgradnje kapaciteta porodice za veće učešće u životu lokalne zajednice.

Opširnije: Podrška porodici kroz osnaživanje lokalnih saradnika i saradnje institucija i organizacija u...

Opširnije: Podrška porodici kroz osnaživanje lokalnih saradnika i saradnje institucija i organizacija u...

Lokalni saradnik za integraciju kao važan resurs lokalne zajednice

Lokalni saradnik za integraciju je neophodna usluga na nivou lokalne zajednice i važan resurs lokalnim samoupravama za sprovođenje politike socijalne zaštite – zaključak jesastanka sa predstavnicima Centra za socijalni rad Žabalj, odeljenje u Titelu i Ekumenske humanitarne organizacije (EHO), održanog 3.10.2019. u Titelu.

Na sastanku se pričalo i o potrebama najugroženijih porodica i kompleksnosti izazova sa kojima se svaka porodica vraćena po Sporazumu o readmisiji suočava u toku integracije na teritoriji Opštine Titel. Takođe, dogovoreni su naredni koraci u vezi sa mapiranjem usluga u 15 Opština na teritoriji Republike Srbije, kako bi povratnicima po sporazumu o readmisiji bile dostupne informacije o socijalnim uslugama i svim pružaocima usluga i servisa u njihovom životnom okruženju. Informacije će biti dostupne u vidu brošura prevedenih na srpski, romski, albanski i nemački jezik i deo su aktivnosti projekta Mreža za integraciju u Srbiji koji se sprovodi uz podršku Strategije Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) i Dijakonije Virtemberg iz Nemačke.

Opširnije: Lokalni saradnik za integraciju kao važan resurs lokalne zajednice 

Mrežu za integraciju u Srbiji čini dvadeset pet lokalnih saradnika, koji od oktobra 2016. godine podržavaju proces (re)integracije porodica vraćenih po Sporazumu o readmisiji iz Republike Nemačke u Republiku Srbiju kroz niz mera i usluga onim najugroženijim porodicama. Lokalni saradnici se brinu o poboljšanju uslova stanovanja, integracije dece u obrazovni sistem, podršci u izradi ličnih dokumenata, ekonomskog osnaživanja i izgradnji kapaciteta porodice za veće učešće u životu lokalne zajednice, te ostvarivanju njihovih prava i preuzimanju veće odgovornosti kao korisnog člana porodice.

Opširnije: Lokalni saradnik za integraciju kao važan resurs lokalne zajednice Opširnije: Lokalni saradnik za integraciju kao važan resurs lokalne zajednice

   

SASTANAK SA ČLANOVIMA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA OPŠTINE SUBOTICA U VEZI SA UNAPREĐENJEM USLUGA NAJUGROŽENIJIM PORODICAMA

U sredu, 2.10.2019. je u prostorijama Nove Opštine u Subotici održan sastanak sa koordinatorom za romska pitanja istoimenog grada sa Nikolić Stevanom i predstavnikom Centra za socijalni rad Đurčik Norbertom, kao i lokalnim saradnikom za integraciju na projektu “Mreža za integraciju u Srbiji” Nadom Dimović u vezi unapređenja usluga najugroženijim porodicama na teritoriji Subotice.
U ime Ekumenske Humanitarne Organizacije o navedenom projektu i postignutim rezultatima dosadašnjeg rada govorili su koordinator projekta, Milisav Milinković i projektni asistent, Bojana Tankosić.
Cilj stastanka je bio da se pored razmene informacija o porodicama kojima je pružena pomoć i podrška, dođe do konkretnih zaključaka i predloga za unapređenje usluga namenjenih najugroženijim porodicama, a u skladu sa relanim potrebama naših krajnih korisnika - povratnika po sporazumu o Readmisiji iz Savezne Republike Nemačke u Srbiju.
Učesnicima sastanka su predočeni naredni koraci u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti koji će između ostalog uključivati mapiranje 15 gradova na teritoriji Republike Srbije kako bi se došlo do sveobuhvatnog saznanja o uslugama koje se pružaju u okviru jedinica lokalne samouprave i identifikovanju svih pružalaca usluga na lokalnom nivou. Prikupljeni podaci će biti objedinjeni u vidu brošura koje će biti prevedene na nekoliko jezika (romski, albanski, nemački i srpski jezik). Takođe, predstavljeni su i ideje za proširenje postojeće Mreže saradnika za integraciju i potencijalnim mogućnostima unapređenja ove jedinstvene usluge na teritoriji Srbije.
Nakon održanog sastanka obavljena je poseta porodicama koje su podržane kroz projekat. Mreža za integraciju u Srbiji je projekat koji se sprovodi uz podršku Strategije Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR) i Dijakonije Virtemberg iz Nemačke.

Opširnije: SASTANAK  SA ČLANOVIMA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA OPŠTINE SUBOTICA  U VEZI SA UNAPREĐENJEM... Opširnije: SASTANAK  SA ČLANOVIMA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA OPŠTINE SUBOTICA  U VEZI SA UNAPREĐENJEM...
Opširnije: SASTANAK  SA ČLANOVIMA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA OPŠTINE SUBOTICA  U VEZI SA UNAPREĐENJEM... Opširnije: SASTANAK  SA ČLANOVIMA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA OPŠTINE SUBOTICA  U VEZI SA UNAPREĐENJEM...
FaLang translation system by Faboba

Partneri