Visits 370846

informativna izdanja o raku

Na ovoj strani se nalaze informativne publikacije o raku i onkološkim pojmovima. Suizdavači su Ekumenska humanitarna organizacija i Institut za onkologiju Vojvodine. Učitavanje željenog teksta možete započeti klikom na naslovnu stranu određene publikacije ili njen naslov.

 

Dobroćudne promene i stanja u dojci
(pdf, 338KB)

 

Mastektomija
(pdf, 142KB)

 

Poštedne operacije dojke
(pdf, 143KB)

 
 

Iako je dijagnoza rak ... moguće je potpuno ozdravljenje!
(pdf, 34KB)

 

Hemioterapija
(pdf, 77KB)

 

Kolostoma
(pdf, 329KB)

 
 

Prevencija i rano otkrivanje raka
(pdf, 227KB)

 

Rak debelog creva
(pdf, 252KB)

 

Rak grlića materice
(pdf, 360KB)

 
 

Rak prostate i testisa
(pdf, 287KB)

 

Rečnik onkoloških termina
(pdf, 289KB)

 

Rak pluća
(pdf, 737KB)

 

Biblioteka Dijakonija

Izdanja EHO i izdanja tematskih mreža u koje je EHO učlanjena. Skidanje/pregled ovih dokumenata možete započeti klikom na naslov dokumenta:

 

Principi kvaliteta dijakonijskih socijalnih usluga - pdf 190KB

Opširnije: Biblioteka Dijakonija 
 

Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama

Autor: Zuzana Kolarovska, Copyright Evanjelicka Diakonia ECAV na Slovensku, Referat Zborovej Diakonie

 Opširnije: Biblioteka Dijakonija
 

Zelene dame - informativni liflet

(pdf, 5MB) 

 Opširnije: Biblioteka Dijakonija
 

Dijakonija (2002) - pdf 1,7MB

 Opširnije: Biblioteka Dijakonija
 

Starost i bolest: kako shvatiti i pomoći (2002) - pdf, 22MB

Autori: Zuzana Kolarovska, ses. Marie-Louise Rieger, ses. Barbara Haug.

Ovaj priručnik je pre svega namenjen laicima, dok stručnim licima može da posluži kao dobar podsetnik

 Opširnije: Biblioteka Dijakonija
 

Razvoj civilnog društva

Izdanja EHO i izdanja tematskih mreža u koje je EHO učlanjena. Skidanje ovih dokumenata možete započeti klikom na naslov dokumenta (levo):

Mostovi za Planiranje, monitoring i evaluaciju 
(2002)
pdf 510KB

Opširnije: Razvoj civilnog društva 

Tematska izdanja EHO koja se bave upravljanjem migracijama, inkluzijom i zastupanjem prava osoba uključenih u navedene tokove...

Predlog politike u oblasti interkulturalnog obrazovanja u Republici Srbiji
(2018)
pdf, 423 KB

Opširnije: Razvoj civilnog društva

Istraživanje kršenja ljudskih prava Roma povratnika

Opširnije: Razvoj civilnog društva 

Violations of the Rights of Roma Returned to Serbia under Readmission Agreements

 Opširnije: Razvoj civilnog društva

Priručnik za NVO aktiviste i aktivistkinje

 Opširnije: Razvoj civilnog društva

Pravno savetovalište

 Opširnije: Razvoj civilnog društva

Rechtsberatungsstelle

 Opširnije: Razvoj civilnog društva

Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u romskim naseljima u AP Vojvodini, Republici Srbiji

 Opširnije: Razvoj civilnog društva

Pomoć za proterane Rome

 Opširnije: Razvoj civilnog društva

Ažutipe tradine Romenge

 Opširnije: Razvoj civilnog društva

Izveštaj o sprovođenju javnih politika prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji u Vojvodini

 Opširnije: Razvoj civilnog društva

Izdanja tekućih i završenih EHO projekata koji su se bavili radom vezanim za decu koja žive i/ili rade na ulici:

O deci koja žive i/ili rade na ulicama Novog Sada

 Opširnije: Razvoj civilnog društva

About the Children who Live and/or Work on the Streets of Novi Sad

Biblioteka Socijalne usluge

Izdanja tekućih EHO projekata sa tematikom pomoći u kući i kućne nege. Skidanje/pregled ovih dokumenata možete započeti klikom na naslov dokumenta:

 

Liflet kućna nega, na srpskom (pdf, 7 MB)                                                                                               

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
 

 

Izdanja završenih EHO projekata i izdanja tematskih mreža u koje je EHO učlanjena sa tematikom primene socijalnog modela invalidnosti kroz poboljšanje ekonomskog, pravnog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama i razvoju, zastupanje njihovih interesa i promociju zapošljavanja. Skidanje/pregled ovih dokumenata možete započeti klikom na naslov dokumenta:

 

Softver za e-pristupačno obrazovanje (2014)

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
 

Linker - Decembar 2015

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
 

Linker - Jun 2015

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Dodatne mere podrške osnovnim školama za inkluzivno obrazovanje na teritoriji Grada Novog Sada (mart 2015)

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

EHO publikacija - Ne/zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

EHO research report - Non/employment of persons with disabilities

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Linker - Decembar 2014

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Linker - Septembar 2014

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Linker - Septembar 2013

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Linker - Mart 2013

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Linker - Jun 2012

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Linker - Februar 2012

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Pravo na rad osoba sa invaliditetom - Asistivne tehnologije u Srbiji (novembar 2011) - pdf 2,3 MB

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Linker - Novembar 2011

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Linker - Maj 2011

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Linker - Januar 2011

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Linker - Jun 2010

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Linker - Mart 2010

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Vodič kroz institucije, ustanove, preduzeća i organizacije od značaja za osobe sa invaliditetom (2007)

(pdf 585KB)

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Vodič za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

(2007)(pdf 640KB)

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
  

Iz mog ugla istraživanje (februar-mart 2007)

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
 

Linker - 2006-4

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
 

Linker - 2006-2-3

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
 

Linker - 2005-1

 Opširnije: Biblioteka Socijalne usluge
 
FaLang translation system by Faboba

Partneri