Visits 339758

BCSDN publikacije

BALKANSKE GRAĐANSKE PRAKSE   (BALKAN CIVIC PRACTICES)

Na ovoj strani možete pristupiti serijalu publikacija "Balkanske građanske prakse" koje je iz finansijsku podršku Evropske komisije izdala BCSDN, Balkanska mreža za razvoj građanskog društva  i u čijim pripremama je učestvovala EHO. Ovi tekstovi su takođe dostupni na vebsajtu BCSDN, a mi ih ovde objavljujemo sa dozvolom BCSDN. Materijali su u PDF formatu i skidanje određene knjige iz serijala možete započeti klikom na naslov teksta ili sliku.

Svako citiranje, kopiranje i umnožavanje je zabranjeno bez  pismene dozvole izdavača.

OPIS SLIKA
The Role of Civil Society in the EU Integration and Democratization
"Uloga građanskog društva u evropskim integracijama i demokratizaciji" (267KB)
Ovom publikacijom se nastoji promovisati klima razmene iskustava, najboljih praksi i naučenih lekcija u oblasti razvoja građanskog društva u regionu.
Zasad samo na engleskom.
 
Opširnije: BCSDN publikacije
Praktični priručnik za partnerstvo
(490 KB)
U ovoj publikaciji nalaze se prezentacije i preporuke (iz) iskustava i najboljih partnerskih praksi iz država EU i susednih zemalja i iskustva članica BCSDN. Autori iz belgijskog ECAS-a pokušavaju da objasne evropsko poimanje partnerstva kao i neke oblike i strukture takvih partnerstava. Ovaj priručnik izlaže navedene ideje imajući u vidu Strukturalne fondove EU i argumentuje ih, te dokumentuje prakse koje se mogu primeniti u većem broju političkih područja kao u kontekstu cele EU ili pojedinih država, regiona ili u lokalu.
Opširnije: BCSDN publikacije
A practical guide to Partnership
(810 KB)
Engleska verzija prethodne publikacije
Opširnije: BCSDN publikacije
Vodič za nevladine organizacije - izvori finansiranja iz Evropske unije
(1,1 MB)
Evropska komisija je zasigurno najveći donator u Evropi. Procenjuje se da je 1 milijarda € (iz sveukupnog budžeta od 100 milijardi €) na raspolaganju za projekte NVO, pa čak i da je to samo vrh ledenog brega. Same NVO su učinile mnogo u poslednjih deset godina da bi se uvećao budžet Komisije za praktično svako područje aktivnosti koje pokreću građanske organizacije. Problem nije u nepostojanju programa ili fondova. Odnosno, za svaki projekat koji poseduje istinsku evropsku dimenziju i koji može da se poveže sa EU politikom trebalo bi da postoji odgovarajući fond...
Opširnije: BCSDN publikacije
A Guide to European Union Funding for NGOs
(768 KB)
Engleska verzija prethodne publikacije
Opširnije: BCSDN publikacije
Odnosi za medijima - Vodič za organizacije civilnog društva
(1,8 MB)
Organizacije civilnog društva (OCD) imaju manje ili više različita iskustva sa medijima i novinarima zato što ovi često ignorišu, pogrešno shvataju i netačno predstavljaju aktivnosti, projekte i nastojanja OCD. U razgovorima s predstavnicima OCD iz Slovenije i iz država Zapadnog Balkana, mogu da se čuju slične primedbe, pritužbe i strahovi u vezi medija. Ovaj priručnik se bavi najčešćim pitanjima, sumnjama i pogrešnim predstavama o medijima, komunikaciji i radu s njima.
Opširnije: BCSDN publikacije
Guide to Media Relations for Civil Society Organisations
(1,2 MB)
Englesko izdanje prethodne publikacije
Opširnije: BCSDN publikacije

Priručnik za građanski dijalog na Balkanu
(1 MB)
Evropska komisija naglašava važnost saradnje sa nevladinim organizacijama tvrdeći da NVO mogu značajno da doprinesu razvoju demokratije i gračanskog društva u kandidatskim zemljama. Ovaj priručnik je napisan iz perspektive NVO praktičara sa ciljem da bude korisno sredstvo za NVO koje rade na jačanju saradnje NVO sektora sa vlastima.

U prvom delu knjige predstavljena su iskustva CNVOS u razvoju slovenačkog NVO sektora i njegovog odnosa sa slovenačkom državom.

Drugi deo pruža pregled praksi i odnosa između NVO i organa državne uprave u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji.

Opširnije: BCSDN publikacije
Guide to Civil Dialogue in the Balkans
(1,2 MB)

Englesko izdanje gore navedene publikacije.
 Opširnije: BCSDN publikacije

Informativna izdanja o raku

Na ovoj strani se nalaze informativne publikacije o raku i onkološkim pojmovima. Suizdavači su Ekumenska humanitarna organizacija i Institut za onkologiju Vojvodine. Učitavanje željenog teksta možete započeti klikom na naslovnu stranu određene publikacije ili njen naslov.

Opširnije: Informativna izdanja o raku Dobroćudne promene i stanja u dojci
(pdf, 338KB)
Opširnije: Informativna izdanja o raku Mastektomija
(pdf, 142KB)
Opširnije: Informativna izdanja o raku Poštedne operacije dojke
(pdf, 143KB)
 
Opširnije: Informativna izdanja o raku Iako je dijagnoza rak ... moguće je potpuno ozdravljenje!
(pdf, 34K)
Opširnije: Informativna izdanja o raku Hemioterapija
(pdf, 77K)
Opširnije: Informativna izdanja o raku Kolostoma
(pdf, 329K)
 
Opširnije: Informativna izdanja o raku Prevencija i rano otkrivanje raka
(pdf, 227KB)
Opširnije: Informativna izdanja o raku Rak debelog creva
(pdf, 252KB)
Opširnije: Informativna izdanja o raku Rak grlića materice
(pdf, 360KB)
 
Opširnije: Informativna izdanja o raku Rak prostate i testisa
(pdf, 287K)
Opširnije: Informativna izdanja o raku Rečnik onkoloških termina
(pdf, 289K)
Opširnije: Informativna izdanja o raku Rak pluća
(pdf, 737K)
 

Ekumenska i međuetnička saradnja

Preuzimanje željenih sadržaja možete započeti klikom na naslov izdanja ili sliku:

 
 Ekumenski zbornik 2006-2013
(pdf: 1,4 MB)
Zbornik odabranih predavanja i pismenih radova predavača i učesnika Škole ekumenizma od 2006 do 2013
Opširnije: Ekumenska i međuetnička saradnja
 
 Ekumenski zbornik   (broj 4)
(pdf, 1,3MB)
Zbornik predavanja i pismenih radova predavača i učesnika Škole ekumenizma 2009/10
Opširnije: Ekumenska i međuetnička saradnja
 

Ekumenski zbornik  (broj 1 i 2)
(pdf, 899KB)
Zbornik predavanja i pismenih radova predavača i učesnika Škole ekumenizma 2006/07 i 2007/08

 Opširnije: Ekumenska i međuetnička saradnja
 

Ekumenski zbornik (broj 3)

(pdf 1,9MB)

Zbornik predavanja i pismenih radova predavača, učesnika i saradnika Škole ekumenizma 2008/09

 Opširnije: Ekumenska i međuetnička saradnja
 

Mapa verskih zajednica u Novom Sadu
na srpskom (pdf 2MB)

Religious Communities in Novi Sad
na engleskom (pdf 2MB)

 Opširnije: Ekumenska i međuetnička saradnja

 Opširnije: Ekumenska i međuetnička saradnja

 
 

Ekumenska povelja / Charta Oecumenica
(pdf, 70 KB)

izdavači:

Savet Evropske biskupske konferencije 
Gallusstrasse, 24, CH-9000 St. Gallen (Švajcarska)
Tel: +41 227 33 74 Fax: +41 71 227 33 75 –
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. - www.ccee.ch

Konferencija evropskih crkava 
P.O.Box – 150, route de Ferney CH-1211 Geneva 2
Tel: +41 22 791 62 28 Fax: +41 791 62 27 –
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. - www.cec-kek.org
 n/a
 
Evropa i evangelička dijaspora, temelji protestantizma kao doprinos evropskoj porodici (zajednici, kući) 
(pdf, 151 KB)
Predavanje dr Karl Christoph Epting-a (ranijeg predsednika Gustav-Adolf Werk-a) na evangeličkoj svešteničkoj konferenciji 27. oktobra 2006.g.
Tekst je dvojezičan - na srpskom i nemačkom.
Opširnije: Ekumenska i međuetnička saradnja

Publikacije - društveni razvoj

Ostale publikacije pojedinih resursnih centara EHO možete skinuti sa njihovih vebsajtova, vidi stranu Programi

Karta usluga EHO (april 2010) - pdf 68KB

Izveštaj o sprovođenju javnih politika prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji u Vojvodini Opširnije: Publikacije - društveni razvoj

O  deci koja žive i/ili rade na ulicama Novog Sada
(2011) - pdf ~3MB

About the Children who Live and/or Work on the Streets of Novi  Sad  (engleska verzija) - pdf 2,8 MB

 
Opširnije: Publikacije - društveni razvoj
 Pravo na rad osoba sa invaliditetom - Asistivne tehnologije u Srbiji (novembar 2011) - pdf 2,3 MB  
Opširnije: Publikacije - društveni razvoj

Dijakonija (2002) - pdf 1,7MB

Opširnije: Publikacije - društveni razvoj
 

Principi kvaliteta dijakonijskih socijalnih usluga - pdf 190KB

 
Opširnije: Publikacije - društveni razvoj
Mostovi za Planiranje, monitoring i evaluaciju
(2002)
pdf 510KB

 

 Opširnije: Publikacije - društveni razvoj
Romski resursni centar
(pdf 1,9 MB)
promotivni liflet o radu ovog projekta EHO (maj 2006)
Opširnije: Publikacije - društveni razvoj
Dijakonijski centar
(pdf  4MB)
promotivni materijal o Dijakonijskog centra EHO (maj 2006)

Opširnije: Publikacije - društveni razvoj
 

Resursni centar za osobe sa invaliditetom 2008

(pdf 332 KB)

Opširnije: Publikacije - društveni razvoj Opširnije: Publikacije - društveni razvoj
Kršenje ljudskih prava Roma vraćenih u Srbiju po osnovu sporazumu o readmisiji
autorka: mr Tatjana Perić (pdf 300 KB) jun 2007

Opširnije: Publikacije - društveni razvoj
 

Zelene dame - informativni liflet

(pdf, 5MB) 

 Opširnije: Publikacije - društveni razvoj

Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama

Autor: Zuzana Kolarovska, Copyright Evanjelicka Diakonia ECAV na Slovensku, Referat Zborovej Diakonie

 Opširnije: Publikacije - društveni razvoj

Vodič za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

(pdf 640KB)

 Opširnije: Publikacije - društveni razvoj

Vodič kroz institucije, ustanove, preduzeća i organizacije od značaja za osobe sa invaliditetom

(pdf 585KB)

 Opširnije: Publikacije - društveni razvoj

Vodič protiv diskriminacije na lokalnom nivou – Kikinda >>>

Vodič protiv diskriminacije na lokalnom nivou – Zrenjanin >>>

Vodič protiv diskriminacije na lokalnom nivou – Žitište >>>

Vodič protiv diskriminacije na lokalnom nivou – Novi Sad >>>

Opširnije: Publikacije - društveni razvoj

Publikacije

Ova strana sadrži elektronske verzije važnih dokumenata i štampanih izdanja naše organizacije. Cilj nam je da ovde postavimo sve dokumente koji su bitni za razumevanje našeg delovanja i publikacije koje smo izdali počev od osnivanja 1993.g. Dakle, sa ove lokacije je omogućeno skidanje (download) raznih studija, priručnika, promo-materijala i ostalih publikacija koje su relevantne za oblasti našeg rada. Materijali su obično u pdf formatu i skidanje/učitavanje određenog teksta možete započeti klikom na naslov teksta ili naslovnu stranu publikacije.

Materijali su razvrstani u nekoliko oblasti: 

EHO dokumenti, ekumenizam

Dijakonija i društveni razvoj

BCSDN publikacije

Informativne publikacije o raku

FaLang translation system by Faboba

Partneri