Visits 361249

Publikacije - društveni razvoj

Ostale publikacije pojedinih resursnih centara EHO možete skinuti sa njihovih vebsajtova, vidi stranu Programi

Karta usluga EHO (april 2010) - pdf 68KB

Izveštaj o sprovođenju javnih politika prema povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji u Vojvodini Fotografija 2

O  deci koja žive i/ili rade na ulicama Novog Sada
(2011) - pdf ~3MB

About the Children who Live and/or Work on the Streets of Novi  Sad  (engleska verzija) - pdf 2,8 MB

 
 Pravo na rad osoba sa invaliditetom - Asistivne tehnologije u Srbiji (novembar 2011) - pdf 2,3 MB  

Dijakonija (2002) - pdf 1,7MB

 

Principi kvaliteta dijakonijskih socijalnih usluga - pdf 190KB

 
Mostovi za Planiranje, monitoring i evaluaciju
(2002)
pdf 510KB

 

 
Romski resursni centar
(pdf 1,9 MB)
promotivni liflet o radu ovog projekta EHO (maj 2006)
rrc2k6s.jpg
Dijakonijski centar
(pdf  4MB)
promotivni materijal o Dijakonijskog centra EHO (maj 2006)

dc2k6s.jpg
 

Resursni centar za osobe sa invaliditetom 2008

(pdf 332 KB)

Kršenje ljudskih prava Roma vraćenih u Srbiju po osnovu sporazumu o readmisiji
autorka: mr Tatjana Perić (pdf 300 KB) jun 2007

klprrpic.jpg
 

Zelene dame - informativni liflet

(pdf, 5MB) 

 

Priručnik za organizovanje dijakonijske službe u crkvenim opštinama

Autor: Zuzana Kolarovska, Copyright Evanjelicka Diakonia ECAV na Slovensku, Referat Zborovej Diakonie

 

Vodič za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

(pdf 640KB)

 

Vodič kroz institucije, ustanove, preduzeća i organizacije od značaja za osobe sa invaliditetom

(pdf 585KB)

 

Vodič protiv diskriminacije na lokalnom nivou – Kikinda >>>

Vodič protiv diskriminacije na lokalnom nivou – Zrenjanin >>>

Vodič protiv diskriminacije na lokalnom nivou – Žitište >>>

Vodič protiv diskriminacije na lokalnom nivou – Novi Sad >>>

vodic
FaLang translation system by Faboba

Partneri