Visits 361244

Saopštenje povodom 20 godina EHO

Powerpoint prezentacija na engleskom, 2,2 MB Povodom Powerpoint prezentacija na srpskom, 2,2 MB obeležavanja Dvadesetogodišnjice uspešnog postojanja i rada Ekumenske humanitarne organizacije u tom periodu, rukovodstvo EHO sa zadovoljstvom izdaje sledeće saopštenje: 

 20 GODINA RADA  EKUMENSKE HUMANITARNE ORGANIZACIJE 

Ekumenska humanitarna organizacija povodom obeležavanja 20 godina rada od 17. do 19 aprila, organizuje Peti partnerski sastanak i proslavu na kojoj će prisustvovati domaći i inostrani partneri i donatori koji su ostvarili decenijska iskustva u saradnji sa EHO-om na polju rada sa ranjivim grupama. Proslavi će, takođe, prisustvovati naši korisnici/e (Romi/kinje, osobe sa invaliditetom, stari...) zatim, volonteri/ke i osoblje EHO. Pored inostranih partnera i donatora, prisustvovaće i predstavnici/e  lokalnih samouprava i pokrajinskih i republičkih vladinih institucija.

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) osnovana je 1993. godine na inicijativu Svetskog saveta crkava kako bi na organizovan i efikasan način odgovorila na potrebe ugroženog stanovništva Vojvodine i obezbedila humanitarnu pomoć u vidu hrane, lekova, higijenskih sredstava, ogreva, itd.  Pomoć, koju je EHO obezbedio, pružana je svim graÄ‘anima i graÄ‘ankama Vojvodine koji su bili u stanju potrebe, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost.

Tokom 20 godina rada,  EHO se razvio u organizaciju koja sveobuhvatno podržava ranjive grupe kroz različite socijalne usluge. Našim korisnicima/ama usluga danas su dostupni, dobro poznati, programi koje EHO sprovodi, a to su Romski resursni centar, Resursni centar za osobe sa invaliditetom, Svratište za decu koja žive i/ili rade na ulici,  Dijakonski centar sa Dnevnim centrom za stare, Kućna nega za stare, Rak–info i dr.

EHO, danas, nakon 20 godina rada i učenja, ima status vodeće organizacije civilnog društva u  Vojvodini. Jedna od snaga organizacije je spremnost da u svakom trenutku profesionalno odreaguje na potrebe ranjivih grupa. Mi ne radimo za njih, već radimo sa njima. Zato EHO ima svoje mesto u ovom društvu.

"EHO je osnaživala i osnažuje ne samo  pripadnike i pripadnice ranjivih grupa, već i relevantne institucije i udruženja koja su zadužena za ostvarivanje prava istih, jer prati hrišćansko uverenje da su svi ljudi jednaki i da јe jednakost ostvariva u svakom društvu." (Vladislav Ivičiak, direktor Ekumenske humanitarne organizacije)

link za download u PDF-u

FaLang translation system by Faboba

Partneri