Visits 353972

BCSDN publikacije

BALKANSKE GRAĐANSKE PRAKSE   (BALKAN CIVIC PRACTICES)

Na ovoj strani možete pristupiti serijalu publikacija "Balkanske građanske prakse" koje je iz finansijsku podršku Evropske komisije izdala BCSDN, Balkanska mreža za razvoj građanskog društva  i u čijim pripremama je učestvovala EHO. Ovi tekstovi su takođe dostupni na vebsajtu BCSDN, a mi ih ovde objavljujemo sa dozvolom BCSDN. Materijali su u PDF formatu i skidanje određene knjige iz serijala možete započeti klikom na naslov teksta ili sliku.

Svako citiranje, kopiranje i umnožavanje je zabranjeno bez  pismene dozvole izdavača.

OPIS SLIKA
The Role of Civil Society in the EU Integration and Democratization
"Uloga građanskog društva u evropskim integracijama i demokratizaciji" (267KB)
Ovom publikacijom se nastoji promovisati klima razmene iskustava, najboljih praksi i naučenih lekcija u oblasti razvoja građanskog društva u regionu.
Zasad samo na engleskom.
 
bcp1en1.jpg
Praktični priručnik za partnerstvo
(490 KB)
U ovoj publikaciji nalaze se prezentacije i preporuke (iz) iskustava i najboljih partnerskih praksi iz država EU i susednih zemalja i iskustva članica BCSDN. Autori iz belgijskog ECAS-a pokušavaju da objasne evropsko poimanje partnerstva kao i neke oblike i strukture takvih partnerstava. Ovaj priručnik izlaže navedene ideje imajući u vidu Strukturalne fondove EU i argumentuje ih, te dokumentuje prakse koje se mogu primeniti u većem broju političkih područja kao u kontekstu cele EU ili pojedinih država, regiona ili u lokalu.
bcp2en1.jpg
A practical guide to Partnership
(810 KB)
Engleska verzija prethodne publikacije
bcp2en1.jpg
Vodič za nevladine organizacije - izvori finansiranja iz Evropske unije
(1,1 MB)
Evropska komisija je zasigurno najveći donator u Evropi. Procenjuje se da je 1 milijarda € (iz sveukupnog budžeta od 100 milijardi €) na raspolaganju za projekte NVO, pa čak i da je to samo vrh ledenog brega. Same NVO su učinile mnogo u poslednjih deset godina da bi se uvećao budžet Komisije za praktično svako područje aktivnosti koje pokreću građanske organizacije. Problem nije u nepostojanju programa ili fondova. Odnosno, za svaki projekat koji poseduje istinsku evropsku dimenziju i koji može da se poveže sa EU politikom trebalo bi da postoji odgovarajući fond...
bcp3en1.jpg
A Guide to European Union Funding for NGOs
(768 KB)
Engleska verzija prethodne publikacije
bcp3en1.jpg
Odnosi za medijima - Vodič za organizacije civilnog društva
(1,8 MB)
Organizacije civilnog društva (OCD) imaju manje ili više različita iskustva sa medijima i novinarima zato što ovi često ignorišu, pogrešno shvataju i netačno predstavljaju aktivnosti, projekte i nastojanja OCD. U razgovorima s predstavnicima OCD iz Slovenije i iz država Zapadnog Balkana, mogu da se čuju slične primedbe, pritužbe i strahovi u vezi medija. Ovaj priručnik se bavi najčešćim pitanjima, sumnjama i pogrešnim predstavama o medijima, komunikaciji i radu s njima.
bcp4en1.jpg
Guide to Media Relations for Civil Society Organisations
(1,2 MB)
Englesko izdanje prethodne publikacije
bcp4en1.jpg

Priručnik za građanski dijalog na Balkanu
(1 MB)
Evropska komisija naglašava važnost saradnje sa nevladinim organizacijama tvrdeći da NVO mogu značajno da doprinesu razvoju demokratije i gračanskog društva u kandidatskim zemljama. Ovaj priručnik je napisan iz perspektive NVO praktičara sa ciljem da bude korisno sredstvo za NVO koje rade na jačanju saradnje NVO sektora sa vlastima.

U prvom delu knjige predstavljena su iskustva CNVOS u razvoju slovenačkog NVO sektora i njegovog odnosa sa slovenačkom državom.

Drugi deo pruža pregled praksi i odnosa između NVO i organa državne uprave u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji.

Guide to Civil Dialogue in the Balkans
(1,2 MB)

Englesko izdanje gore navedene publikacije.
 
FaLang translation system by Faboba

Partneri