Visits 316456

Pretraga za:
Samo traženje:
Total:Pronađeno je 150 rezultata pretrage.

Svečano potpisivanje sporazuma o saradnji

... Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022“. Projekat je podržan od strane švajcarske organizacije HEKS/EPER i obezbeđen je inicijalni budžet od 30.000.000 dinara. Partnerske lokalne samouprave ...

Izabrane lokalne samouprave za partnerstvo na projektu

... je podržan od strane švajcarske organizacije HEKS/EPER. Svesni velikih potreba osetljivih grupa i ograničenih resursa sa kojima trenutno raspolažemo na žalost nismo u mogućnosti da uključimo sve prijavljene ...

EHO PARTNERSTVO SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

... je Javni poziv za partnerstvo, procedure prijave i detalji budućeg projekta za koji je od švajcarske organizacije HEKS već obezbeđeno 1.200.000 CHF. Implementacija projekta počinje od jula 2019. godine ...

Održan regionalni okrugli sto

... migracija romske populacije iz Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu”. Okruglom stolu su prisustvovale nadležne institucije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i organizacije civilnog društva ...

Godišnji izveštaj EHO za 2018. godinu

Pred vama se nalazi Godišnji izveštaj Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) za 2018. godinu. Dokument je pisan dvojezično (na srpskom i engleskom jeziku) i dostupan je u PDF formatu. Dokument je ...

Povodom upisa u prvi razred školska 2019/ 2020.

... je aktivnost povodom upisa dece u prvi razred. Tome u prilog tokom aprila volonteri Ekumenske humanitarne organizacije, u okviru gore navedenog projekta obišli su naselje Adice sa ciljem pružanja podrške, ...

Poseta predstavnice iz Otto per Mille

... Daniela Schiavao, posetile su Srbiju po prvi put, u okviru koje su izvršile i monitoring projekta koji finansira ova italijanska organizacija. Na zajedničkom sastanku upoznale smo ih sa radom naše organizacije ...

SASTANAK LOKALNIH OBRAZOVNIH KOORDINATORA

... i mladih u Srbiji” koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt iz Nemačke.   Tokom sastanka razmenjena su iskustva i istaknuti izazovi  ...

POSETA GENERALNOG SEKRETARA GAW

Eno Haks (Enno Haaks), generalni sekretar organizacije Gustav Adolf Werk (GAW), posetio je u petak 08. februara 2019. godine Ekumensku humanitarnu organizaciju. Tom prilikom prezentovane su aktivnosti ...

DONACIJA KREVETA INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU

... pomoć Klinike Dortmund (Klinikum Dortmund) i Evangeličke hrišćanske crkve iz Dortmunda (Evangelische Kirchenkreis Dortmund). Na ovaj način nastavljena je saradnja Ekumenske humanitarne organizacije i Instituta ...

Podrška obrazovanju dece u Selenči

Projektni tim Ekumenske humanitarne organizacije posetio je 11. decembra 2018. godine osnovnu školu „Jan Kolar“ u Selenči. Selenča je jedna od devet lokalnih zajednica u Srbiji u kojima naša organizacija ...

Biblioteka Socijalne usluge

... ustanove, preduzeća i organizacije od značaja za osobe sa invaliditetom (2007) (pdf 585KB)      Vodič za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (2007)(pdf 640KB)       ...

Nastavak podrške obrazovanju dece

... projekta „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji” koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt iz Nemačke.   Tim  ...

Za medije

... organizacija je dužno da obavesti sve posetioce ove internet prezentacije da je sav materijal koji se nalazi na ovim stranicama, autorsko delo i intelektualna svojina Ekumenske humanitarne organizacije. ...

Organizacioni tim

... osnovu Sporazuma o readmisiji. Takođe je zadužena i za prevod sajta Ekumenske Humanitarne Organizacije na nemački jezik. Katalin je po struci profesor Nemačkog jezika i književnosti, a studirala je na ...

Statut

Aktuelni statut Ekumenske Humanitarne organizacije (23. maj 2019.g.) preuzmite OVDE (PDF, ~250 KB).  ...

Interaktivna radionica za decu „Oralna higijena“

U četvrtak 30. avgusta 2018. u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije organizovana je interaktivna radionica za decu na temu oralnog zdravlja i higijene zuba. Zahvaljujući saradnji sa stomatološkom ...

Istorijat

...  Osnivač i prvi direktor organizacije bio je gosp. Karolj Bereš (sveštenik Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji), koji je vodio organizaciju do 2008. godine. Nažalost, iste godine gosp. Bereš je preminuo, ...

Godišnji sastanak Eurodijakonije u Poljskoj

... Ekumenske humanitarne organizacije na ovom skupu su bili njen izvršni direktor Robert Bu i koordinator projekta Damir Krkobabić. Izvor fotografija: Eurodijakonija (eurodiaconia.org)  ...

Knjiga o 25 godina EHO

... i razvojne organizacije, rad koji svedoči o misiji crkava u radu sa siromašnima i drugim marginalizovanim grupama.   Tokom 25 godina rada EHO je svoje delovanje usmerila ka razvoju civilnog društva, ...

Conference of European Churches

... crkvama, kao i poziciji EHO u tom kontekstu, kao razvojne ekumenske organizacije. Generalni sekretar CEC-a, gosp. Heikki Huttunen je izrazio veoma pozitivno mišljenje o radu EHO i najavio moguće oblike ...

Act Europe annual meeting

... je godišnji rad sekretarijata ACT Alliance, planirani su elementi organizacije i učešća na Generalnoj skupštini ACT Alliance (oktobar, 2018., Upsala), revidiran je draft statuta ACT Alliance, vođeni su ...

Strateško planiranje - peti korak

... i koordinatori/ke projekata) analiziralo je unutrašnje snage i slabosti organizacije, kao i spoljašnje mogućnosti i pretnje.   Veoma produktivna atmosfera dovela je do intenzivnog dijaloga, diskusije ...

Strateško planiranje - četvrti korak

... konsultativnog sastanka, 16 članova i članica Skupštine i Upravnog odbora i 12 zaposlenih EHO (menadžment i koordinatori/ke projekata) analiziralo je unutrašnje snage i slabosti organizacije, kao i spoljašnje ...

Održan šesti partnerski sastanak EHO

... rednosti, kao i  preporuke za dalji proces izrade novog strateškog plana, kao i daljeg razvoja/osnaživanja organizacije. Održavanjem  šestog partnerskog sastanka, EHO je napravio i treći korak u  ...

Poseta visoke delegacije iz Baden-Virtemberga EHO-u

... privrede, politike, nauke, civilnog društva iz Baden-Virtemberga Srbiji a zahvaljujući decenijskoj saradnji i podršci Dijakonije Virtemberg. Delegaciji je predstavljen rad Ekumenske humanitarne organizacije ...

Pres konferencija

U sredu 18. aprila 2018. godine u EHO centru u Novom Sadu, Ulica Ćirila i Metodija 21, u 12 sati održaće se pres konferencija povodom 25 godina rada Ekumenske humanitarne organizacije (EHO). Tokom ...

Iz arhive: priznanja i nagrade

... centra Ekumenske humanitarne organizacije  iz Novog Sada, „Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u dva romska naselja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, Republici Srbiji“ je dobio godišnju ...

Strateško planiranje - drugi korak

... grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koje je izradila okvir za participativni/konsultativni proces izrade novog petogodišnjeg Strateškog plana EHO, za period 2019. – 2023. godina. Radna grupa je ...

Šesti partnerski sastanak

... ljeve, koji će biti osnov novog strateškog plana EHO. Tokom jeseni 2017. godine formirana je Radna grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koja je izradila okvir za participativni/konsultativni proces i ...

Strateško planiranje

Tokom jeseni 2017. godine formirana je Radna grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koje je izradila okvir za participativni/konsultativni proces izrade novog petogodišnjeg Strateškog plana EHO, ...

Terensko istraživanje u opštini Merošina i Vladičin Han

Lokalni projektni timovi Ekumenske humanitarne organizacije u Merošini i Vladičinom Hanu, započeli su sa terenskim istraživanjem i prikupljanjem relevantnih podataka i informacija, koji će pomoći Komisiji ...

Svečano potpisivanje sporazuma o saradnji

... Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022“. Projekat je podržan od strane švajcarske organizacije HEKS/EPER i obezbeđen je inicijalni budžet od 30.000.000 dinara. Partnerske lokalne samouprave ...

Izabrane lokalne samouprave za partnerstvo na projektu

... je podržan od strane švajcarske organizacije HEKS/EPER. Svesni velikih potreba osetljivih grupa i ograničenih resursa sa kojima trenutno raspolažemo na žalost nismo u mogućnosti da uključimo sve prijavljene ...

EHO PARTNERSTVO SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

... je Javni poziv za partnerstvo, procedure prijave i detalji budućeg projekta za koji je od švajcarske organizacije HEKS već obezbeđeno 1.200.000 CHF. Implementacija projekta počinje od jula 2019. godine ...

Održan regionalni okrugli sto

... migracija romske populacije iz Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu”. Okruglom stolu su prisustvovale nadležne institucije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i organizacije civilnog društva ...

Godišnji izveštaj EHO za 2018. godinu

Pred vama se nalazi Godišnji izveštaj Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) za 2018. godinu. Dokument je pisan dvojezično (na srpskom i engleskom jeziku) i dostupan je u PDF formatu. Dokument je ...

Povodom upisa u prvi razred školska 2019/ 2020.

... je aktivnost povodom upisa dece u prvi razred. Tome u prilog tokom aprila volonteri Ekumenske humanitarne organizacije, u okviru gore navedenog projekta obišli su naselje Adice sa ciljem pružanja podrške, ...

Poseta predstavnice iz Otto per Mille

... Daniela Schiavao, posetile su Srbiju po prvi put, u okviru koje su izvršile i monitoring projekta koji finansira ova italijanska organizacija. Na zajedničkom sastanku upoznale smo ih sa radom naše organizacije ...

SASTANAK LOKALNIH OBRAZOVNIH KOORDINATORA

... i mladih u Srbiji” koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt iz Nemačke.   Tokom sastanka razmenjena su iskustva i istaknuti izazovi  ...

POSETA GENERALNOG SEKRETARA GAW

Eno Haks (Enno Haaks), generalni sekretar organizacije Gustav Adolf Werk (GAW), posetio je u petak 08. februara 2019. godine Ekumensku humanitarnu organizaciju. Tom prilikom prezentovane su aktivnosti ...

DONACIJA KREVETA INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU

... pomoć Klinike Dortmund (Klinikum Dortmund) i Evangeličke hrišćanske crkve iz Dortmunda (Evangelische Kirchenkreis Dortmund). Na ovaj način nastavljena je saradnja Ekumenske humanitarne organizacije i Instituta ...

Podrška obrazovanju dece u Selenči

Projektni tim Ekumenske humanitarne organizacije posetio je 11. decembra 2018. godine osnovnu školu „Jan Kolar“ u Selenči. Selenča je jedna od devet lokalnih zajednica u Srbiji u kojima naša organizacija ...

Biblioteka Socijalne usluge

... ustanove, preduzeća i organizacije od značaja za osobe sa invaliditetom (2007) (pdf 585KB)      Vodič za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (2007)(pdf 640KB)       ...

Nastavak podrške obrazovanju dece

... projekta „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji” koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt iz Nemačke.   Tim  ...

Za medije

... organizacija je dužno da obavesti sve posetioce ove internet prezentacije da je sav materijal koji se nalazi na ovim stranicama, autorsko delo i intelektualna svojina Ekumenske humanitarne organizacije. ...

Organizacioni tim

... osnovu Sporazuma o readmisiji. Takođe je zadužena i za prevod sajta Ekumenske Humanitarne Organizacije na nemački jezik. Katalin je po struci profesor Nemačkog jezika i književnosti, a studirala je na ...

Statut

Aktuelni statut Ekumenske Humanitarne organizacije (23. maj 2019.g.) preuzmite OVDE (PDF, ~250 KB).  ...

Interaktivna radionica za decu „Oralna higijena“

U četvrtak 30. avgusta 2018. u prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije organizovana je interaktivna radionica za decu na temu oralnog zdravlja i higijene zuba. Zahvaljujući saradnji sa stomatološkom ...

Istorijat

...  Osnivač i prvi direktor organizacije bio je gosp. Karolj Bereš (sveštenik Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji), koji je vodio organizaciju do 2008. godine. Nažalost, iste godine gosp. Bereš je preminuo, ...

Godišnji sastanak Eurodijakonije u Poljskoj

... Ekumenske humanitarne organizacije na ovom skupu su bili njen izvršni direktor Robert Bu i koordinator projekta Damir Krkobabić. Izvor fotografija: Eurodijakonija (eurodiaconia.org)  ...

Knjiga o 25 godina EHO

... i razvojne organizacije, rad koji svedoči o misiji crkava u radu sa siromašnima i drugim marginalizovanim grupama.   Tokom 25 godina rada EHO je svoje delovanje usmerila ka razvoju civilnog društva, ...

Conference of European Churches

... crkvama, kao i poziciji EHO u tom kontekstu, kao razvojne ekumenske organizacije. Generalni sekretar CEC-a, gosp. Heikki Huttunen je izrazio veoma pozitivno mišljenje o radu EHO i najavio moguće oblike ...

Act Europe annual meeting

... je godišnji rad sekretarijata ACT Alliance, planirani su elementi organizacije i učešća na Generalnoj skupštini ACT Alliance (oktobar, 2018., Upsala), revidiran je draft statuta ACT Alliance, vođeni su ...

Strateško planiranje - peti korak

... i koordinatori/ke projekata) analiziralo je unutrašnje snage i slabosti organizacije, kao i spoljašnje mogućnosti i pretnje.   Veoma produktivna atmosfera dovela je do intenzivnog dijaloga, diskusije ...

Strateško planiranje - četvrti korak

... konsultativnog sastanka, 16 članova i članica Skupštine i Upravnog odbora i 12 zaposlenih EHO (menadžment i koordinatori/ke projekata) analiziralo je unutrašnje snage i slabosti organizacije, kao i spoljašnje ...

Održan šesti partnerski sastanak EHO

... rednosti, kao i  preporuke za dalji proces izrade novog strateškog plana, kao i daljeg razvoja/osnaživanja organizacije. Održavanjem  šestog partnerskog sastanka, EHO je napravio i treći korak u  ...

Poseta visoke delegacije iz Baden-Virtemberga EHO-u

... privrede, politike, nauke, civilnog društva iz Baden-Virtemberga Srbiji a zahvaljujući decenijskoj saradnji i podršci Dijakonije Virtemberg. Delegaciji je predstavljen rad Ekumenske humanitarne organizacije ...

Pres konferencija

U sredu 18. aprila 2018. godine u EHO centru u Novom Sadu, Ulica Ćirila i Metodija 21, u 12 sati održaće se pres konferencija povodom 25 godina rada Ekumenske humanitarne organizacije (EHO). Tokom ...

Iz arhive: priznanja i nagrade

... centra Ekumenske humanitarne organizacije  iz Novog Sada, „Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u dva romska naselja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, Republici Srbiji“ je dobio godišnju ...

Strateško planiranje - drugi korak

... grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koje je izradila okvir za participativni/konsultativni proces izrade novog petogodišnjeg Strateškog plana EHO, za period 2019. – 2023. godina. Radna grupa je ...

Šesti partnerski sastanak

... ljeve, koji će biti osnov novog strateškog plana EHO. Tokom jeseni 2017. godine formirana je Radna grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koja je izradila okvir za participativni/konsultativni proces i ...

Strateško planiranje

Tokom jeseni 2017. godine formirana je Radna grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koje je izradila okvir za participativni/konsultativni proces izrade novog petogodišnjeg Strateškog plana EHO, ...

Terensko istraživanje u opštini Merošina i Vladičin Han

Lokalni projektni timovi Ekumenske humanitarne organizacije u Merošini i Vladičinom Hanu, započeli su sa terenskim istraživanjem i prikupljanjem relevantnih podataka i informacija, koji će pomoći Komisiji ...

Iz arhive: priznanja i nagrade

... ambasade, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva i pojedinac, koji je najviše doprineo inkluziji Roma.  Nagradu je ispred EHO primio zamenik direktora EHO, Robert Bu.             ...

Sastanak lokalnih obrazovnih koordinatora

... dece i mladih u Srbiji” koji Ekumenska humanitarna organizacija realizuje uz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt iz Nemačke. Tokom sastanka razmenjena su iskustva i istaknuti izazovi  ...

In Memoriam Roman Miz (1932-2017)

Najverovatnije poslednji pesnik ekumenizma u Srbiji je otpevao svoju labudovu pesmu kroz su-osnivanje i verno i aktivno učešće u edukativnom projektu „Škola ekumenizma“ Ekumenske humanitarne organizacije ...

Održana obuka o pisanju biznis plana

U prostorijama Ekumenske humanitarne organizacije 07. novembra 2017. godine organizovana je obuka “Kako napisati biznis plan”.  Ciljevi obuke su bili da se učesnici upoznaju sa karakteristikama biznis ...

Uručeni ključevi socijalnih stanova u Lazarevcu

... prizemna objekta sa 16 socijalnih stanova. Finansijska sredstva su obezbeđena, donacijom švajcarske fondacije “Swiss Solidarity” i švajcarske organizacije “HEKS-EPER”. U sklopu projekta “Rehabilitacija ...
  • 1
  • 2
FaLang translation system by Faboba

Partneri