Visits 302873

EHO pomaže izbeglice u Šidu, Principovcu i Adaševcima

eho pomaze izbeglice u sidu 1

U drugoj nedelji novembra meseca, doneta je odluka na državnom nivou da će ruta izbeglica koji prolaze kroz Srbiju biti izmenjena. Ovom odlukom, granični prelaz Berkasovo-Bapska je zatvoren za ulaz izbeglica u Hrvatsku, a bilateralnim dogovorom je odlučeno da će se izbeglice prevoziti do železničke stanice u Šidu, i dalje vozom do Prihvatnog centra u Slavonskom Brodu. Izbeglice do trenutka dolaska voza iz Hrvatske u Šid, odmaraju i u Prihvatnom centru u motelu “Adaševci”, na autoputu Beograd-Zagreb.

U periodu od 1. do 30. novembar 2015. godine EHO je organizovao celodnevni rad na terenu u skladu sa novim pravilima Komesarijata za izbeglice i migracije,  u motelu “Adaševci”. Takođe, EHO je po potrebi organizovao isporuku humanitarne pomoći Prihvatnim centrima u Principovcu i na železničkoj stanici u Šidu.

U koordinaciji i realizaciji projekta, kao i u distribuciji humanitarne pomoći, učestvovali/e su zaposleni/e i volonteri/ke EHO iz Šida i Novog Sada.

eho pomaze izbeglice u sidu 2

Tokom 30 dana terenskog rada EHO je distribuirao 37500 paketa humanitarne pomoći, tj. 13 tona jabuka, 40000 komada zemički i kifli, 20000 l vode, 20000 čokoladica, 15000 pakovanja keksa, 10000 pakovanja kikirikija, 6500 pakovanja sušenog voća, 13000 malih vrećica meda, 1000 sapuna, 10000 pakovanja džepnih i bebi vlažnih maramica, 10000 pakovanja maramica, 100 rančeva, 80 ćebadi, 100 pari cipela, 800 pari čarapa, 100 para trenerki, 400 komada zimskih kapa i rukavica, 500 komada veša, 500 sanitarnih uložaka i 100 paketa pelena.  

Tokom četiri nedelje rada na terenu, u i okolini Šida, EHO je distribuirao humanitranu pomoć za oko 45000 izbeglica. 

Usluge Prve pomoći EHO Mobilnog medicinskog tima u Prihvatnom centru  - motel “Adaševci” (osnovni lekarski pregled, saniranje rana, povreda i izdavanje osnovnih lekova) koristilo je oko 2700 izbeglica, tokom novembra meseca.

Usluge informisanja i prevođenja koristilo je 780 izbeglica.

Projekat se realizuje u saradnji i uz finansijsku podršku švajcarskih partnera/donatora, HEKS/EPER, SWISS SOLIDARITY i SDC, kao i uz  finansijsku podršku norveškog partnera – Norwegian Church Aid (NCA), nemačkih partnera Brot für die Welt i Diakonie Württemberg, kao i lokalnih partnera/donatora, UNHCR i HCIT.

Tags: Brot für die Welt, Diakonie Württemberg, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, HEKS EPER, Swiss Solidarity, UNHCR

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr