Visits 237132

EHO apel za izbeglice 2018

VišeEHO apel za izbeglice 2018Ekumenska humanitarna organizacija je u avgustu, 2015. godine pripremila EHO Apel za pomoć izbeglicama/migrantima. Do sada je putem EHO apela prikupljeno približno 2.6 miliona EUR i realizovano je 24 projekta, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i

Strateško planiranje

VišeStrateško planiranjeTokom jeseni 2017. godine formirana je Radna grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koje je izradila okvir za participativni/konsultativni proces izrade novog petogodišnjeg Strateškog plana EHO, za period 2019. – 2023. godina.Radna grupa je takođe

Terensko istraživanje...

VišeTerensko istraživanje u opštini Merošina i Vladičin HanLokalni projektni timovi Ekumenske humanitarne organizacije u Merošini i Vladičinom Hanu, započeli su sa terenskim istraživanjem i prikupljanjem relevantnih podataka i informacija, koji će pomoći Komisiji da izvrši selekciju korisničkih porodica. Odabrane

Produžen konkurs EHO-a...

VišeProdužen konkurs EHO-a za 2 saradnika/ce za projekat KONKURS ZA POZICIJU - SARADNIK/CA NA PROJEKTU,TERENSKI/A STRUČNI/A saradnik/ca za GRAĐEVINSKE RADOVE (50%)u EKUMENSKOJ HUMANITARNOJ ORGANIZACIJI Postanite deo uspešnog tima jedne od vodećih organizacija civilnog društva u R. SrbijiEkumenska

Šesti partnerski sastanak

VišeŠesti partnerski sastanakU periodu, 18 - 20. april 2018. godine, EHO organizuje Partnerski sastanak, koji će okupiti internacionalne (iz Evrope i Amerike) i domaće partnere - HEKS EPER (Švajcarska), St Gallen Church Group (Švajcarska),  Brot für die Welt (Nemačka), Diakonie

Iz arhive: priznanja i...

VišeIz arhive: priznanja i nagradeU sklopu proslave 25 godina rada EHO, na svakih sedam dana, tokom marta i aprila, 2018. godine, na veb sajtu EHO, biće objavljivane vesti iz arhive o dobijenim međunarodnim i domaćim priznanjima i nagradama. Na ovaj način ćemo se podsetiti uspeha EHO, za

Iz arhive: priznanja i...

VišeIz arhive: priznanja i nagradeU sklopu proslave 25 godina rada EHO, na svakih sedam dana, tokom marta i aprila, 2018. godine, na veb sajtu EHO, biće objavljivane vesti iz arhive o dobijenim međunarodnim i domaćim priznanjima i nagradama. Na ovaj način ćemo se podsetiti uspeha EHO, za

Obuka za lokalne projek...

VišeObuka za lokalne projektne saradnike/ceEkumenska humanitarna organizacija, organizovala je trodnevnu obuku (EHO centar, Novi Sad, 27.02. - 01.03.2018.), za lokalne projekne saradnike/ce, koji će raditi u opštini Merošina i Vladičin Han.Lokalni projektni saradnici/e biće angažovani na projektu

EHO obučava nastavni k...

VišeEHO obučava nastavni kadar o interkulturalnom obrazovanjuEHO je tokom 2012. godine izradio Program interkulturalnog obrazovanja, kao deo  procesa promovisanja različitosti i nediskriminatornog ponašanja i šestu godinu uspešno realizuje akreditovane obuke iz oblasti interkulturalnog obrazovanja za

Poziv za konsultanta u...

VišePoziv za konsultanta u oblasti ekonomskog osnaživanja za projekat Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) objavljuje poziv za konsultanta u okviru projekta “Mogućnosti za novi početak”, za komponentu na projektu: ekonomsko osnaživanje.Više informacija o Pozivu možete naći u prilogu.Rok za podnošenje ponuda

Iz arhive: priznanja i...

VišeIz arhive: priznanja i nagradeU sklopu proslave 25 godina rada EHO, na svakih sedam dana, tokom marta i aprila, 2018. godine, na veb sajtu EHO, biće objavljivane vesti iz arhive o dobijenim međunarodnim i domaćim priznanjima i nagradama. Na ovaj način ćemo se podsetiti uspeha EHO, za

25 godina Ekumenske Hum...

Više25 godina Ekumenske Humanitarne OrganizacijeU Novom Sadu, pre 25 godina, osnovana je Ekumenska humanitarna služba (EHS), danas Ekumenska humanitarna organizacija (EHO).Ekumenska humanitarna služba (EHS) osnovana je 19. februara 1993. godine na inicijativu Svetskog saveta crkava (World Council of

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr