Visits 284260

Suche nach:
Nur Suchen:
Insgesamt 15 Ergebnisse gefunden!

Šesti partnerski sastanak

...  otvoreno društvo (Srbija),  Danski savet za izbeglice (Srbija) i UNHCR (Srbija).        Partnerski sastanak će omogućiti da EHO zaposleni i predstavnici 10  partnerskih organizacija i Evrope i ...

Poseta donatora romskim IRL porodicama u Subotici

Dana 01.06.2017. godine predstavnici Visokog Komesarijata Ujedinjenih Nacija za izbeglice u Srbiji (UNHCR), Danskog saveta za izbeglice Srbija (DRC) i Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) posetili ...

EHO pomaže izbeglice u Šidu, Principovcu i Adaševcima

... SOLIDARITY i SDC, kao i uz  finansijsku podršku norveškog partnera – Norwegian Church Aid (NCA), nemačkih partnera Brot für die Welt i Diakonie Württemberg, kao i lokalnih partnera/donatora, UNHCR i H ...

EHO pomaže izbeglice na graničnom prelazu Berkasovo - Bapska

... godine, EHO je otpočeo saradnju sa UNHCR partnerom  - Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), gde pruža logističku podršku HCIT-u, tokom distribucije humanitarne pomoći u vidu vode, ćebadi, ...

EHO Appeal for Refugees in Serbia

... ination and cooperation with all relevant stakeholders, such as Ministry of Interior, Ministry of Labor, Employment, Veteran and Social Affairs, Commissariat for Refugees and Migration, UNHCR, IOM, SDC, ...

Novi projekat Ekumenske Humanitarne Organizacije

... (DRC) i UNHCR-om.  Donator novog projekta je UNHCR. Implementacioni partner UNHCR je DRC. EHO je podimplementator i zadužen je koordinaciju i reelizaciju svih projektnih aktivnosti.     Budžet projekta ...