Visits 279228

Resursni centar za osobe sa invalidetom

Resursni centar za osobe sa invaliditetom - EHO

Ne/zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Ne/zapošljavanje osoba sa invaliditetom   Non/emplozment of persons with disabilities

Pred vama je novo izdanje Resursnog centra za osobe sa invaliditetom koje se bavi ne/zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Istraživanje smo sproveli u 2014. godini i izveštaj možete preuzeti na srpskom i engleskom jeziku. Preuzmite nove publikacije.

EHO publikacija - Ne/zapošljavanje osoba sa invaliditetom

EHO research report - Non/employment of persons with disabilities

Kommentar schreiben


Sicherheitscode
Aktualisieren