Visits 371035

Za medije

Pravo intelektualne svojine i autorskih prava

U skladu sa zakonskim propisima koji uređuju oblast pristupanja i korišćenja informacija koje se nalaze na internet prezentacijama, Ekumenska humanitarna organizacija je dužno da obavesti sve posetioce ove internet prezentacije da je sav materijal koji se nalazi na ovim stranicama, autorsko delo i intelektualna svojina Ekumenske humanitarne organizacije.

Takođe, deo materijala koji se nalazi na ovoj internet prezentaciji Ekumenske humanitarne organizacije, pripada partnerskim organizacijama sa kojima Ekumenska humanitarna organizacija ostvaruje saradnju kroz Sporazum ili Memorandum o saradnji, u okviru koga su regulisana i pitanja prava koja se odnose na korišćenje sadržaja internet prezentacija, uključujući tu i razmenu adresa domena.

Internet prezentacija Ekumenske humanitarne organizacije

Na samom početku, zahvaljujemo Vam na poseti našoj internet prezentaciji. Vaš pristup, kao i korišćenje sadržaja naše internet prezentacije podleže uslovima korišćenja koji su u ovom tekstu navedeni, kao i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Samim pristupom i korišćenjem internet prezentacije, prihvatate bez ograničenja, uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite našu internet prezentaciju.

Vlasništvo sadržaja

Ova internet prezentacija i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio-video materijal i ostali materijal koji se na njoj nalaze, jesu autorsko pravo ili vlasništvo Ekumenske humanitarne organizacije, uz materijal koji je na našoj internet prezentaciji postavljen uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja ove internet prezentacije bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Zainteresovani za korišćenje svih tekstova, logotipa, grafika, slika, audio-video materijala i ostalih materijala koji se nalaze na vebsajtu Ekumenske humanitarne organizacije su zamoljeni da nas kontaktiraju na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ekumenska humanitarna organizacija će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba ove internet prezentacije

Sadržaj internet prezentacije Ekumenske humanitarne organizacije može sadržati štamparske greške, a promene i ažuriranje sadržaja se mogu uraditi periodično u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja. Ekumenska humanitarna organizacija se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovoj internet prezentaciji, a, takođe, ne može da garantuje da će internet prezentacija funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će uočeni nedostaci biti blagovremeno ispravljani, ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba prihvatati kao savet za donošenje odluka bilo koje vrste.

Izuzeće od odgovornosti

Internet prezentaciju Ekumenske humanitarne organizacije koristite na sopstvenu odgovornost, a Ekumenska humanitarna organizacija nije odgovorno za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, a koja nastane iz zloupotrebe ove internet prezentacije ili njenog sadržaja.

Linkovi ka internet prezentacijama trećih lica

Na ovoj internet prezentaciji se nalaze linkovi ka internet prezentacijama čiji vlasnik ili korisnik nije Ekumenska humanitarna organizacija. Takvi linkovi su postavljeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Ekumenska humanitarna organizacija ne kontroliše i nije odgovorno za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih internet prezentacija, a, istovremeno, ne kontroliše sadržaj, proizvode ili usluge koje su dostupne na tim internet prezentacijama. Ako uspostavljate vezu sa takvim internet prezentacijama putem linkova koji su postavljeni na našoj internet prezentaciji, to činite na sopstvenu odgovornost i bez saglasnosti Ekumenske humanitarne organizacije.

Promena uslova korišćenja

Ekumenska humanitarna organizacija može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst, što će Vas automatski obavezati novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, a iz tog razloga bi trebalo da periodično posetite ovu stranicu, kako biste se upoznavali sa važećim uslovima korišćenja naše internet prezentacije.

Takođe, deo materijala koji se nalazi na ovoj internet prezentaciji Ekumenske humanitarne organizacije, pripada partnerskim organizacijama sa kojima Ekumenska humanitarna organizacija ostvaruje saradnju kroz Sporazum ili Memorandum o saradnji, u okviru koga su regulisana i pitanja prava koja se odnose na korišćenje sadržaja internet prezentacija, uključujući tu i razmenu adresa domena.

Logo oznake partnerskih institucija Ekumenske humanitarne organizacije

Nazivi, imena, fotografije, logotipi, kao i ostali materijal koji je ustupljen od strane organizacija i institucija sa kojima Ekumenska humanitarna organizacija ostvaruje saradnju, a koji se nalazi na ovoj internet prezentaciji, takođe spadaju u prethodno navedeno o uslovima korišćenja internet prezentacije Ekumenske humanitarne organizacije.

Organizacioni tim


Anna Brtka Valent

Anna Brtka Valent

Anna Brtka Valent je na funkciji direktora od januara 2020. godine. Zastupa organizaciju i odlučuje o poslovanju u skladu sa usvojenom politikom, donetim odlukama i strategijom organizacije.

Završila je Ekonomski fakultet u Subotici - Univerzitet u Novom Sadu. Bečelor diplomu je dobila na odeljenju za Finansije, bankarstvo i osiguranje, dok je master studije završila na odeljenju za Marketing. Ima bogato iskustvo u menadžmentu, marketingu i prodaji, organizaciji raznih događaja i aktivnosti.

Članica je upravnih odbora raznih nevladinih organizacija za koje je pisala i realizovala projekte.

Cilj joj je da realizuje sve strateški bitne projekte Ekumenske humanitarne organizacije u oblasti socijalne zaštite, socijalne inkluzije, unapređenja marginalizovanih grupa i demokratizacije društva kao i da Ekumenska humanitarna organizacija bude jedna od vodećih organizacija u Srbiji i da sa svakim projektom proširuje svoju delatnost u celoj zemlji.
Slobodno vreme voli da provodi sa svojom porodicom.


   

Batori Stevan

 Stevan Batori

Stevan Batori radi u EHO od 2002. godine, a od 2000. godine bio je angažovan kao volonter. Trenutno se nalazi na poziciji Projektnog saradnika – logističara na projektu unapređenja procesa reintegracije povratnika iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju. Takođe, zadužen je za održavanje, ispravnost i evidenciju korišćenja službenih vozila.

Stevan je tokom prethodnog perioda radio u oblastima dijakonijskog rada, rada sa starima, osoba sa invaliditetom, Romima, na poslovima sanacije u poplavljenim područijima u Banatu 2005. godine i majskim poplavama 2014. godine, organizovao susrete „Mladih bez granica“ radi pomirenja u regionu, na projektima podrške i pomoći migrantima i izbeglicama. Takođe, radio je i na projektu pokrajinskog sekretarijata APV na suzbijanju nasilja nad ženama.

Stevan je završio Elektrotehničku srednju školu u Subotici i dopunski se edukovao pohađajući kurseve o project managmentu, razvoju i upravljanju NVO, nenasilnoj komunikaciji, Radu sa mladima u međunarodnim strukturama i dr.

Oženjen je i ima dvoje dece.


 

 

Vedrana Bjelajac

 Vedrana Bjelajac

Vedrana Bjelajac angažovana je u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji od 2013. godine kao volonterka i spoljna saradnica, a od aprila 2019. godine zadužena je za koordinaciju, implementaciju i monitoring aktivnosti na projektu podrške i pomoći deci koja su uključena u život i/ili rad na ulici.

Vedrana je završile osnovne i master studije pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i poseduje licencu za rad stručnog saradnika u obrazovnim-vaspitno ustanovama. Članica je Društva novinara Vojvodine, a bila je i saradnica dečijeg lista „Neven“.

Slobodno vreme voli da provodi sa prijateljima, porodicom i psom Borivojem.


Borbas Katalin

Katalin Borbaš

Katalin Borbaš u Ekumenskoj Humanitarnoj organizaciji radi od 2017. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne saradnice na projektu za readmisiju, gde je zadužena za komunikaciju na srpskom i nemačkom jeziku sa povratnicima koji su vraćeni u Republiku Srbiju po osnovu Sporazuma o readmisiji. Takođe je zadužena i za prevod sajta Ekumenske Humanitarne Organizacije na nemački jezik.

Katalin je po struci profesor Nemačkog jezika i književnosti, a studirala je na Filozofskom Fakultetu, smer Germanistika, u Novom Sadu.

U prethodnom periodu radila je kao nastavnica u osnovnoj školi. Katalin je takođe član Kulturno-umetničkog društva u selu gde živi. U slobodno vreme voli da se druži sa prijatelljima, da čita, crta, slika, i igra kompjuterske igre.


Castvenova Miroslava

Miroslava Častvenova

Miroslava Častvenova u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od januara 2017. godine.

Trenutno se nalazi na poziciji Projektne saradnice u okviru projekata kućne nege i pomoći u kući, lični pratilac deteta, RakInfo i podrške onkološkim pacijentima na Institutu u Sremskoj Kamenici. U prethodnom periodu bila je angažovana u Centru za socijalni rad na poziciji koordinatora geronto službe i voditelja slučaja.

Miroslava je po struci master socijalni radnik i poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite. Svoja znanja i veštine kontinuirano razvija kroz brojne akreditovane obuke, treninge, seminare i konferencije u oblasti socijalne zaštite.

U slobodno vreme voli da putuje i boravi u prirodi.


 


Djurovka Ana

Đurovka Ana

Đurovka Ana u Ekumenskoj Humanitarnoj organizaciji radi od 2011. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Koordinatorke računovodstva u finansijskom odeljenju. Zadužena je za obradu svih računovodstvenih podataka, sastavlja poreska dokumenta, vrši obračun zarada, blagajničke poslove, kao i izrada godišnjeg finansijskog izveštaja organizacije. Obavlja poslove sravnjenja i uskladjivanja podataka sa poslovnim partnerima i nadležnim institucijama. Učestvuje u godišnjoj reviziji organizacije.

Tokom svoje karijere radila je u sledećim oblastima: komercijalni poslovi u oblasti trgovine robom i uslugama, kao i računovodstvo trgovinskih organizacija. Podržava rad Ekumenskog foruma žena i učestvuje u radionicama hrušćanskih žena.

Ana je završila Višu Ekonomsko-komercijalnu školu u Novom Sadu. Poseduje diplomu Udruženja računovodja sa zvanjem „Samostalni računovodja“ i druge sertifikate vezane za struku.

Voli prirodu, putovanja i čitanje odabranih knjiga. Bavi se proizvodnjom bio povrća i začinskog bilja, a interesuju je i nove mogućnosti iz oblasti bio hrane i fičke aktivnosti u cilju zdravog života.


Farago Anamarija

Anamaria Farago

Anamaria Farago, u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2008. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Koordinatorke za finansijska izveštavanja i analize. Direktno je uključena u finansijsko administriranje nekoliko projekata sa ranjivim grupama, planiranje i praćenje budžeta, korespodencija sa donatorima u vezi administriranja projekata, učestvovanje u izradi  godišnje organizacione revizije i revizije različitih projekata.

Do sada je radila u oblasti bankarstva, volontiranje na projektima koji pružaju podršku osobama sa HIV-om, humanitarna pomoć, terenski rad na inkluzivnim projektima sa romskom nacionalnom manjinom, stručno usavršavanje kod Agencije za zapošljavanje (Neu Arbeit) i Evangeličke-protestantske humanitarne organizacije (Eva) u Štutgartu.

Anamaria je diplomirala na Ekonomskom fakultetu, smer Marketing Menadžment zatim završila master studije iz oblasti Ekonomije sa temom Obnovljivi izvori energije.

Interesovanja: putovanja, ekologija, kinologija, ples.


   

Jankovic Stanka

Stanka Janković

Stanka Janković, u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2001. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde je direktno zadužena za koordinaciju projekta koji za cilj ima mobilizaciju i unapredjenje položaja romske zajednice na lokalu, realizaciju aktivnosti vezane za poboljšanje obrazovnog nivoa romske zajednice, kao i unapredjenje položaja i kapaciteta pedagoških asistenata.

Stanka je tokom svoje karijere radila u sledećim oblastima: obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje Roma/kinja, mobilizacija i participacija zajednice, inkluzija Roma/kinja, izrada strateških dokumenata, zagovaranje i lobiranje za unapredjenje položaja Roma/kinja. Osnivačica je nekoliko romskih udruženja na teritoriji Srbije.

Stanka je na prvoj godini politikologije na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, a studirala je i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Poseduje sertifikat Škole Romologije Univerziteta u Novom Sadu, kao i diplomu Ženskih studija. Takodje je ko-autorka knjiga Romkinje 1 i 2.

U slobodno vreme bavi se proizvodnjom i aranžiranjem svežeg cveća.


Jovanovic Sladjana

Slađana Jovanović

Slađana Jovanović u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2012. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke. Zadužena je za koordinaciju  realizacije projektnih aktivnosti u okviru projekata koji se odnose na oblast građevinarstva (procene stanja objekata, rekonstrukcije, rehabilitacije i izgradnje, planiranja i sprovođenje procedura koje prate ovu oblast).

Slađana je tokom svoje karijere radila u oblastima: prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja stambenih i poslovnih zgrada, rukovođenja izgradnjom, naučno istraživačkog rada, rada sa ranjivm grupama i stanovanja u neformalnim stambenim naseljima.

Slađana je diplomirani inženjer arhitekture, a pohađala je i posle diplomske studije iz oblasti „Savremena arhitektura i urbanizam“. Poseduje više sertifikata iz oblasti građenja i planiranja.

U slobodno vreme se bavi slikanjem. 


   

Krkobabic Damir

Damir Krkobabić

Damir Krkobabić, u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji, radi od 2007. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektnog koordinatora, gde radi na planiranju, pripremi, implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata. Do sada je radio na različitim programima integracije i zaštite prava izbeglih i raseljenih lica, Roma i osoba sa invaliditetom. U saradnji sa institucijama i organizacijama civilnog društva učestvovao je i u izradi brojnih predloga praktičnih politika kao i u aktivnostima koje doprinose procesu evropskih integracija.

Damir je završio Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, odsek za psihologiju. Završio je i Specijalističke akademske studije u Novom Sadu iz političke psihologije, kao i Školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava. Licencirani je stručni radnik iz oblasti socijalne zaštite. Pre Ekumenske humanitarne organizacije, bio je angažovan u još nekoliko organizacija civilnog društva.

Ljubitelj je nordijskih krimi romana, serija i filmova.


Lehotski Teofil

Teofil Lehotski

Teofil Lehotski radi u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji od 2005. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Saradnik za tehničke poslove, u Zajedničkom odeljenju organizacije, gde obavlja razne administrativne poslove vezane za funkcionalnost objekata i opreme EHO centra, kao i bezbednost i zdravlje u organizaciji. Njegove ostale oblasti karijere u EHO su: teologija, ekumenizam, mir i pomirenje, mediji, rad sa ranjivim grupama, mobilizacija i participacija zajednice, civilno društvo, logistika u humanitarnim projektima sa migrantima i dr.

 


   

Milenkovic Tamara

Milenković Tamara

Tamara Milenković u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2016. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne saradnice i direktno je zadužena za podršku i organizovanje aktivnosti u okviru projekta Sigurnog kutka za decu u Prihvatnom centru Subotica. Kao psihološkinja u Sigurnom kutku Tamara je zadužena za pružanje psihosocijalne pomoći deci koja su smeštena u pomenutom prihvatnom centru. Putem različitih kreativnih i edukativnih aktivnosti, i veština komunikacije, Tamara radi sa decom na sticanju samopouzdanja, veština, na prevažilaženju stresnih situacija, agresivnih ponašanja kod dece i prevenciji sekundarne traumatizacije.

Svoj rad sa EHO i decom započinje u okviru Svratišta za decu ulice, kao volonter 2013. Ubrzo postaje i terenski saradnik, u okviru projekta Terenski rad sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici.

Osnovne i master studije iz psihologije završila je na Filozofskom fakultetu  Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno pohađa edukaciju iz Integrativne dečije psihoterapije.

Slobodno vreme provodi sa prijateljima, porodicom i psom Kovalskim.


Milinkovic Milisav

Milisav Milinković

Milisav Milinković u Ekumenskoj Humanitarnoj organizaciji je aktivan od 2005. godine u okviru Centra za volontere i programa ''Crvena linija''. Trenutno se nalazi na poziciji Projektnog asistenta i direktno je zadužen za podršku reintegraciji povratnika iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju.

Milisav po zanimanju specijalista – menadžer ljudskih resursa i omladinski radnik (Završen II nivo Proni studija – Socijalne edukacije i komunikacije, Jönköping, Švedska). Završio osnovne studije novinarstva u Novosadskoj novinarskoj školi. Višegodišnje iskustvo u kreiranju politika, strategija, obuka i akcionih planova za vladin, nevladin i biznis sektor kao i u kooridnisanju projekata i programa kako na lokalnom, regionalnom, tako i na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Milisav je konsultant, trener i koautor nekoliko priručnika, istraživanja i publikacija iz oblasti neformalnog obrazovanja, organizacijskog menadžementa i mirovne kulture. Bavi se menadžmentom, omladinskom politikom, odnosima sa javnošću, omladinskim informativnim radom (sertifikovani omladinski info radnik ERYICA – Evropske agencije za informisanje i savetovanje mladih), interkulturalnim učenjem  (akreditovan interkulturalni lider od strane nemačko- francuske kancelarije za mlade) i zagovornik je nenasilne kulture i mirovnog obrazovanja.

Hobi: čitanje, fotografisanje i putovanja.


   

Parnicki Marija

Parnicki Marija

Parnicki Marija u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 1999. godine u okviru koje je bila angažovana na raznim projektima. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde radi na planiranju, pripremi, implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata namenjenih starim osobama i osobama sa invaliditetom u okviru Dnevnog boravka za seniore i EHO krojačke radionice. Marija koordinira i ekumenski rad žena i Svetski molitveni dan u Srbiji, a u prethodnom periodu koordinirala je i projektom Duga, Dijakonijskim centrom i dr.

Marija je diplomirala na Filozofskom fakultetu na odseku za psihologiju 1990. godine u Novom Sadu. Radila kao psiholog u Centru za socijalni rad u Bačkoj Palanci kao i u osnovnoj školi u Bačkom Petrovcu.

Voli modu, kreativnost i inovativnost.


   

   

Stojkovic Tanja

Tanja Stojković

Tanja Stojković u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 1995. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde radi na planiranju, pripremi, implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata namenjenih povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji. Do sada je radila u oblasti psiho-socijalne podrške ranjivim grupama, humanitarne pomoći, integraciji i repatrijaciji izbeglica, zagovaranju, obrazovanju i zapošljavanju Roma i dr. Učestvovala je u radu više lokalnih koordinacionih tela  a trenutno je Član Saveta za migracije Grada Novog Sada.

Poseduje zvanje Master inženjera menadžmenata Univerziteta u Novom Sadu. Završila je Novosadsku novinarsku školu.

Tokom devedesetih godina radila je na lokalnoj radio i televizijskoj stanici. Osim Ekumenske humanitarne organizacije, bila je koordinatorka regionalnog projekta Luteranskog svetskog saveza i angažovana u još nekoliko organizacija civilnog društva.

Majka je Tee, Andree i Stefana.


Bojana 1 Tankosic

 Bojana Tankosić

Bojana Tankosić radi u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji od aprila 2019. godine kao Projektni Asistent na projektu „Mreža integracije za Srbiju“ koji se sprovodi uz podršku Strategije evropske unije za dunavski region (EUSDR) i Dijakonije Virtemberg iz Nemačke.

Studije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za psihologiju i stekla zvanje master psiholog. Završava i interdisciplinarne studije „Prava deteta“ na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Iskustvo je stekla kroz rad u vladinom i nevladinom sektoru, a u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Duži niz godina je radila kao porodični saradnik i kao podrška deci žrtvama i/ili svedocima u krivičnom postupku na projektu „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite“ koji je realizovao UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom pravde.

Voli decu i rad sa decom i porodicom.


Vidovic Tijana

Tijana Vidović

Tijana Vidović u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2015. godine. Svoj rad sa EHO i decom započela je kao volonter i terenski saradnik u okviru projekta Svratišta za decu ulice. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde je zadužena za koordinaciju, implementaciju i monitoring aktivnosti na projektima podrške i pomoći deci koja su uključena u život i/ili rad na ulici, deci migrantima i izbeglicama. Kao projektna koordinatorka sarađuje sa institucijama i organizacijama civilnog društva u zemlji i regionu sa ciljem zaštite i unapređenja položaja i prava izrazito ugroženih kategorija dece i njihovih porodica.

Od juna 2016. Godine, kao predstavnik EHO, Tijana se nalazi na poziciji predsednice Upravnog odbora Regionalne mreže za decu uključenu u život i/ili rad na ulici.

Osnovne i master studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Pripravnički staž završila je u Osnovnom i Višem sudu u Novom Sadu u periodu 2012-2014. godine. Oblast interesovanja su joj socijalno pravo, prava dece i njihova zaštita.

U slobodno vreme pleše tango, planinari po Srbiji i uživa u knjigama omiljenih autora.


Anna Vrbovski

Anna Vrbovski

Anna Vrbovski u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2019. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Asistenta finansijskog poslovanja u finansijskom odeljenju. Zadužena je za dinarski i devizni platni promet i za sastavljanje finansijskih izveštaja, kao i ostale poslove u finansijama.
Tokom svoje karijere radila je u sledećim oblastima: sekretarski poslovi, komercijalni poslovi u oblasti trgovine robom i uslugama, računovodstvo trgovinskih organizacija, budžetskog računovodstva i bankarstvo.
Ana je diplomirala na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici i dobila zvanje master ekonomista. Diplomski rad je radila iz oblasti revizije na temu: Revizija u funkciji poboljšanja informativnih mogućnosti finansijskih izveštaja.
Voli životinje i prirodu. Svoje slobodno vreme voli da provodi sa svojom porodicom.


Vrekic Borka

Borka Vrekić

Borka Vrekić u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji radi od 2008. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektne koordinatorke gde je zadužena za koordinaciju i realizaciju aktivnosti na projektu kućne nege i pomoći u kući i na projektu podrške onkološkim pacijentima na Institutu u Sremskoj Kamenici. U okviru svog radnog mesta, Borka razvija saradnju sa lokalnim samoupravama i radi na održivom modelu pružanja usluga socijalne zaštite i umrežavanju sa relevantnim akterima u socijalnoj zaštiti.

Borka je tokom svoje karijere radila u sledećim oblastima: razvoj socijalnih usluga, humanitarna pomoć, dijakonija, volonterski rad, rad sa ranjivim grupama, mobilizacija i participacija zajednice i dr.    

Završila je Akademiju za socijalni rad i dijakoniju u Češkoj Republici a pored toga studirala je i biologiju i geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

U slobodno vreme bavi se fotografijom.


Vujin Vladimir

Vladimir Vujin

Vladimir Vujin je u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji angažovan od 2009. godine. Trenutno se nalazi na poziciji Projektnog saradnika gde je zadužen za realizaciju aktivnosti na projektima koji doprinose inkluziji romske populacije, prevenciji ilegalnih migracija i ostvarivanju prava marginalizovanih grupa. Između ostalog, zadužen je za pomoć korisnicima pri ostvarivanju prava u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, rešavanju stambenih pitanja i ekonomskom osnaživanju. Sarađuje sa relavantnim državnim institucijama i organizacijama civilnog društva sve u cilju bolje implementacije projektnih aktivnosti.

Vladimir je tokom svoje karijere aktivan u sledećima oblastima: humanitarna pomoć, rad sa ranjivim grupama, mobilizacija i participacija zajednice, inkluzija Roma/kinja i dr.

Vladimir je diplomirani pravnik i poseduje licencu za obavljanje pravnih poslova u socijalnoj zaštiti.

Ljubitelj je automobila i rekreativno se bavi biciklizmom.     


   

Nemanja Vranesevic

Nemanja Vranešević

Nemanja Vranešević u Ekumenskoj humanitaroj organizaciji radi od avgusta 2018. godine. Trenutno se nalazi  na poziciji Projektni saradnik u okviru projekta „Podrška obrazovanju socijalno depriviranoj deci i mladih u Srbji“.

Prethodno je u okviru organizacije volontirao na nekoliko projekata koji su kao ciljnu grupu imali decu koja žive ili rade na ulici, bio aktivan kao terenski saradnik, kao i vršnjački edukator u okviru projekta Svratište za decu.

Osnovne i specijalističke studije je završio u Novom Sadu, na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija i ima zvanje – Specijalista strukovni inženjer zaštite na radu. Ima položen stručni ispit iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu.

U slobodno vreme igra fudbal i košarku.


   

Oblasti rada

PROGRAMSKE OBLASTI:

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE

DIJAKONIJA

EKUMENSKA I MEĐUETNIČKA SARADNJA

Skupština EHO

Reformatska Hrišćanska Crkva u Srbiji:

Evangelička Hrišćanska Crkva Augsburškog veroispovedanja u Srbiji - Vojvodini:

Slovačka Evangelička A.V. Crkva u Srbiji:

Eparhija Svetog Nikolaja sa sedištem u Ruskom Krsturu

Halász Dániel

Edit Mókus

Árpád Móricz

Tomislav Konečni

Aleksandar Konečni

Ibolja Konečni

Jan Brtka

Vladimir Obšust

Andrija Marčok

Julian Rac

Janko Ramač

Joakim Hrubenja

FaLang translation system by Faboba

Partneri