Visits 278528

Search for:
Search Only:
Total: 15 results found.

Biblioteka Dijakonija

... Slovensku, Referat Zborovej Diakonie na srpskom (pdf, 173KB) na mađarskom (pdf, 196KB) na slovačkom (pdf, 188 KB)     Zelene dame - informativni liflet (pdf, 5MB)    ...

Asistivne tehnologije i inkluzivno obrazovanje – preporuke

... „Aktivna inkluzija: E-pristupačno obrazovanje u Srbiji“. Cilj ovog projekta je promocija korišćenja informacionih i asistivnih tehnologija kao sredstava za inkluziju i participaciju dece sa invaliditetom ...

Konferencija o korišćenju asistivnih tehnologija

... korišćenju informacionih tehnologija u Srbiji i Makedoniji. Nakon toga, o korišćenju asistivnih tehnologija u radu sa decom sa invaliditetom govorile su Slavica Marković, direktorica i Mirjana Isakov, ...

Ekumenski zbornik 2006-2013

...  65 Ivan Kačarević - Buđenje ekološke svesti u crkvi    68 Mihal Kolar - Kratke informacije o praktičnom ekumenizmu    70 Angela Ilić - Vojvođanski Mađari između dva jezika i kulture: uloga crkava ...

NVO Novi Sad

...  Aktivnosti: Adresa: Hajduk Veljkova 3 Grad: 21000 Novi Sad Država – Regija:Srbija - Vojvodina Tip – Vrsta: Domaća - NVO Naziv: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike Email: ...

NVO Beograd

... i saradnja sa odgovarajućim socijalnim, zdravstvenim i prosvetnim ustanovama i povezivanje sa adekvatnim međunarodnim udruženjima, sakupljanje, sređivanje i objavljivanja rezultata istražiavanja i informacija ...

Vodič

... pronaći i koristiti. Najpre su ponuđene informacije o državnim organima i ustanovama u pojedinim gradovima (obrazovne ustanove i biroi službe za zapošljavanje), a zatim, organizacije koje se bave i/ili ...

Program ispitivanja potreba organizacija osoba sa invaliditetom sa teritorije Vojvodine

... mesec dana, a najkasnije do 10. jula potrebno je poslati detaljno popunjen upitnik na mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem pošte na adresu Bate Brkića 12, 21000 Novi Sad, Tel/fax: 021-400-204, Upitnik ...

Conference on usage of assistive technologies

... in usage of information technologies in Serbia and Macedonia. Subsequent presentations on usage of assistive technologies by children with disability were given by Slavica Marković and Mirjana Isakov (director ...