Visits 360230

Strateško planiranje - peti korak

Stratesko planiranje peti korak 1

Peti konsultativni sastanak, kao deo procesa strateškog planiranja i izrade novog petogodišnjeg Strateškog plana EHO, za period 2019. - 2023., održan je u utorak, 22. maja u EHO centru.

Tokom petog konsultativnog sastanka, 26 predstavnika/ca lokalnih samouprava, institucija sistema, zdravstevnih institucija, OCD, volontera/ki EHO i korisnika/ca EHO usluga i servisa i 12 zaposlenih EHO (menadžment i koordinatori/ke projekata) analiziralo je unutrašnje snage i slabosti organizacije, kao i spoljašnje mogućnosti i pretnje.

 

Veoma produktivna atmosfera dovela je do intenzivnog dijaloga, diskusije i uspešnog grupnog rada.

Stratesko planiranje peti korak 2

Stratesko planiranje peti korak 3

Stratesko planiranje peti korak 4

Tokom jeseni 2017. godine formirana je Radna grupa Ekumenske humanitarne organizacije, koja je izradila okvir za participativni/konsultativni proces izrade novog petogodišnjeg Strateškog plana EHO, za period 2019. – 2023. godina. Radna grupa je takođe zadužena za koordinaciju procesa i izradu konačne verzije teksta novog Strateškog plana, za 2019. – 2023. godina.

FaLang translation system by Faboba

Partneri