Visits 370966

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA

Read more: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA

U okviru projekta „Response to Covid19 pandemic in Serbia“, Ekumenska humanitarna organizacija uz finansijsku podršku ACT Alliance, realizuje aktivnosti distribucije humanitarne pomoći različitim ranjivim kategorijama. U okviru planirane pomoći potrebno je da nabavimo i isporučimo pakete hrane i higijene, te vas molimo da nam dostavite vašu ponudu.

Kako bismo izabrali najpovoljnije ponuđače za nabavku hrane i higijenskih paketa potrebno je da nam dostavite ponudu prema spisku artikala datom u PRILOGU B kao i traženu prateću dokumentaciju.

Ponude se mogu dostaviti putem pošte, s tim da su ponuđači u obavezi da obezbede da ponude stignu najkasnije do srede 04.08.2020. do 10 časova.

Poziv za dostavljanje ponude sadrži sledeće priloge:

- Poziv za dostavljanje ponuda (Prilog A)

- Specifikacija potrebnih paketa (Prilog B)

- Izjava ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog C)

- Opšti podaci o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (Prilog D)

- Izjava ponuđača - rekapitulacija ponude (Prilog E)

Priloge možete preuzeti klikom na slike ispod: 

Read more: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA Read more: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA Read more: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA Read more: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA Read more: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA KUPOVINU PAKETA HRANE I HIGIJENE ZA POTREBE RANJIVIH GRUPA

ŠIVENJE ZAŠTITNIH MASKI U PC ŠID

Angažovane saradnice na projektu, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, koji je obezbedio materijal, organizovale su kontinuirane radionice na kojima su se šile zaštitne maske za sve migrante koji borave u PC Šid.

Najveću zainteresovanost za ovu radionicu pokazale su žene iz Avganistana, ali se su i Iranke i Irančanke rado pridružile ovoj aktivnosti. Tokom trajanja radionica, žene imaju priliku da izdvoje vreme za sebe, da se druže ali i da podučavaju i prenose znanje drugim ženama.

Zeneib iz Avganistana je podelila i njen utisak o ovim radionicama: „Raduje me što su se posle dužeg vremena ovde ponovo organizovale aktivnosti za žene. Vreme smo provodile uglavnom sa decom u dvorištu prihvatnog centra. Ovde imamo priliku da u prijatnoj atmosferi razmenimo iskustva, izdvojimo neko vreme za sebe i uradimo nešto od čega ćemo svi imati koristi... Maske nam veoma znače kada izlazimo van prihvatnog centra, u kupovinu ili šetnju. Sad konačno i deci možemo napraviti maske po meri.".

Projekat „Osnaživanje žena i dece izbeglica“, realizuje se u saradnji Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), od 1. jula 2020. u PC Šid.

 
 Read more: ŠIVENJE ZAŠTITNIH MASKI U PC ŠID

Read more: ŠIVENJE ZAŠTITNIH MASKI U PC ŠID Read more: ŠIVENJE ZAŠTITNIH MASKI U PC ŠID

 

KREATIVNA RADIONICA ZA DECU U PC ŠID

 

Ekumenska humanitarna organizacija uz podršku Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), od 1. jula 2020. realizuje projekat Osnaživanje žena i dece izbeglica u PC Šid. Angažovane saradnice su organizovale i održale kreativnu radionicu za decu različitog uzrasta, koja su pretežno iz Avganistana, Irana i Iraka.

Deca su temperama oslikavala svoje portrete, ali i portrete svojih majki. Na kraju radionice, svi radovi su izloženi u kutku za decu, što ih je posebno obradovalo i učinilo ponosnim.

Radionica se održala u dvorištu prihvatnog centra, sa ciljem sprovođenja preventivnih mera i kako bi deca što manje boravila u zatvorenom prostoru.

Deci se radionica izuzetno dopala i izrazila su želju da se što češće ponavlja ovakva aktivnost u budućnosti.

 
Read more: KREATIVNA RADIONICA ZA DECU U PC ŠID  Read more: KREATIVNA RADIONICA ZA DECU U PC ŠID

 

 

Program ličnog osnaživanja za saradnike i volontere

U subotu 04. jula, uz poštovanje svih epidemioloških mera zaštite, održan je trening za terenske saradnice i volonterke koje su anagažovane na projektu „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“. Tema treninga je bilo lično osnaživanje, a držale su ga trenerice Tim centra iz Novog  Sada. Učesnice su upoznate sa principima emocionalnog zdravlja, radile su na osvešćivanju resursa za održivo funkcionisanje i prepoznavanje kontrolabilnih i nekontrolabilnih prepreka kao i na usvajanju strategija i alata za prevazilaženje blokada u radu.

Read more: Program ličnog osnaživanja za saradnike i volontere Read more: Program ličnog osnaživanja za saradnike i volontere

 

PODELJENE PATIKE ZA UČESNIKE II CIKLUSA SPORTSKIH AKTIVNOSTI

U subotu, 18.jula u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“, podeljena je obuća za učesnike radionice Sportske aktivnosti za decu i mlade, uzrasta od 11 do 19 godina. Pomenute radionice Ekumenska humanitarna organizacija realizuje drugu godinu zaredom uz saradnju sa strukovnim udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“, a sa ciljem da deci i mladima pruže model konstruktivnog provođenja slobodnog vremena. Prva radionica II ciklusa održana je 30.maja, a dalji tok nastavka radionica biće usklađen i nastavljen pošto epidemiološki uslovi dozvole.

Navedene aktivnosti su deo podrške deci koja su uključena u životi i/ili rad na ulici, a koje Ekumenska humanitarna organizacije realizuje od 2009. godine uz podršku H. Stepic CEE Charity.

Read more: PODELJENE PATIKE ZA UČESNIKE II CIKLUSA SPORTSKIH AKTIVNOSTI Read more: PODELJENE PATIKE ZA UČESNIKE II CIKLUSA SPORTSKIH AKTIVNOSTI

PODRŠKA UČENICIMA PRI UPISU U SREDNJU ŠKOLU

 

Upisom u srednju školu završena je školska godina za učenike osmog razreda. koja je je bila puna izazova zbog prelaska na nastavu na daljinu u martu ove godine. Upisu je prethodila intezivna podrška deci iz marginalizovanih grupa od strane saradnika na projektu u sedam osnovnih škola u Vojvodini. Podrška se sastojala od individualne mentorske podrške, savetovanja u vezi probnog završnog ispita i priprema za završni ispit koja se odvijala u manjim grupama uz poštovanje svih epidemioloških mera zaštite.

U prethodnom periodu, mnogi učenici su se suočavali sa izazovima nastave na daljinu kao što su nedostatak računara, telefona, interneta ali I nedovoljno kompetencija za korišćenje novih tehnologija. Za učenike koji su imali poteškoća da prate nastavu i budu u kontaktu sa nastavnicima preko različitih aplikacija, saradnici na projektu su pripremali štampani materijal koji je dostavljan poštom ili uručivan lično.

Trogodišnji projekat “Unapređenje socio-ekonomske situacije marginalizovanih u Vojvodini kroz edukaciju I ekonomsko osnaživanje“ Ekumenska humanitarna organizacija sprovodi uz podršku Brot für die Welt i Diakonie Württemberg/ Hoffnung für Osteuropa iz Nemačke.

 

  Read more: PODRŠKA UČENICIMA PRI UPISU U SREDNJU ŠKOLU
Read more: PODRŠKA UČENICIMA PRI UPISU U SREDNJU ŠKOLU Read more: PODRŠKA UČENICIMA PRI UPISU U SREDNJU ŠKOLU  Read more: PODRŠKA UČENICIMA PRI UPISU U SREDNJU ŠKOLU

Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative

Read more: Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative

U EHO centru u Novom Sadu, 01. i 02. jula 2020. godine, održan je sastanak sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava u kojima se sprovodi projekat „Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019-2020“.
Kroz rad u grupama formiranim za tri projektne oblasti (stanovanje, obrazovanje i pravna podrška) napravljen je plan modifikacije ranije započetih projektnih aktinovnost i njihovo prilagođavanje situaciji uzrokovanoj COVID19 epidemijom. Inicirane su promene i uvođenje novih oblika podrške u obrazovanju, u izradi pravnih okvira za dodatnu finansijsku podšku socijalno ugroženim porodicama sa decom, informisanju o načinu pristupa osnovnim pravima kao i u jačanju postojećih kapaciteta u okviru lokalnih institucija.
Nakon sastanka, EHO projektni tim je sa predstavnicima lokalnih samouprava razvio plan i pokrenuo postupak realizacije dve prioritetne aktivnosti, od kojih se intenzivno radi na e-podršci u obrazovanju kako bi se za početak nove školske godine obezbedili uslovi za korišćenje ovog inovativnog načina rada sa školskom decom.
Lokalne samouprave koje su partneri i na čijoj se teritoriji sprovodi projekat su Novi Sad, Žabalj, Zvezdara, Obrenovac, Šabac, Aranđelovac, Smederevska Palanka, Požega, Raška, Kragujevac i Surdulica.
Realizaciju projekta finansira HEKS/EPER Švajcarska.

Read more: Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative Read more: Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative Read more: Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative Read more: Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative Read more: Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative
Read more: Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative Read more: Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative Read more: Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative Read more: Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative Read more: Na sastanku sa predstavnicima partnerskih lokalnih samouprava podržane nove inicijative

 

 

SERTIFIKACIJOM KA KVALITETNOJ, PROFESIONALNOJ, SIGURNOJ I CILJANOJ RAZVOJNOJ I HUMANITARNOJ POMOĆI

U projektu koji vodi naš italijanski partner ASPEm prošle nedelje smo završili fazu obuke, koja naše partnere iz 7 zemalja van EU priprema za dolazak stručnjaka volontera. Adra Slovensko kao jedina sertifikovana organizacija u Slovačkoj u okviru inicijative EUAV trenutno pomaže Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji, Merhametu Sandzak i Čovekoljublju – Philanthropy postanu deo nje.

Konkretno, treninzi su pokrivali teme:

Sigurnost i zaštita. Da li ste znali da statistički najviše smrtnih slučajeva humanitarnih radnika nije prouzrokovano egzotičnim bolestima ili ratnim napadima, već saobraćajnim nesrećama? Organizacije koje prolaze sertifikaciju moraju temeljno analizirati sve rizike i pripremiti mere za njihovo sprečavanje.

Menadžment volontera i logistika volontiranja. Iz višegodišnjeg iskustva sa slanjem volontera znamo kako je ključno unapređenje međusobne saradnje, da bi napr. humanitarna misija ne propala zbog međuljudskih nesporazuma. Odnosno, uzroka koji se mogu sprečiti.

Sa time je povezana tema ANALIZE POTREBA. Gostujuće organizacije moraju proći kroz samorefleksiju, znati da imenuju koje su njihove slabosti u ispunjavanju svojih humanitarnih misija. Sukob očekivanja organizacija kao i volontera sa stvarnošću mora imati trenutak ujedinjenja.

Važan deo saradnje je i međusobno deljenje iskustva u navedenim oblastima. Naši partneri Ara Slovensko, Merhamet Sandzak, Čovekoljublje – Philanthropy već godinama rade u oblasti humanitarnog rada, što je vrlo obogaćujući element ovog projekta. Sva tri rade sa širokim spektrom ranjivih grupa, kao što su ratom pogođeno stanovništvo i interno raseljenalica, starije osobe, romske zajednice, bivši zatvorenici i žrtve nasilja.

Verujemo da, baš kao što putem globalne mreže Adra, zahvaljujući partnerstvu sa Adrom Srbija možemo da pomažemo u trenutnoj teškoj situaciji sa pandemijom koronavirusa u Srbiji, da ćemo moći ulagati zajedničke napore kroz novonastalo partnerstvo sa stručnim EUAV volonterstvom i sa Merhametom Sandzak i Čovekoljubljem.

 

Read more: SERTIFIKACIJOM KA KVALITETNOJ, PROFESIONALNOJ, SIGURNOJ I CILJANOJ RAZVOJNOJ I HUMANITARNOJ POMOĆI 

 

 

 

 

 

 

Read more: SERTIFIKACIJOM KA KVALITETNOJ, PROFESIONALNOJ, SIGURNOJ I CILJANOJ RAZVOJNOJ I HUMANITARNOJ POMOĆI

Read more: SERTIFIKACIJOM KA KVALITETNOJ, PROFESIONALNOJ, SIGURNOJ I CILJANOJ RAZVOJNOJ I HUMANITARNOJ POMOĆI

 Read more: SERTIFIKACIJOM KA KVALITETNOJ, PROFESIONALNOJ, SIGURNOJ I CILJANOJ RAZVOJNOJ I HUMANITARNOJ POMOĆI  

 

 

 

 

 

 

OBUKAMA DO INKLUZIJE I INTERKULTURALNOSTI

U okviru projekta "Jačanje kapaciteta lokalnih i romskih zajednica na teritoriji Grada Šapca za inkluzivne procese UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)" održana je obuka o društvenim mehanizmima nastajanja i održavanja predrasuda, te konstruktivnom pristupu društvenim razlikama i značaju interkulturalnosti. Obuka je bila namenjena predstavnicima institucija i organizacija civilnog društva, a održana je u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu, 03. i 04. jula 2020. godine.

Teme na koje su učesnici imali prilike da slušaju i uče odnosile su se na interkulturalni dijalog i različitost kultura, razumevanje društvenih mehanizma nastajanja i održavanja predrasuda i stereotipa prema manjinskim zajednicama, značaju razlike kao podsticaja za razvoj interkulturalnog učenja.

U ime Opštinske uprave Šapca, Centra za socijalni rad Šabac, predškolske ustanove, nevladine organizacije Asocijacija Duga i Caritas-a Šabac,obuci je prisustvovalo 10 profesionalaca koji su kroz aktivno učešće razmenili mišljenja, znanja i iskustva koja mogu da unaprede u radu i saradnji sa romskom zajednicom na teritoriji Grada Šapca i time doprinesu jačim inkluzivnim procesima.

Obuku su vodile Andrijana Nikolić i Radmila Avramović, iz Caritas-a Šabac.

Projekat realizuje Grad Šabac, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije.

Read more: OBUKAMA DO INKLUZIJE I INTERKULTURALNOSTI

 

AUTIZAM GOVORI SRCEM

Ženska inicijativa Jefimija u okviru projekta “Autizam govori srcem” održala je 04.07.2020. godine u Manđelošu završnu radionicu za izradu didaktičkog materijala namenjenog deci sa različitim spektrom autizma na teritoriji Grada Sremske Mitrovice.

Projekat predstavlja dopunu postojećih programa za decu sa autizmom i omogućava da se savladaju veštine izrade didaktičkog materijala koji doprinosi razvoju i unapređenju motoričkih veština dece sa spektrom autizma.

Projekat je okupio roditelje i njihovu decu koji su zajedno učestvovali u obrazovnim radionicama izrade didaktičkog materijala (PES kartice, slagalice, drveni i papirni magneti sa raznim pojmovima) potrebnog za svakodnevni rad i razvoj ciljne grupe ovog projekta.

Projekat “Autizam govori srcem” se sprovodi u okviru programa “Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih grupa” koji finansira HfO (Hoffnung fur Osteuropa) i DW (Diakonie Wurtemberg) iz Nemačke, a sprovodi ga Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada.

Projekat podržava lokalne inicijative koje doprinose pozitivnim društvenim promenama i jačanju građanskih inicijativa u Republici Srbiji.

Read more: AUTIZAM GOVORI SRCEM 

Read more: AUTIZAM GOVORI SRCEM

 Read more: AUTIZAM GOVORI SRCEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znanje ima moć

Udruženje “Romsko srce Kruševac” i ‘’Roma Centar’’ iz Kragujevca sprovode projekat “Znanje ima moć” koji ima za cilj da osnaži romsku zajednicu na teritoriji Kragujevca i Kruševca za aktivno traženje posla kroz različite obuke o pisanju radne biografije, motivacionog pisma i organizovanjem obuka za stručna zanimanja. Poseban fokus je dat stručnom osposobljavanju povratnika iz Savezne Republike Nemačke u Republiku Srbiju na osnovu Sporazuma o readmisiji.
Do sada je kroz obuke za pisanje radne biografije i motivacionog pisma prilikom konkurisanja za posao, kao i motivacione radionice za aktivno traženje posla učestvovalo preko 40 polaznika/ca. Šest Romkinja je upisalo obuku za stručna zanimanja i prekvalifikaciju u Kruševcu i Kragujevcu.
Projekat “Znanje ima moć” se realizuje u okviru projekta “Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih grupa” koji finansira HfO (Hoffnung fur Osteuropa) i DW (Diakonie Wurtemberg) iz Nemačke, a sprovodi ga Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada.
Projekat podržava lokalne inicijative koje doprinose pozitivnim društvenim promenama i jačanju građanskih inicijativa u Republici Srbiji.

Read more: Znanje ima moć   Read more: Znanje ima moć
FaLang translation system by Faboba

Partneri