Visits 370966

Počeo ciklus letnjih radionica sa decom

Radionicom održanom 18. juna u novosadskom naselju Adice započeo je ciklus letnjih radionica sa decom uzrasta od prvog do četvrtog razreda osnovne škola, a koja su deo projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i rad na ulici“ koji finansijski podržava Herbert Stepic CEE Charity. Tema prve radionice je bilo crtanje autoportreta, a deca su pored svog lika imala zadatak da nacrtaju i ono što im je najviše nedostajalo tokom ograničenja kretanja zbog vanrednog stanja uvedenog u cilju sprečavanja širenja epidemije koronavirusa. Radionica je iskorišćena i da se deca dodatno edukuju o opštim merama prevencije koja im mogu pomoći u zaštiti od ovog virusa.

Read more: Počeo ciklus letnjih radionica sa decom  Read more: Počeo ciklus letnjih radionica sa decom 

OBUKA O IDENTITETU I DISKRIMINACIJI

Peta obuka o identitetu, u okviru modula o prepoznavanju diskriminacije usmerene ka romskoj zajednici u Srbiji 🇷🇸 i institucionalnim mehanizmima zaštite od diskriminacije, održana je za volontere ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’ koji će pružati aktivnu podršku deci i mladima iz romske zajednice na teritoriji Grad Šabac, u petak, 12. juna 2020. godine u Centar za stručno usavršavanje Šabac, a u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese - UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“.

Projekat sprovode Grad Šabac, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, 🇪🇺 a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije.

Projekat doprinosi osnaživanju i unapređenju društvenog položaja romske zajednice na teritoriji Grada Šapca i jača mehanizme za podizanje nivoa svesti o načinima efektivnog prevazilaženja diskriminacije romske populacije, a što za rezultat ima smanjenje stigme, isključenosti i ostvarenja pozitivnog uticaja na širu društvenu zajednicu.

Read more: OBUKA O IDENTITETU I DISKRIMINACIJI  Read more: OBUKA O IDENTITETU I DISKRIMINACIJI

Podela humanitarne pomoći u okviru projekta „EHO Apel – Covid19 pandemija“

Tokom prošle nedelje započela je podela humanitarne pomoći u okviru projekta „EHO Apel – Covid19 pandemija“, koji realizuje Ekumenska humanitarna organizacija, uz finansijsku podršku SDC - Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Projekat podrazumeva podelu humanitarne pomoći ugroženim kategorijama stanovništva u 9 opština širom Srbije. 
 
Read more: Podela humanitarne pomoći u okviru projekta „EHO Apel – Covid19 pandemija“  Read more: Podela humanitarne pomoći u okviru projekta „EHO Apel – Covid19 pandemija“

 

 Read more: Podela humanitarne pomoći u okviru projekta „EHO Apel – Covid19 pandemija“ Read more: Podela humanitarne pomoći u okviru projekta „EHO Apel – Covid19 pandemija“ Read more: Podela humanitarne pomoći u okviru projekta „EHO Apel – Covid19 pandemija“
     

Održan zoom sastanak o pripremi organizacija za dolazak volontera

Ekumenska humanitarna organizacija deo je projekta Exchange čiji je cilj sertifikacija partnerskih organizacija za slanje ili primanje volontera u urgentnim situacijama. Projekat je deo programa EU Aid Volunteers, a u projekat su, pored Srbije, uključene i različite organizacije iz Evrope, Latinske i Istočne Amerike. 

U petak 05. juna održan je zoom sastanak sa partnerima iz Srbije. Tema sastanka je bila priprema za dolazak volontera, sa fokusom na oblast zdravstvene zaštite, kreiranja plana komunikacije i plana evakuacije. Obuka je podrazumevala i međusobnu razmenu znanja i iskustva. 

Read more: Održan zoom sastanak o pripremi organizacija za dolazak volontera

Read more: Održan zoom sastanak o pripremi organizacija za dolazak volontera

 Read more: Održan zoom sastanak o pripremi organizacija za dolazak volontera

ZDRAVLJE ZA SVE

Romsko Udruženje “Zora” iz Babušnice sprovodi projekat “Zdravlje za sve” koji ima za cilj povećanje nivoa svesti romske zajednice o značaju preventivne kontrole zdravlja kao i podizanje nivoa zdravstvene kulture Roma svih uzrasta u ruralnim krajevima opštine Babušnica kroz organizovane preventivne preglede.

Preventivni pregledi i informisanje romske zajednice o zdravlju će biti realizovani u deset najudaljenijih sela (Resnik, Bratiševac, Provaljenik, Suračevo, Gorčince, Ljuberađa, Kambelevac, Zavidince, Draginac i Striževac) na teritoriji opštine Babušnica.

Projekat “Zdravlje za sve” se realizuje u okviru projekta “Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih grupa” koji finansira HfO (Hoffnung fur Osteuropa) i DW (Diakonie Wurtemberg) iz Nemačke, a sprovodi ga Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada.

Projekat podržava lokalne inicijative koje doprinose pozitivnim društvenim promenama i jačanju građanskih inicijativa u Republici Srbiji.

Read more: ZDRAVLJE ZA SVE Read more: ZDRAVLJE ZA SVE

Održana predstava za decu povodom 12. juna

Povodom 12. juna Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada, a u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“, koji EHO od 2009. realizuje uz pordšku H.Stepic CEE Charity, u naselju Adice održana je predstava za decu u saradnji sa pozorištem za decu Novi Sad „Teatrilo“. Predstavi je prisustvovalo 70-oro dece, uzrasta od 5 do 11 godina. U druženju, koje su pored terenskih saradnika, upotpunili i glumci pomenutog pozorišta, deca su imala priliku da uživaju u predstavi „Stidljiva aždaja“, što je ujedno predstavljalo uvod i najavu edukativno-kreativnih radionica, koje će se održavati tokom letnjeg perioda sa ciljem usmeravanja dece i roditelja ka kvalitetnom provođenju slobodnog vremena i pripremi dece za prestojeću školsku godinu.

Read more: Održana predstava za decu povodom 12. juna

Lokalne inicijative ‘’Građanska prava i obaveze’’ u Lebanu

Udruženje ‘’Roma Herc’’ iz Lebana sprovodi projekat ‘’Građanska prava i obaveze,’’ koji ima za cilj podizanje svesti romske zajednice o građanskim pravima, obavezama i pravima blagovremenog i posledicama neblagovremenog prigovora/žalbe na sudska rešenja putem informisanja i edukacijom pripadnika romske zajednice u Lebanu.

Projekat je podržan od strane Ekumenske humanitarne organizacije u okviru programa “Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih grupa” koji ima za cilj jačanje lokalnih mehanizama za socio-ekonomsku integraciju marginalizovanih grupa i da podrži lokalne inicijative koje doprinose pozitivnim društvenim promenama i Republici Srbiji.

Ciljevi programa se postižu jačanjem kapaciteta organizacija kroz treninge i mentorstva i dodelom malih grantova (nepovratnih novčanih sredstava) za sprovođenje projekata koji jačaju građanske inicijative na teritoriji Republike Srbije.

Realizacija projektnih aktivnosti podržanih od strane EHO-a će se odvijati na teritoriji sledećih opština:

  • Sremska Mitrovica,
  • Bečej,
  • Lebane,
  • Babušnica,
  • Smederevska Palanka,
  • Kragujevac i Kruševac.

Projekat finansira HfO - Hoffnung fur Osteuropa (Nada za Istočnu Evropu) i DW (Diakonie Württemberg) iz Nemačke.

 

Read more: Lokalne inicijative ‘’Građanska prava i obaveze’’ u Lebanu

DRUGA OBUKA ZA VOLONTERE POKRETNOG VRTIĆA I POKRETNE ŠKOLICE U ŠAPCU

Druga obuka o prepoznavanju diskriminacije i stigme usmerene ka romskoj zajednici u Srbiji i institucionalnim mehanizmima zaštite od diskriminacije, održana je za volontere ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’ koji će pružati aktivnu podršku deci i mladima iz romske zajednice na teritoriji Grada Šapca, u petak, 05. juna 2020. godine u Centru za stručno usavršavanje, a u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese - UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“.

Projekat sprovode Grad Šabac, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Projekat doprinosi osnaživanju i unapređenju društvenog položaja romske zajednice na teritoriji Grada Šapca i jača mehanizme za podizanje nivoa svesti o načinima efektivnog prevazilaženja diskriminacije romske populacije, a što za rezultat ima smanjenje stigme, isključenosti i ostvarenja pozitivnog uticaja na širu društvenu zajednicu.

Read more: DRUGA OBUKA ZA VOLONTERE POKRETNOG VRTIĆA I POKRETNE ŠKOLICE U ŠAPCU Read more: DRUGA OBUKA ZA VOLONTERE POKRETNOG VRTIĆA I POKRETNE ŠKOLICE U ŠAPCU

Sastanak Mreža za inkluziju Roma - MIR

Unаprеđеnjе kоmunikаciје, rаzmеnа infоrmаciја i iskustаvа u оblаsti rеаlizаciје kоnkrеtnih аktivnоsti i prојеkаtа оd intеrеsа zа rоmsku pоpulаciјu na teritoriji Grada Šapca bile su teme sasstanka Mreže za inkluziju Roma - MIR održanog u petak, 12. juna 2020. godine u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu. Poseban fokus bio je i na razmeni primera dobre prakse u pružanju podrške ugroženim porodicama u doba korone virusa.

Мrеžа zа inkluziјu Rоmа (МIR) је dео prојеktа ,,Јаčаnjе kаpаcitеtа lоkаlnih i rоmskih zајеdnicа nа tеritоriјi Šаpcа zа inkluzivnе prоcеsе - Klјuč zа inkluziјu”, kојi sе sprоvоdi u оkviru prоgrаmа ‘’Pоdrškа ЕU inkluziјi Rоmа - оsnаživаnjе lоkаlnih zајеdnicа zа inkluziјu Rоmа’’ finаnsirаnоg оd strаnе Еvrоpskе uniје, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije.

Projekat sprovode Grad Šabac, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda.

Read more: Sastanak Mreža za inkluziju Roma - MIR Read more: Sastanak Mreža za inkluziju Roma - MIR

ŽIVOTNA PRIČA NAŠIH KORISNIKA

Anna i Vladimir su jedni od korisnika koji su primili paket humanitarne pomoći u okviru projekta „EHO Apel – Covid19 pandemija“, koji realizuje Ekumenska humanitarna organizacija, uz finansijsku podršku SDC - Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Anna i Vladimir su brat i sestra. Žive u Staroj Pazovi, gde su proveli detinjstvo sa majkom, koja je bila vernica, Nazarenka (protestantska grupacija koja potiče iz Švajcarske) i ocem koji je nažalost često prekomerno kunzumirao alkohol, što je za Anu i Vladimira predstavljalo veliki teret i ostavilo posledice na dalji tok njihovog odrastanja. Između ostalog teško prihvatanje i nepoverenje prema ljudima je posledica doživljenog iskustva. Majka, kao vodilja i oslonac je puno značila Ani i Vladimiru. Podržava ih je u njihovom razvojnom putu. Tako je Ana, zajedno sa majkom postala jedna od glavnih dizajnerki poznatog proizvođača tepiha Dijana, dok je Vladmir ovladao veštinom komunikacije sa sedam svestkih jezika (među kojima je i hebrejski). Takođe se upisao u Ginisovu knjigu rekorda. Vladimir se može pohvaliti i umećem sviranja na citri. Zajedno sa majkom, Ana i Vladimir su gajili cveće, koje su prodavali na pijaci, a njhova bašta važila je za jednu od najlepših u Staroj Pazovi. Nažalost životni tok Ane i Vladimira se naglo menja nakon majčine smrti. Ana ostaje bez posla, oboleva, te mogućnosti da prehrani sebe i brata se znatno smanjuju. Zahvaljujući dobrim ljudima i pomoći koju dobijaju Ana i Vladimir uspevaju da se nose sa životnim nedaćama. Kada nastupe teški i neizvesni trenuci (kao što je i situacija sa Covid-19) podrška im puno znači, da znaju da su za njih uvek otvorene ruke podrške. Njihovi osmesi govore koliko znače ljudska briga i pomoć.

  Read more: ŽIVOTNA PRIČA NAŠIH KORISNIKA
Read more: ŽIVOTNA PRIČA NAŠIH KORISNIKA
YouTube video - Vladimir Bireš na citri 

 

Obuka za napredni nivo korišćenja Excel-a

U sredu 10. juna za zaposlene u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji održana je obuka za napredno korišćenje Excel programa. Ovaj program se koristi za grafo-analitičku i tabelarnu obradu podataka, a zaposleni su upoznati sa naprednim fukncijama koje ovaj program nudi. Obuka je bila fokusirana na savladavanje mnogobrojnih naprednih opcija kroz mnoštvo praktičnih zadataka tako da zaposleni stečena znanja mogu da primene na svom radnom mestu.Ova obuka deo je grupe projekata koji su usmereni na podizanje ukupnog kapaciteta organizacije, a finansijski ih podržavaju HEKS EPER iz Švajcarske i Brot für die Welt i Diakonie Württemberg iz Nemačke. 
Read more: Obuka za napredni nivo korišćenja Excel-a  Read more: Obuka za napredni nivo korišćenja Excel-a
     
Read more: Obuka za napredni nivo korišćenja Excel-a Read more: Obuka za napredni nivo korišćenja Excel-a Read more: Obuka za napredni nivo korišćenja Excel-a
     
Read more: Obuka za napredni nivo korišćenja Excel-a Read more: Obuka za napredni nivo korišćenja Excel-a

 

 

 

 

 

 

Poziv za obuku o pisanju biznis plana i dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje tj. započinjanje ili unapređenje  sopstvenog posla ranjivih i marginalizovanih grupa na teritoriji vojvođanskih opština 

FaLang translation system by Faboba

Partneri