Visits 370966

Podrška roditeljima pri upisu dece u prvi razred

U ponedeljak 1. juna 2020. godine terenski saradnici koji su angažovani na projektu „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici” pružili su podršku roditeljima pri upisu njihove dece u prvi razred osnovne škole. S obzirom da postoje novine pri upisu dece, saradnici su informisali roditelje o načinu upisa dece kao i o njihovim pravima (na produženi boravak, besplatne udžbenike I sl.). Tokom obilaska podržano je 27 porodica. U narednom periodu planirane su radionice usmerene na osnaživanje i pripremanje roditelja i dece, budućih učenika, na školske obaveze, kao i podrška u vidu obezbeđivanja školskih torbi. Tokom školske 2020/ 2021. godine nastavlja se i pružanje podrške u okvirima produženog boravka kroz direktan rad sa učenicima. Ovako se ostvaruje kontinuitet u pružanju u podrške.

 Read more: Podrška roditeljima pri upisu dece u prvi razredRead more: Podrška roditeljima pri upisu dece u prvi razred

Započet 2.ciklus sportskih aktivnosti u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“

U susret 1.junu Međunarodnom danu dece, terenski saradnici angažovani na projektu „Terenski rad sa decom koja su uključena u život i/ili rad na ulici“ u saradnji sa strukovnim udruženjem policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs“ u subotu 30.maja nastavili su realizaciju sportskih aktivnosti. Pomenute aktivnosti predstavljaju drugi ciklus rada sa 17 učesnika, dece i mladih uzrasta 11 do 19 godina, sa ciljem usmeravanja ka produktivnom korišćenju slobodnog vremena. Kako je 1. jun značajan dan za decu, i usmeren na promociju njihove dobrobiti širom sveta, naša nastojanja da doprinesemo upravo ovom cilj sadržana su u organizaciji i realizaciji pomenutih aktivnosti. Naše prvo okupljanje proteklo je kroz predstavljanje cilja, u sportskim aktivnostima sa učesnicima, te u dogovoru za dalji tok, plan odvijanja aktivnosti. Zajedno sa našim saradnicima iz strukovnog udruženja i učesnicima radujemo se novim zakazanim susretima.

Read more: Započet 2.ciklus sportskih aktivnosti  u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena... Read more: Započet 2.ciklus sportskih aktivnosti  u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena...

Ecumenical Message of EHO for the Deutscher Evangelischer Kirchentag Dortmund

Due to the coronavirus pandemic, instead of the traditional Read more: Ecumenical Message of EHO for the Deutscher Evangelischer Kirchentag DortmundDeutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund, this year partners from all over the world contribute with short videos to a given text from the Holy Scriptures: "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline” (2 Timothy 1: 7, NIV). The Ecumenical Humanitarian Organization gave its contribution with a short ecumenical message from Marija Parnicki.  The message is in English.

You may view the video-message by clicking on the picture here >

Call for bids for process of legalization in Roma settlements Begeč, Kać and Kovilj of Novi Sad

Read more: Call for bids for process of legalization in Roma settlements Begeč, Kać and Kovilj of Novi Sad

Review, download and printing of the complete set of Call documentation can be initiated by clicking on picture or title of respective documents below - Important notice - *all documents in Serbian language* :                                                                                                                                                               

Read more: Call for bids for process of legalization in Roma settlements Begeč, Kać and Kovilj of Novi Sad

1. Call for sending bids for legalization in Roma settlements Begeč, Kać and Kovilj of Novi Sad

(pdf, 5 pages)

Read more: Call for bids for process of legalization in Roma settlements Begeč, Kać and Kovilj of Novi Sad

2. Specification of design and surveying works in Roma settlements Begeč, Kać and Kovilj

(pdf, 1 page)

Read more: Call for bids for process of legalization in Roma settlements Begeč, Kać and Kovilj of Novi Sad

3. Profile of bidder and registration form - Begeč, Kać and Kovilj

(pdf, 2 pages)

Read more: Call for bids for process of legalization in Roma settlements Begeč, Kać and Kovilj of Novi Sad

4. Certificate on acceptance of bid and on contract assignment - Begeč, Kać and Kovilj

(pdf, 2 pages)

OBUKA ZA VOLONTERE “PREPOZNAJMO DISKRIMINACIJU”

Obuka o prepoznavanju diskriminacije i stigme usmerene ka romskoj zajednici u Srbiji održana je za volontere ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’ koji će pružati aktivnu podršku deci i mladima iz romske zajednice na teritoriji Grada Šapca, u ponedeljak, 01. juna 2020. godine u Centru za stručno usavršavanje, a u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese - UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“.
Projekat sprovode Grad Šabac, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Teme koje su obrađivane na ovoj obuci su: osnovni pojmovi diskriminacije, tipovi i načini diskriminacije, društvena verovanja i društvene norme o percepciji i stavovima o Romima, prepoznavanje diskriminacije i pravni okvir zaštite od diskriminacije.

Razvijena volonterska mreža će biti uključena u sprovođenje obrazovno-informativnih aktivnosti ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’.

Projekat doprinosi osnaživanju i unapređenju društvenog položaja romske zajednice na teritoriji Grada Šapca i jača mehanizme za podizanje nivoa svesti o načinima efektivnog prevazilaženja diskriminacije romske populacije, a što za rezultat ima smanjenje stigme, isključenosti i ostvarenja pozitivnog uticaja na širu društvenu zajednicu.

Sledeća obuka koja je planirana za osnaživanje volonterske strukture i njihovo uključivanje u aktivnosti Pokretnog vrtića i Pokretne školice će biti realizovane 05.06.2020. godine u Šapcu.

Read more: OBUKA ZA VOLONTERE “PREPOZNAJMO DISKRIMINACIJU”

 

Podrška lokalnim udruženjima u Srbiji - 6 lokalnih inicijativa

Read more: Podrška lokalnim udruženjima u Srbiji - 6 lokalnih inicijativa

Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada je podržala šest udruženja građana na teritoriji Republike Srbije koja će realizovati projekte za podršku grupama i porodicama koje su ugrožene u njihovim lokalnim zajednicama.

Projekti koji se trenutno sprovode su:
1. “Građanska prava i obaveze” - Udruženje Roma HERC iz Lebana
2. “Autizam govori srcem” - Ženska inicijativa Jefimija iz Sremske Mitrovice
3. “Podrška socijalno ugroženim učenicima završnih razreda” – Humanitarno udruženje “Đina” iz Bečeja
4. “Didaktika, srpski i matematika” - Centar za razvoj romske zajednice “Amaro drom” iz Velike Plane
5. “Znanje ima moć” - Roma Centar iz Kruševca i Kraljeva
6. “Zdravlje za sve” - Udruženje Roma “Zora” iz Babušnice

Projekat “Lokalni mehanizmi za integraciju marginalizovanih grupa” je projekat Ekumenske humanitarne organizacije koji se sprovodi u okviru projekta “Lokalne inicijative za inkluziju marginalizovanih grupa”, a finansira HfO (Hoffnung fur Osteuropa) i DW (Diakonie Wurtemberg) iz Nemačke.
Projekat ima za cilj da podrži lokalne inicijative koje doprinose pozitivnim društvenim promenama i jačanju građanskih inicijativa u Republici Srbiji. Ovaj cilj se postiže jačanjem kapaciteta organizacija kroz treninge i mentorstva i davanjem malih grantova (nepovratnih novčanih sredstava) za male projekte.
U narednom periodu se očekuje sprovođenje šest lokalnih inicijativa na teritoriji Republike Srbije.

 

 

IZAZOVI NASTAVE NA DALJINU ZA SOCIJALNO DEPRIVIRANU DECU

Kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, u Srbiji je od polovine marta prekinuta nastava u školama, a za učenike je organizovana nastava na daljinu. Ovakva situacija dovela je i do reorganizacije aktivnosti projekta „Obrazovanje socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“, čiji se drugi ciklus realizuje u devet opština u Srbiji od jula 2019. godine. Projektni tim i saradnici na terenu kontinuirano su pratili kako teče nastava za decu uključenu u projekat i odgovarali na potrebe koje su pojavile u novonastaloj situaciji. Tehnički uslovi za praćenje nastave, pristup internetu, podrška u učenju i materijalna situacija predstavljali su izazov za decu i mlade iz siromašnih porodica i one koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama, pa će se obim podrške planiran projektom povećati u narednom periodu.

Projekat realizuje Ekumenska humanitarna organizacija uz finansijsku podršku nemačke organizacije Brot für die Welt.

Read more: IZAZOVI NASTAVE NA DALJINU ZA SOCIJALNO DEPRIVIRANU DECU

PODELA HUMANITARNE POMOĆI

Ekumenska humanitarna organizacija, uz podršku donatora Gustav Adolf Werk (GAW) iz Nemačke i crkvi članica EHO-a tokom maja meseca je podelila 330 paketa humanitarne pomoći najugroženijim stanovnicima Kisača, Vojlovice, Kule, Subotice, Feketića, Ruskog Krstura, Novog Sada i Kikinde. Ova podela je deo širih napora Ekumenske humanitarne organizacije da pomogne u otklanjanju posledica uzrokovanih pandemijom koronavirusa u Srbiji.  
Read more: PODELA HUMANITARNE POMOĆI Read more: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Read more: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Read more: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Read more: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Read more: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Read more: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

 

Read more: PODELA HUMANITARNE POMOĆI

Novi projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“

Ekumenska humanitarna organizacija, uz finansijsku podršku Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), realizuje projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“. Projekat podrazumeva podelu humanitarne pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Korisnicima delimo i informativne brošure sa uputstvima kako se zaštiti od novog korona virusa.

Read more: Novi projekat „EHO Apel – Covid19 pandemija“

Call for bids for process of legalization in Roma settlements Kučevski Lug and Trnavska Reka in Raška

Read more: Call for bids for process of legalization in Roma settlements Kučevski Lug and Trnavska Reka in...

Review, download and printing of the complete set of Call documentation can be initiated by clicking on picture or title of respective documents below - all documents in Serbian language:                                                                                                                                                               

Read more: Call for bids for process of legalization in Roma settlements Kučevski Lug and Trnavska Reka in...

  1. Call for sending bids for legalization in Kučevski Lug and Trnavska Reka in Raška
(pdf, 5 pages)

Read more: Call for bids for process of legalization in Roma settlements Kučevski Lug and Trnavska Reka in...

  1. Specification of design and surveying works in - Kučevski Lug and Trnavska reka in Raška
(pdf, 1 page)

Read more: Call for bids for process of legalization in Roma settlements Kučevski Lug and Trnavska Reka in...

  1. Profile of bidder and registration form - Kučevski Lug and Trnavska reka in Raška
(pdf, 2 pages)

Read more: Call for bids for process of legalization in Roma settlements Kučevski Lug and Trnavska Reka in...

  1. Certificate on acceptance of bid and on contract assignment - Kučevski Lug and Trnavska reka in Raška
(pdf, 2 pages)
FaLang translation system by Faboba

Partneri