Visits 365961

 • slider_nasl_do2020_5.jpg
 • slider_nasl_do2020_6.jpg
 • slider_nasl_do2020_4.jpg
 • rak_info_poster_12maj2020.jpg
 • slider_nasl_do2020_1.jpg
 • EHO_27_god.jpg
 • Slika_2.png
 • naslovna_19feb20.jpg
 • naslovna1803.jpg
 • slider_nasl_do2020_2.jpg
 • slider_nasl_do2020_3.jpg

Održan regionalni okrugli sto

za sajt 3

Organizacija Pharos e.V. iz Nemačke preko svog predstavništva u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom, 13. maja 2019. godine organizovala je okrugli sto „Ilegalna migracija romske populacije iz Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu”. Okruglom stolu su prisustvovale nadležne institucije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima migracija, naročito pripadnica i pripadnika romske zajednice. Okrugli sto je organizovan kako bi se prisutni informisali o položaju nelegalnih migrantkinja i migranata iz Srbije u BiH, koji su u stanju socijalne potrebe i susreću se sa brojnim problemima u vezi sa rešavanjem pitanja legalizovanja njihovog boravka u BiH.

Tom prilikom, potpisan je Memorandum o saradnji između Pharos e.V. i EHO-a i postignut dogovor o narednim zajedničkim koracima na putu podizanja svesti nadležnih organa, pripadnica i pripadnika ove populacije, drugih interesnih grupa i šire javnosti o ovom problemu.

za sajt

za sajt 2

FaLang translation system by Faboba

Aktuelnosti

Znanje ima moć
Objavljeno: 25-06-2020
Udruženje “Romsko srce Kruševac” i ‘’Roma Centar’’ iz Kragujevca sprovode projekat “Znanje ima moć” koji ima za cilj da osnaži ...
Počeo ciklus letnjih radionica sa decom
Objavljeno: 25-06-2020
Radionicom održanom 18. juna u novosadskom naselju Adice započeo je ciklus letnjih radionica sa decom uzrasta od prvog do ...
ZDRAVLJE ZA SVE
Objavljeno: 17-06-2020
Romsko Udruženje “Zora” iz Babušnice sprovodi projekat “Zdravlje za sve” koji ima za cilj povećanje nivoa svesti romske zajednice ...
Sastanak Mreža za inkluziju Roma - MIR
Objavljeno: 16-06-2020
Unаprеđеnjе kоmunikаciје, rаzmеnа infоrmаciја i iskustаvа u оblаsti rеаlizаciје kоnkrеtnih аktivnоsti i prојеkаtа оd intеrеsа zа ...
OBUKA O IDENTITETU I DISKRIMINACIJI
Objavljeno: 15-06-2020
Peta obuka o identitetu, u okviru modula o prepoznavanju diskriminacije usmerene ka romskoj zajednici u Srbiji 🇷🇸 i ...
Održana predstava za decu povodom 12. juna
Objavljeno: 15-06-2020
Povodom 12. juna Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada, a u okviru projekta „Terenski rad sa decom koja su uključena u život ...

Partneri