Visits 302878

Misija i vizija

 Misija

EHO je hrišćanska organizacija koja radom na smanjenju siromštva, razvojem međucrkvene saradnje i promocijom ljudskih prava doprinosi izgradnji solidarnog građanskog društva u Srbiji.

 Vizija 

Snažno građansko društvo koje neguje hrišćanske vrednosti.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr