Visits 366298

Istorijat

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) je neprofitno udruženje građana koje nastavlja rad Ekumenske humanitarne službe (EHS) osnovane 19. februara 1993. godine na inicijativu Svetskog saveta crkava (WCC).

Osnivač i prvi direktor organizacije bio je Karolj Bereš (sveštenik Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji), koji je vodio organizaciju do 2008. godine. Nažalost, iste godine gosp. Bereš je preminuo, a njegova najbliža saradnica Ana Bu je bila vd direktora u periodu 2008. - 2009. godina. U periodu, 2010. - 2015. direktor EHO bio je Vladislav Ivičiak (sveštenik Slovačke evangeličke A.V. crkve u Srbiji). Nakon toga u kratkom periodu vd direktora bila je Edit Mokuš, Koordinator finansija u EHO. Od 2016. godine organizacijom rukovodi Tilda Gyenge Slifka, sveštenica Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji. Od januara 2020. godine organizacijom rukovodi Anna Brtka Valent, diplomirani ekonomista - master.

U samom početku, organizaciju su činile dve osobe, koje su svoj rad organizovale u maloj kancelariji u centru Novog Sada. Do 2006. godine, kada je izgrađen i otvoren EHO centar,  zaposleni u EHO su radili u više kancelarija u Gradu.  Danas, EHO radi u svom objektu (EHO centar) i zapošljava 80 osoba, ima 50 spoljnih/terenskih saradnike u 30 opština i gradova u Srbiji i mrežu od 150 volontera.

Osnivači EHO su predstavnici/e sledećih crkava:

  • Slovačke evangeličke A.V. crkve u Srbiji;
  • Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji;
  • Apostolskog egzarhata za grkokatolike u Srbiji i Crnoj Gori;
  • Evangeličke hrišćanske A.V. crkve u Srbiji- Vojvodini.

Od samog osnivanja rad EHO predstavlja primer saradnje crkava u obavljanju dijakonijskog rada širom Vojvodine. EHO svedoči o misiji crkava u radu sa siromašnima i marginalizovanima. Jedinstvena mreža dijakonijskih grupa od 200 volontera i volonterki raznih veroispovesti postala je zaštitni znak EHO u Vojvodini, dokazujući time da su i tradicionalne društvene strukture, kao što su crkve, pokretačka snaga razvoja građanskog društva.

EHO se pokazala kao otvorena i fleksibilna organizacija koja uspešno odgovara na izazove koje pred nju i društvo u celini stavljaju procesi reformi, demokratizacije Srbije i evropskih integracija EHO danas ima reputaciju organizacije civilnog društva koja se bavi opštim društvenim problemima. Pionirsku ulogu EHO u kreiranju inicijativa koje doprinose rešavanju socijalnih problema i podsticanju rada drugih organizacija potvrđuje i činjenica da su mnogi njeni projekti drugim organizacijama i institucijama poslužili kao model dobre prakse.

FaLang translation system by Faboba

Partneri