Visits 279236

Oblasti rada

PROGRAMSKE OBLASTI:

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE

DIJAKONIJA

EKUMENSKA I MEĐUETNIČKA SARADNJA