Visits 329611

O nama

Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada (EHO) je humanitarno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, registrovano po Zakonu o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji SFRJ (Službeni list SFRJ, br. 42/90), čija delatnost je registrovana na teritoriji Vojvodine.

Aktivno smo uključeni u izgradnju kohezivnog građanskog društva u Srbiji putem rada na smanjenju siromaštva, razvijanja međucrkvene saradnje i promociji ljudskih prava. Rad i aktivnosti EHO su u potpunosti projektno zasnovani a sredstva za projekte se obezbeđuju putem konkursa, od stranih i domaćih donatora koji u skladu sa svojom strategijom podržavaju sledeće programske oblasti:

 1. Društveni razvoj i socijalna podrška,
2. Međucrkvena saradnja
3. Zdravstveno-edukativni program

Svake godine broj međusobno povezanih i komplementarnih projekata pokrivaju ove programske oblasti varira 10-30.

EHO centar
 ... je objekat u kome se nalazi centar koordinacije naših programa i pripadajućih projekata zasnovanih na ljudskim pravima i okrenutih ka socijalnom razvoju. Fizička centralizacija doprinosi povećanoj vidljivosti i dostupnusti EHO u široj  javnosti, kao i većoj sinergiji i koheziji programa i projektnog osoblja EHO.

Takođe, EHO centar takođe pruža drugim organizacijama mogućnost za povoljan i kvalitetan najam proslovnog prostora i pratećih sadržaja.

Iako jedna od najvećih nevladinih organizacija u našoj zemlji, EHO je tokom prvih 14 godina svog postojanja radila u iznajmljenim prostorijama na 6 lokacija u gradu i 1 lokaciji u Feketiću, neadekvatnim za vrstu posla kojom se bavimo i ograničene za razvoj postojećih i novih aktivnosti.

Istorijat
Ekumenska humanitarna organizacija nastavlja rad Ekumenske humanitarne službe, osnovane 19.februara 1993. godine na inicijativu Svetskog saveta crkava (WCC). EHO od početka svoga funkcionisanja predstavlja primer saradnje crkava u obavljanju njihovog dijakonijskog rada širom Vojvodine da bi zajednički svedočili o misiji crkava pozvanih na rad sa siromašnima i marginalizovanima. Jedinstvena mreža dijakonijskih grupa od 700 saradnika raznih veroispovesti su postali otelovljenje EHO u lokalnim zajednicama širom Vojvodine, dokazujući time da tradicionalne društvene strukture poput crkve predstavljaju pokretačku snagu razvoja građanskog društva.

Crkve članice EHO (1998-2014) su:
    Slovačka evangelička A.V. crkva u Srbiji
    Reformatska hrišćanska crkva u Srbiji
    Evangelička metodistička crkva u Srbiji
    Grkokatolička crkva u Vojvodini
    Evangelička hrišćanska A.V.  crkva u Vojvodini - Srbiji.

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri