Visits 302878

Statut i strateški plan

Novi Strateški Plan je rezultat participativnog procesa i sažima višemesečni rad svih zainteresovanih grupa EHO. SP sadrži sve ključne informacije prikupljene u procesu strateškog planiranja na: konsultativnim sesijama sa svim zaposlenima u EHO tokom marta 2013. godine; Petom partnerskom sastanku EHO sa učešćem internacionalnih partnera u aprilu 2013. godine; konsultativnim sastancima sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, pokrajinskim i republičkim organima uprave i članovima Upravnog odbora EHO u novembru 2013. godine. Proces strateškog planiranja je završen u decembru 2013. godine internom sesijom zaposlenih u EHO.

Strateški plan Ekumenske humanitarne organizacije za period od 2014. do 2018. godine preuzmite ovde.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr