Visits 298549

Fond za male projekte (FMP)

PROJEKAT PRIVREMENO OBUSTAVLJEN 

FMP je skraćenica od "FOND ZA MALE PROJEKTE". Ovim fondom upravlja Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada. Prevashodni cilj fonda je da podrži male projekte koji doprinose pozitivnim društvenim promenama i jačanju građanskih inicijativa u Srbiji.

Ovaj cilj će se postići davanjem malih grantova (nepovratnih novčanih sredstava) za male projekte i jačanjem kapaciteta grupa i NVO  kroz treninge i konsultacije.

U toku sedam projektnih ciklusa (od oktobra 2000 do decembra 2007) postignuti su sledeći rezultati:

  •  Podržano je 307 projekata koji su realizovani  u 67  mesta - vidi spisak (download, pdf 187 KB)
  • Održano je 53 treninga o  upravljanju projektima (uključujući i pisanje projekata), strateškom planiranju i prikupljanju sredstava. Na treninzima je učestvovalo 734 osoba  iz 295 organizacija.

Opšti cilj projekta je jačanje lokalnih inicijativa koje odgovaraju na socijalne, obrazovne, kulturne i ostale potrebe ranjivih grupa, osnivanjem fonda iz kojeg će se podržati mali projekti.

FMP će podržati projekte koji:

  • odgovaraju na potrebe manjinskih i ranjivih društvenih grupa;
  • doprinose izgradnji multikulturalnih i multikonfesionalnih zajednica u duhu tolerancije i mira;
  • pružaju podršku razvoju građanskog društva, zapošljavanju i ekonomskoj samostalnosti.

FMP će podržati samo grupe sa malim prihodima koje nemaju pristup velikim donatorima.

Pod jednakim uslovima prednost se daje:

  • projektima koji veći deo budžeta usmeravaju na aktivnosti koje direktno koriste najugroženijim društvenim grupama;
  • projektima koji uključuju više ljudi ili pomažu veći broj ljudi;
  • projektima kojima se postiže veći uticaj na korisničke grupe;
  • organizacijama ili grupama koje konkurišu po prvi put.

Skidanje aplikacionog paketa je onemogućeno do ponovnog pokretanja projekta. Hvala na razumevanju.

FMP su do sada podržali sledeći donatori: Hrišćanska pomoć iz Engleske, Danska crkvena pomoć, Norveška crkvena pomoć, Crkva u akciji iz Holandije, Federacija protestantskih crkava Italije, Dijakonijska služba Nemačke i Ekumenski informacioni centar iz Drezdena.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr