Visits 278528

naslovna1803

Fond za male projekte (FMP)

PROJEKAT PRIVREMENO OBUSTAVLJEN 

FMP je skraćenica od "FOND ZA MALE PROJEKTE". Ovim fondom upravlja Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada. Prevashodni cilj fonda je da podrži male projekte koji doprinose pozitivnim društvenim promenama i jačanju građanskih inicijativa u Srbiji.

Ovaj cilj će se postići davanjem malih grantova (nepovratnih novčanih sredstava) za male projekte i jačanjem kapaciteta grupa i NVO  kroz treninge i konsultacije.

U toku sedam projektnih ciklusa (od oktobra 2000 do decembra 2007) postignuti su sledeći rezultati:

  •  Podržano je 307 projekata koji su realizovani  u 67  mesta - vidi spisak (download, pdf 187 KB)
  • Održano je 53 treninga o  upravljanju projektima (uključujući i pisanje projekata), strateškom planiranju i prikupljanju sredstava. Na treninzima je učestvovalo 734 osoba  iz 295 organizacija.

Opšti cilj projekta je jačanje lokalnih inicijativa koje odgovaraju na socijalne, obrazovne, kulturne i ostale potrebe ranjivih grupa, osnivanjem fonda iz kojeg će se podržati mali projekti.

FMP će podržati projekte koji:

  • odgovaraju na potrebe manjinskih i ranjivih društvenih grupa;
  • doprinose izgradnji multikulturalnih i multikonfesionalnih zajednica u duhu tolerancije i mira;
  • pružaju podršku razvoju građanskog društva, zapošljavanju i ekonomskoj samostalnosti.

FMP će podržati samo grupe sa malim prihodima koje nemaju pristup velikim donatorima.

Pod jednakim uslovima prednost se daje:

  • projektima koji veći deo budžeta usmeravaju na aktivnosti koje direktno koriste najugroženijim društvenim grupama;
  • projektima koji uključuju više ljudi ili pomažu veći broj ljudi;
  • projektima kojima se postiže veći uticaj na korisničke grupe;
  • organizacijama ili grupama koje konkurišu po prvi put.

Skidanje aplikacionog paketa je onemogućeno do ponovnog pokretanja projekta. Hvala na razumevanju.

FMP su do sada podržali sledeći donatori: Hrišćanska pomoć iz Engleske, Danska crkvena pomoć, Norveška crkvena pomoć, Crkva u akciji iz Holandije, Federacija protestantskih crkava Italije, Dijakonijska služba Nemačke i Ekumenski informacioni centar iz Drezdena.

Aktuelnosti

Novogodišnja radost
Objavljeno: 28-12-2018
Ove godine, kao i prethodnih godina, EHO je uz pomoć prijatelja obradovao nekolicinu dece sa projekta „Terenski rad sa decom ...
Srećni praznici!
Objavljeno: 20-12-2018
Integracija žena izbeglica i migrantkinja
Objavljeno: 19-12-2018
Eurodijakonija, evropska mreža dijakonijskih organizacija koje pružaju socijalne i usluge zdravstvene zaštite, povodom ...
Podrška obrazovanju dece u Selenči
Objavljeno: 13-12-2018
Projektni tim Ekumenske humanitarne organizacije posetio je 11. decembra 2018. godine osnovnu školu „Jan Kolar“ u Selenči. ...
Sastanak mreže lokalnih saradnika
Objavljeno: 26-10-2018
Sastanak mreže lokalnih saradnika za aktivnu podršku povratničkim porodicama i integraciju u zajednicu održan je u Ekumenskoj ...
Od pedagoškog profila, preko IOP-a, do tranzicije
Objavljeno: 25-10-2018
U subotu, 20. oktobra 2018. godine, u prostorijama EHO održana je obuka “Od pedagoškog profila, preko IOP-a, do tranzicije” za ...