Visits 303561

Humanitarni projekti

1. Zamena za majčino mleko .... (PROJEKAT OBUSTAVLJEN)

EHO je program podele mleka za bebe započela još nakon bombardovanja 1999. godine zbog loše socio-ekonomske situacije u našem okruženju, kao i činjenica da društvo sve više stari, da je sve manje porodica sa većim brojem dece, da se ljudi u kasnijim godinama odlučuju za potomstvo i zato što je sve više žena koje iz nekog razloga ne mogu da doje. Na osnovu izveštaja sa projekta u periodu od 1999-2003. godine, pokazalo se da je najčešći uzrok nemogućnosti dojenja kod majki stres usled stalne strepnje za sopstvenu i budućnost dece zbog loše materijalna i socijalne situacije porodice.

2. Topljeni sir ... (PROJEKAT OBUSTAVLJEN)

Za potrebe socijalno najugroženijih grupa na svojim projektima i raznih socijalnih i obrazovnih ustanova (domova i internata) EHO povremeno iz Švajcarske dobija isporuke topljenog sira.

Tokom 2004. godine podeljeno je 19.890 kg ovog sira koji su, pored korisnika projekata EHO, dobili i korisnici Centra za socijalni rad u N. Sadu (Sigurne kuće za majke i decu žrtve nasilja i nahočad), đaci škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović” u N. Sadu, internat Teološkog fakulteta Novi Sad u N. Sadu, kao i Salezijanski katolički internat u Zrenjaninu.

3. Pomoć poplavljenim područjima u Banatu 2005. godine

EHO je krajem aprila svojim tradicionalnim inostranim donatorima uputila apel za pomoć žrtvama poplave u Banatu, a tom pozivu su se odazvale 4 međunarodne crkvene humanitarne organizacije (Dijakonija Austrije, CAFOD i Mađarska ekumenska humanitarna služba i Kanadska luteranska svetska pomoć) i brojni pojedinci iz zemlje i inostranstva.

Za kupovinu hrane, vode, higijenskih sredstava i lekova pristiglo je ukupno 35.000 eura, a od materijale pomoći pristiglo je 6,2 tone ćebadi i posteljine iz Kanade i Nemačke. Volonteri EHO iz 30 mesta u Vojvodini prikupili su više od 400 tona uglavnom stočne hrane, odeće i obuće.

Istovremeno sa apelom inostranim donatorima, EHO se obratila i svojim dijakonijskim grupama sa molbom za prikupljanje pomoći u hrani, polovnoj odeći i stočnoj hrani.

Tako je započeta do sada najveća i najuspešnija lokalna akcija prikupljanja i distribucije pomoći, čiji su rezultati zaista impresivni: stotinak volontera iz 30 mesta u Vojvodini su zahvaljujući dobroj organizovanosti i solidarnosti uspeli da prikupe više od 400 tona stočne hrane (kukuruza, žita, mekinja, balirane deteline, baliranog sena i slame, itd.), hrane, odeće i obuće.

EHO je uz pomoć svojih saradnika i volontera organizovala utovar, prevoz, istovar i distribuciju pomoći u mestima: Jaša Tomić, Međa, Sečanj, Žitište, Klek, Novi Itebej, Srpski Itebej i Businje.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr