Visits 303556

Znanjem protiv AIDS-a

Projekat privremeno obustavljen


Opšti cilj projekta: Buđenje svesti o postojanju HIV/AIDS-a i smanjenje rizičnog ponašanja među mladima putem sveobuhvatne edukativne kampanje u Vojvodini.

Aktivnosti: Formiranje stručnog tima i dizajniranje programa, priprema i štampanje edukativnog materijala, obuka edukatora, distribucija štampanog materijala, obaveštavanje i dogovor sa školama, održavanje radionica u njima, redovni monitoring, evaluacija, obrada podataka i izveštavanje.

Neki od rezultata projekta iz zadnjeg projektnog ciklusa (školska godina 2004/05) su sledeći:

• kroz obuku koju je organizovalo 14 subregionalnih koordinatora i vodilo 66 edukatora prošlo je 54.880 učenika osmih razreda 326 redovnih i 12 specijalnih osnovnih škola;

• održano je ukupno 3.690 jednoipočasovnih radionica, od kojih 2 za studente učiteljskog fakulteta u Somboru i 2 za učenike Srednje škole MUP-a u Sr. Kamenici;

• odštampano je ukupno 31.900 komada raznog materijala (brošura, testova, izveštaja, lifleta i plakata) na 5 jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom i rumunskom);

• testiranje je pokazalo da se znanje učesnika o relevantnim pitanjima tokom radionica povećalo za 85,05%, dok su se zablude i predrasude smanjile za 75,42%

• za potrebe saradnje na ovom projektu potpisan je Memorandum o saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i kulturu Izvršnog veća APV.

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr