Visits 298602

Rad sa osobama sa invaliditetom

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://ehons.org/images/resursni_logo.png
There was a problem loading image http://ehons.org/images/resursni_logo.png

Resursni centar za osobe sa invaliditetom:

 Osnovna delatnost centra koja se ostvarije kroz primenu socijalnog modela invalidnosti je  poboljšanje ekonomskog, pravnog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i osoba sa smetnjama i razvoju, zatupanje njihovih interesa i promocija zapošljavanja. Korisnicima su na raspolaganju resursi u vidu potrebnih informacija, edukacije, psihosocijalne podrške, opreme, pomagala, usluge prevoza itd.

Ove ciljeve EHO Resursni centar za osobe sa invaliditetom realizuje kroz:

- Centar za edukaciju;
- Kompjuterski centar;
- Informacioni centar;
- Volonterski servis i logističku podršku i
- Programe Radne sobe.

 O aktivnostima Centra vidi više na internet-prezentaciji Centra

 

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr