Visits 284585

naslovna1803

Škola ekumenizma

U EHO centru u ulici Ćirila i Metodija 21 u Novom Sadu, od oktobra do kraja aprila sledeće godine, dva puta mesečno (uvek subotom), organizuju se predavanja i radionice za oko 20 polaznika, na teme koje smatramo da su bitne za bolje razumevanje pozicija crkava i verskih zajednice, s ciljem izgradnje mira kroz razvoj dijaloga i tolerancije među pripadnicima raznih naroda i narodnosti u regionu.

Ciljna grupa su:

 • Sveštenici/ce i crkveni radnici/ce-aktivisti/kinje u crkvama i verskim zajednicama
 • predstavnici medija i civilnog sektora
 • studenti fakulteta društvenih i političkih nauka, kao i teoloških fakulteta u Vojvodini i šire.

Selekciju i prijem polaznika obavlja Savet škole.
Predavanja počinju u oktobru i održavaju se svake druge subote sve do kraja maja, sa pauzom od polovine decembra pa do polovine januara sledeće godine.

Planira se 40 predavanja (od po 45 minuta). Gde god je to moguće, crkve i verske zajednice se same predstavljaju. Ukupno 14 radnih dana je predviđeno za predavanja, a svake subote je planirano četiri predavanja (10 dana x 4 predavanja = 40 predavanja). Zastupljene oblasti izučavanja su različite i obrađuju se kako eks-katedra, tako i interaktivno/ radioničarski radi sticanja novih znanja i veština, i boljeg međusobnog upoznavanje.

Teme su sledeće:

 • Istorija religije i hrišćanstva/terminoške odrednice i definicije religije;
 • Nehrišćanske religije: Judaizam i Islam;
 • Hrišćanske denominacije i novi religijski pokreti;
 • Istorija ekumenizma u svetu i trenutne tendencije u ekumenizmu u svetu i kod nas/ karte i povelje.;
 • 'Ono što nam je zajedničko' odnosno 'Vojvođanska religijska stvarnost';
 • Biblijska antropologija /sekte i novi duhovni pokreti/javno mnjenje, mediji i religija;
 • Nenasilno delovanje i izgradnja mira;
 • Teme po izboru.

Predavanja i radionice bi se organizovali prema sledećem rasporedu:
9:00 -10:30 Prva sesija sa po dva predavanja od po 45 minuta
10:30-11:00 Pauza za kafu, užina i osveženje
11:00-12:30 Druga sesija sa po dva predavanja od po 45 minuta

Na kraju II semestra, u maju  (1 subota), polaznici prezentiraju svoj Završni rad, tj esej, koji ne bi trebalo da bude duži od 5 strana i za čiju izradu će dobiti detaljna uputstva i mogućnost da se konsultuju sa mentorom.  Najbolji radovi biće publikovani zajedno sa predavanjima u Ekumenskom zborniku. Završna ekskurzija  - obično obilazak novosadskih crkava - planira se za kraj maja meseca.

FaLang translation system by Faboba

Aktuelnosti

EHO saradnici i predstavnici institucija socijalne zaštite Srbije u poseti Nemačkoj
Objavljeno: 20-02-2019
Saradnja civilnog sektora i države daju najbolje rezultate. Organizacije civilnog društva i predstavnici države ravnopravno ...
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava
Objavljeno: 20-02-2019
Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) objavljujeJAVNI POZIVza dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme (mašina, alata) za ...
SASTANAK LOKALNIH OBRAZOVNIH KOORDINATORA
Objavljeno: 13-02-2019
U sredu 13. februara 2019. godine održan je sastanak projektnog tima sa lokalnim obrazovnim koordinatorima koji su angažovani u ...
POSETA GENERALNOG SEKRETARA GAW
Objavljeno: 12-02-2019
Eno Haks (Enno Haaks), generalni sekretar organizacije Gustav Adolf Werk (GAW), posetio je u petak 08. februara 2019. godine ...
SVETSKI MOLITVENI DAN 2019 u Srbiji
Objavljeno: 05-02-2019
„Dođite, sve je spremno“, Slovenija Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) u okviru ekumenskog rada žena organizuje ...
KONSULTACIJE O BUDUĆEM PROJEKTNOM CIKLUSU
Objavljeno: 31-01-2019
Konsultativni sastanak mreže saradnika, pedagoških asistenata i učitelja, koji su angažovani na projektu „Pomoć prisilno ...

Partneri