Visits 298609

Programi

Aktivnost EHO je razvrstana na  3 glavne programske oblasti. Projekti svih programskih grupa su međusobno povezani i komplementarni i integrisani u jedan celoviti sistem  pomoći osobi u potrebi koja je jedinstveno i celovito biće, kojoj se pristupa sa stanovišta njenih prava ("Rights-Based Approach"):

 
1. Društveni razvoj i socijalna podrška: 

Dijakonija

Kućna nega

Resursni centar za osobe sa invaliditetom

Romski resursni centar (Rad sa Romima i migrantima)

Rad sa decom ulice

     
2. Međucrkvena saradnja i razvoj ekumenizma

Škola ekumenizma

Svetski molitveni dan žena

Kasetna misija za slepe

 
3. Zdravstveno - edukativni program: 

RakInfo

 

Informacije o privremeno i/ili konačno završenim projektima: 

Inicijativa IZVOR

Fond za male projekte

Druženje mladih bez granica

Humanitarni projekti

Znanjem protiv AIDS

Podrška održivom povratku izbeglica - LWF

Fond za socijalne inovacije   

Zelene dame - pomoć obolelima u bolnicama

Asistivne tehnologije kao način unapređivanja radnih prava osoba sa invaliditetom

EHO Print

Pomoć za proterane Rome

Resursni centar za osobe koje žive s HIV infekcijom ("Crvena Linija")

Crkve i javno zastupanje

Edukacija

Realizovana u EHO

Pod edukativnim aktivnostima podrazumevamo sve seminare, tribine, radionice, kurseve i sl. koji su realizovani u sklopu 14 projekata EHO. Na primer, u 2004. održano je ukupno 4.030 edukativnih aktivnosti u organizaciji i van nje sa ukupno 58.377 učesnika, a vodilo ih je skoro 100 saradnika i volontera EHO.

Teme

Obzirom na svoje dvanaestogodišnje iskustvo u radu na najrazličitijim projektima i budući jedna od najvećih NVO u našoj zemlji, EHO ima potrebno znanje, veštine i iskustvo za sprovođenje edukativnih aktivnosti na sledeće teme:

1.Upravljanje organizacijom / firmom
2.Upravljanje projektnim ciklusom uz korišćenje logičkog okvira
3.Mobilizacija resursa
4.Upravljanje ljudskim resursima
5.Komunikacija i odnosi sa javnošću (PR)
6.Ljudska prava
7.Upravljanje konfliktima i njihovo rešavanje
8.Strateško planiranje
9.Volonterski menadžment i volonterstvo uopšte
10.Sve teme u vezi HIV-a/AIDS-a
11.Sve teme u vezi osoba sa invaliditetom
12.Izgradnja tolerancije i mira i pomirenje
13.Javno zastupanje i lobiranje
14.Monitoring i evaluacija
15.Crkveni humanitarni rad (dijakonija)
16.Osnaživanje društveno marginalizovanih grupa
17.Kućna nega starih i bolesnih
18.Sve teme u vezi raka
19.Planiranje, organizovanje i vođenje radionica
20.Veštine prezentacije
21.Razne teme iz oblasti rada na dečijim projektima
22.Do-No-Harm – Metoda projektnog planiranja za organizacije koje rade u konfliktnim područjima


Struktura treninga, seminara i radionica

Struktura i dinamika svake pojedine edukativne aktivnosti zavisi od potreba polaznika treninga / seminara / radinice. Svaki trening / radionica se posebno planira i prilagođava potrebama određene grupe polaznika.

U zavisnosti od teme, njenog obima, potreba polaznika, njihovog raspoloživog vremena i ostalih resursa, postoji mogućnost izvođenja raznih edukativnih aktivnosti:

EHO sve svoje treninge može da izvede na srpskom (hrvatskom, bošnjačkom) i engleskom jeziku.


Treneri/-ce

Marija Parnicki, koordinatorka Dijakonijskog centra

Diplomirani psiholog. Uža spacijalistička oblast treninga - Nenasilno delovanje, nenasilna komunikacija.

Robert Bu, koordinator Romskog resurnog centra

Sertifikovani trener od juna 2004. godine (sertifikat profesionalnog trenera izdat od strane Chartered Institute of Personell Development u Londonu). Uže specijalističke oblasti su mu volonterski menadžment, planiranje, organizovanje i vođenje radinica i crkveni humanitarni rad.

Pored ovih trenera, veliki broj saradnika i volontera EHO ima veliko iskustvo u praktičnom radu na raznim projektima i njegovom prezentovanju na raznim javnim događajima i u okviru raznih edukativnih aktivnosti.

  • kratke uvodne radionice (od 90-120 min)
  • duže radionica na specifične teme (3 -8 sati)
  • bazični trening (1 dan / 8 sati)
  • standardni trening I (2-2,5 dana)
  • standardni trening II (3-4 dana)
  • kraća obuka (5-10 dana, po mogućnosti u više blokova / modula od po nekoliko dana)
  • duža obuka (10-15 dana, obavezno tokom dužeg vremenskog perioda u nekoliko blokova / modula).

Ana Bu, saradnica, od 2011,

Sertifikovana trenerica od juna 1998. (međunarodni sert. trenera za upravljanje NVO izdat od strane Oxfam-a i CES-a) i jedna od trenerica prve generacije Tima TRI. Pored svih tema koje se tiču rada u NVO i planiranja, organizovanja i vođenja radionica, uže specijalističke oblasti su joj etnička raznovrsnost, tolerancija i rešavanje konflikata, kao i rodna ravnopravnost.

Škola ekumenizma

U EHO centru u ulici Ćirila i Metodija 21 u Novom Sadu, od oktobra do kraja aprila sledeće godine, dva puta mesečno (uvek subotom), organizuju se predavanja i radionice za oko 20 polaznika, na teme koje smatramo da su bitne za bolje razumevanje pozicija crkava i verskih zajednice, s ciljem izgradnje mira kroz razvoj dijaloga i tolerancije među pripadnicima raznih naroda i narodnosti u regionu.

Ciljna grupa su:

 • Sveštenici/ce i crkveni radnici/ce-aktivisti/kinje u crkvama i verskim zajednicama
 • predstavnici medija i civilnog sektora
 • studenti fakulteta društvenih i političkih nauka, kao i teoloških fakulteta u Vojvodini i šire.

Selekciju i prijem polaznika obavlja Savet škole.
Predavanja počinju u oktobru i održavaju se svake druge subote sve do kraja maja, sa pauzom od polovine decembra pa do polovine januara sledeće godine.

Planira se 40 predavanja (od po 45 minuta). Gde god je to moguće, crkve i verske zajednice se same predstavljaju. Ukupno 14 radnih dana je predviđeno za predavanja, a svake subote je planirano četiri predavanja (10 dana x 4 predavanja = 40 predavanja). Zastupljene oblasti izučavanja su različite i obrađuju se kako eks-katedra, tako i interaktivno/ radioničarski radi sticanja novih znanja i veština, i boljeg međusobnog upoznavanje.

Teme su sledeće:

 • Istorija religije i hrišćanstva/terminoške odrednice i definicije religije;
 • Nehrišćanske religije: Judaizam i Islam;
 • Hrišćanske denominacije i novi religijski pokreti;
 • Istorija ekumenizma u svetu i trenutne tendencije u ekumenizmu u svetu i kod nas/ karte i povelje.;
 • 'Ono što nam je zajedničko' odnosno 'Vojvođanska religijska stvarnost';
 • Biblijska antropologija /sekte i novi duhovni pokreti/javno mnjenje, mediji i religija;
 • Nenasilno delovanje i izgradnja mira;
 • Teme po izboru.

Predavanja i radionice bi se organizovali prema sledećem rasporedu:
9:00 -10:30 Prva sesija sa po dva predavanja od po 45 minuta
10:30-11:00 Pauza za kafu, užina i osveženje
11:00-12:30 Druga sesija sa po dva predavanja od po 45 minuta

Na kraju II semestra, u maju  (1 subota), polaznici prezentiraju svoj Završni rad, tj esej, koji ne bi trebalo da bude duži od 5 strana i za čiju izradu će dobiti detaljna uputstva i mogućnost da se konsultuju sa mentorom.  Najbolji radovi biće publikovani zajedno sa predavanjima u Ekumenskom zborniku. Završna ekskurzija  - obično obilazak novosadskih crkava - planira se za kraj maja meseca.

Izgradnja mira i međucrkvena saradnja

1. Druženje mladih bez granica (privremeno obustavljen)

Povećanje uzajamnog razumevanja i prevazilaženje nepoverenja među decom u regionu (tj. na teritoriji Srbije i Crne gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine).

2. Škola ekumenizma

Bolje razumevanje pozicija crkava i verskih zajednice, razvoj dijaloga i tolerancije među pripadnicima raznih naroda i narodnosti u regionu. Više informacija o ovom projektu na sledećem linku

3. Crkve i javno zastupanje

Povećana uloga pet tradicionalnih manjinskih crkava u društvu koje su osnažene da postanu važan faktor promena u društvu, kroz izgradnju kapaciteta mladih crkvenih lidera u procesu javnog zastupanja za promene unutar društva, te unapređenje znanja i veština iz oblasti javnog zastupanja.

4. Svetski molitveni dan

Od 1994. godine do danas EHO u Vojvodini koordinira organizaciju i održavanje Svetskog molitvenog dana koji se održava svakog prvog petka u martu.
Svetski molitveni dan je u početku bila ženska inicijativa koja je vremenom prerasla u ekumensku i koja poziva ljude širom sveta da se toga dana u svojim crkvama zajednički mole za mir i ljubav u svetu. Svake godine molitve se upućuju za mir i blagostanje u jednoj zemlji u svetu.
Materijali za pripremu stižu iz Svetskog saveta crkava iz Ženeve, a uz pomoć koordinacionog odbora od preko 30 članova iz 5 lokalnih crkava prevode se na 5 lokalnih jezika, fotokopiraju u kancelariji EHO i šalju u, prosečno, 15 crkvenih opština u Vojvodini. Na obeležavanju ovog dana učestvovalo je preko 1.000 ljudi.

5. Misija za slepe

Ovaj projekat teče već nekoliko godina uz pomoć EHO, a osnovni cilj mu je da slepim, slabovidim i starim osobama ponudi audio kasete sa duhovnim sadržajem (propovedima, meditacijama, delovima iz Svetog pisma i sl.), obzirom da se iz audioteke Udruženja slepih i slabovidih mogu dobiti kasete i CD-ove sa lepom književnošću, ali ne i sa ovakvim sadržajima.
Za svoje korisnike EHO organizuje presnimavanje magnetnih i optičkih medija i njihovu distribuciju korisnicima ličnim ili putem pošte.

Rad sa decom ulice - Svratiše i Terenski rad

Ekumenska humanitarna organizacija je pokrenula prve organizovane vidove rada u Novom Sadu  sa  decom koja žive i/ili rade na ulici.

U Svratištu deca ulice mogu da dobiju polovnu odeću i obuću, besplatne tople obroke i osnovne usluge održavanja lične higijene, a u planu su i edukativne aktivnosti. Ovaj Dnevni centar je otvoren 7 dana u nedelji. U Centru radi psiholog, a jednom nedeljno dežura lekar, socijalni radnik i pravnik.

Više informacija o našem radu sa decom ulice možete naći na VEBSAJTU Svratišta za decu ulice .

Opširnije: Rad sa decom ulice - Svratiše i Terenski radSvratište, odnosno Dnevni centar za decu ulice je deo nacionalnog projekta ”Jačanje HIV prevencije i briga o grupama najugroženijim HIV-om” koji realizuje Omladina JAZAS-a Beograda, sredstvima Globalnog fonda za HIV, tuberkolozu i malariju.

Opširnije: Rad sa decom ulice - Svratiše i Terenski radPored dnevnog centra, organizovan je i Terenski rad s decom ulice  u saradnji sa Fondom H. Stepic CEE Charity . Klik na link za više informacija i za slike.

Zahvaljujući podršci Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada projekat će osim preventivnih aktivnosti pružati i različite vidove konkretne pomoći deci ulice kao direktna veza između dece ulice i državnih institucija.

Spisak partnera i ostalih podržavoca je poduži i biće ažuriran s vremena na vreme.

Romski resursni centar EHO

Opšti cilj programa Romskog resursnog centra EHO

Poboljšanje kvaliteta života i izgradnju kapaciteta Roma i migranata putem podmirivanja njihovih obrazovnih, razvojnih i socijalnih potreba, kao i pospešivanje društvene integracije dece migranata i Romske dece promovisanjem vrednosti tolerancije i razumevanja.

Neki od rezultata rada Romskog resursnog centra (iz 2010)  su sledeći:

 • usluge informisanja u centru je koristilo 19 romskih organizacija i 45 pojedinaca
 • u centru je zabeležena ukupno 161 poseta
 • tzv. forumi (javne tribine) pod nazivom „Perspektive naselja Bangladeš” organizovani su 9 puta, na njima je učestvovalo ukupno 226 predstavnika vladinih i nevladinih organizacija i stanovnika naselja, kao konkretni rezultat zabeležena je promena imena naselja u Sunčano naselje, a uz pomoć raznih gradskih javnih preduzeća (JP ZIG, „Geoplan”, JP „Urbanizam”, Centra za socijalni rad N. Sada) preduzeti su konkretni koraci kako bi se naselje legalizovalo, njegovi stanovnici dobili adrese i obavili osnovni radovi kao preduslov daljem razvoju naselja. O svemu ovome napravljen je dokument pod imenom „Forum: Perspektive Sunčanog naselja” koji sadrži sve relevantne informacije o celom ovom procesu i njegovim rezultatima
 • medicinsko savetovanje je u 3 romska naselja oko N. Sada obavljeno 1.385 puta
 • podeljeno je i 8.011 kutija lekova, 371 porodični paket sa higijenskim sredstvima za 62 porodice u Sunčanom naselju, kao i 130 m2 ogrevnog drveta
 • zahvaljujući radu Romske školice u O.Š. „Dositej Obradović” u N. Sadu upisano je 7 prvaka iz Sunčanog naselja, a njima i ostalim đacima iz naselja podeljeno je 50 kompleta udžbenika i oko 1.200 kom neophodnog školskog pribora
 • za potrebe pokretanja Kulturno-obrazovnog centra u naselju nabavljena su 2 nova kontejnera/sobe
 • 11 osoba je pohađalo razne zanatske kurseve na Otvorenom univerzitetu u N. Sadu, a 26 osoba se obratilo za pomoć pravnom savetovalištu u okviru centra.

Resursni centar za PLHIV

Okončan kao projekat EHO 2010.g.

       Resursni centar za osobe koje žive sa HIV infekcijom (odsad u tekstu RC PLHIV) osnovan je 2002. godine u Novom Sadu kao projekat "Crvena Linija". Prvobitno zamišljen kao SOS linija za osobe koje žive sa HIV infekcijom i sve one koji žele da se informišu o ovoj temi, te prevencijom HIV infekcije, seksualno prenosivih infekcija, hepatitisa C kao i pitanjima reproduktivnog zdravlja...

Više informacija:

http://www.crvenalinija.org

Druženje mladih - bez granica

Opšti cilj projekta

Povećanje uzajamnog razumevanja i prevazilaženje nepoverenja među decom u regionu (tj. na teritoriji Srbije i Crne gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine).

Aktivnosti

Organizovanje 4 troipodnevna druženja dece uzrasta od 10-14 godina iz SCG i Hrvatske ili BiH priprema, štampanje i podela dnevnika projekta „Bez granica”, štampanje majica projekta, kao i rad na promovisanju vrednosti druženja u medijima, školama i organizacijama učesnicama, kao i lokalnim zajednicama iz kojih učesnici dolaze.

Neki od rezultata projekta su sledeći:

- održano je 4 troipodnevna druženja u SCG i 1 sedmodnevno na hrvatskom primorju, tokom kog je po prvi put od prestanka ratova iz 1990-ih godina na Balkanu grupa dece iz SCG u saradnji sa nekom državnom institucijom (školom) zvanično i organizovano išla u posetu deci u Hrvatsku,
- u projektu je učestvovalo 162 dece, 22 odraslih pratilaca (nastavnika, pedagoga, psihologa i roditelja) raznih nacionalnosti i veroispovesti (iz 8 osnovnih škola i 3 nevladine organizacije) i 6 voditelja radionica iz Vojvodine/SCG, BiH i Hrvatske,
- odštampano je i podeljeno 1.200 primeraka dnevnika druženja „Bez granica” i 280 majica,
- o projektu je održano ukupno 9 prezentacija u školama i organizacijama učesnicama i objavljeno je ukupno 13 članaka u raznim štampanim i elektronskim medijima, od kojih polovina u inostranim (Velika Britanija i BiH),
- projekat je gostovao na međunarodnom letnjem kampu Svetske federacije hrišćanskih studenata (WSCF-a) na kom su voditelji projekta za preko 50 učesnika održali radionicu o praktičnom radu na pomirenju i o mirotvornoj praksi,
- projekat je posetio zamenik Pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pomoć za proterane Rome

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) zajedno sa romskim partnerskim organizacijama “Edukativni centar Roma” iz Subotice i “Eureka” iz Sombora, započela je 1.februara 2008.g. realizaciju projekta namenjenog Romima povratnicima iz zapadne Evrope po Sporazumu o readmisiji i interno raseljenim licima (IRL) sa Kosova.

Opšti cilj projekta
Integracija, odnosno reintegracija Roma povratnika iz zapadne Evrope po Sporazumu o readmisiji.

Aktivnosti

Opštem cilju projekta težimo kroz aktivnosti tri podprojekta:
1. Pravno savetovanje i pomoć u kontaktu sa institucijama

 • Besplatno pravno savetovanje;
 • Pribavljanje dokumenata;
 • Pribavljanje  nemačkih dokumenata uz pomoć;  Dijakonijske službe  Virtemberga;
 • Prevod dokumenata od strane ovlaštenog sudskog tumača.

2. Edukativna pomoć -  Integracija dece povratnika u obrazovni sistem Srbije

 • Dopunska nastava;
 • Nabavka udžbenika, školskog pribora i obuće;
 • Po potrebiće se za decu povratnika organizovati dopunska nastava iz  nemačkog jezika;
 • Priprema dece za školu kao i preduzimanje potrebnih mera za upis u školu i za polaganje testa koji prethodi upisu.

3. Mere za zapošljavanje i sticanje prihoda

 • Organizovanje kurseva za stručno osposobljavanje/učenje raznih zanata  na Otvorenom univerzitetu (OU);
 • Dodela alata;
 • Održavanje seminara o pisanju biznis plana u Novom  Sadu i Somboru/Subotici;
 • Dodela grantova na  osnovu podnetih biznis planova.


Neki od rezultata nakon prvog šestomesečnog perioda:

 • 382 osobe koristile usluge pravnog savetovališta;
 • 32 dece uključeno u program pripremne i dopunske nastave;
 • Pribavljeno 289 dokumenta iz Srbije;
 • Pribavljeno 18 dokumenata iz inostranstva.

Donator projekta je Dijakonijska služba Wirtemberg:Opširnije: Pomoć za proterane Rome

 

Nekoliko  slika sa realizacije projekta:

 Opširnije: Pomoć za proterane Rome  pravno savetovanje i pomoć u pribavljanju dokumenata
 Opširnije: Pomoć za proterane Rome Priprema dece za školu kao i preduzimanje potrebnih mera za upis u školu i za polaganje testa koji prethodi upisu
 Opširnije: Pomoć za proterane Rome  ibid

 

Humanitarni projekti

1. Zamena za majčino mleko .... (PROJEKAT OBUSTAVLJEN)

EHO je program podele mleka za bebe započela još nakon bombardovanja 1999. godine zbog loše socio-ekonomske situacije u našem okruženju, kao i činjenica da društvo sve više stari, da je sve manje porodica sa većim brojem dece, da se ljudi u kasnijim godinama odlučuju za potomstvo i zato što je sve više žena koje iz nekog razloga ne mogu da doje. Na osnovu izveštaja sa projekta u periodu od 1999-2003. godine, pokazalo se da je najčešći uzrok nemogućnosti dojenja kod majki stres usled stalne strepnje za sopstvenu i budućnost dece zbog loše materijalna i socijalne situacije porodice.

2. Topljeni sir ... (PROJEKAT OBUSTAVLJEN)

Za potrebe socijalno najugroženijih grupa na svojim projektima i raznih socijalnih i obrazovnih ustanova (domova i internata) EHO povremeno iz Švajcarske dobija isporuke topljenog sira.

Tokom 2004. godine podeljeno je 19.890 kg ovog sira koji su, pored korisnika projekata EHO, dobili i korisnici Centra za socijalni rad u N. Sadu (Sigurne kuće za majke i decu žrtve nasilja i nahočad), đaci škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović” u N. Sadu, internat Teološkog fakulteta Novi Sad u N. Sadu, kao i Salezijanski katolički internat u Zrenjaninu.

3. Pomoć poplavljenim područjima u Banatu 2005. godine

EHO je krajem aprila svojim tradicionalnim inostranim donatorima uputila apel za pomoć žrtvama poplave u Banatu, a tom pozivu su se odazvale 4 međunarodne crkvene humanitarne organizacije (Dijakonija Austrije, CAFOD i Mađarska ekumenska humanitarna služba i Kanadska luteranska svetska pomoć) i brojni pojedinci iz zemlje i inostranstva.

Za kupovinu hrane, vode, higijenskih sredstava i lekova pristiglo je ukupno 35.000 eura, a od materijale pomoći pristiglo je 6,2 tone ćebadi i posteljine iz Kanade i Nemačke. Volonteri EHO iz 30 mesta u Vojvodini prikupili su više od 400 tona uglavnom stočne hrane, odeće i obuće.

Istovremeno sa apelom inostranim donatorima, EHO se obratila i svojim dijakonijskim grupama sa molbom za prikupljanje pomoći u hrani, polovnoj odeći i stočnoj hrani.

Tako je započeta do sada najveća i najuspešnija lokalna akcija prikupljanja i distribucije pomoći, čiji su rezultati zaista impresivni: stotinak volontera iz 30 mesta u Vojvodini su zahvaljujući dobroj organizovanosti i solidarnosti uspeli da prikupe više od 400 tona stočne hrane (kukuruza, žita, mekinja, balirane deteline, baliranog sena i slame, itd.), hrane, odeće i obuće.

EHO je uz pomoć svojih saradnika i volontera organizovala utovar, prevoz, istovar i distribuciju pomoći u mestima: Jaša Tomić, Međa, Sečanj, Žitište, Klek, Novi Itebej, Srpski Itebej i Businje.

Zelene dame - pomoć obolelima u bolnicama

Ciljevi projekta

Opširnije: Zelene dame - pomoć obolelima u bolnicamaPoboljšanje psihosocijalnog stanja bolesnika na Institutu za onkologiju u Sr. Kamenici, poboljšanje kvaliteta njihovog boravka u bolnici, promovisanje ideje volontiranja u bolnicama kako stručnjacima, tako i široj javnosti, stvaranje povoljnih uslova i provera mogućnosti uvođenja efikasnog volonterskog rada u bolnicama kako bi se odredili standardi i principi dobre prakse ovakvog rada u bolnicama u Srbiji.

Aktivnosti

Informisanje potencijalnih volontera i njihova selekcija, osnovna obuka volontera, priprema tačnog opisa posla i zaduženja volontera, testiranje znanja volontera, njihov konačni odabir, potpisivanje sporazuma o saradnji, medicinski i sanitarni pregled volontera, njihovo direktno predstavljanje i uspostavljanje komunikacije sa osobljem na Institutu, pružanje prilike za sticanjem novih znanja i iskustava, promovisanje rada ovih volontera, supervizija i izveštavanje.

Informativni liflet o radu Zelenih dama možete skinuti ovde (pdf, 5 MB) >>> DOWNLOAD

Neki od rezultata tokom u 2011 su sledeći:

 • na projektu je aktivno 20 volontera, a još 5 osoba je spremno da se projektu priključi na jesen
 • volonteri pacijente posećuju svakim radnim danom od 10-12.00 h obilaze, a subotom samo one pacijente kojima niko ne dolazi u posetu
 • usluge ovog projekta koristi 72 pacijenta, a mesečno se obavi skoro 400 poseta
 • Preko ovog projekta je obazbeđena i manja donacija bolničkih sudova za interno odeljenje Instituta
 • volonteri pacijentima prave društvo, čitaju im knjige i novine, obavljaju sitne nabavke u krugu bolnice, razgovaraju i šetaju sa njima, pomažu im pri oblačenju, održavanju lične higijene, ustajanju i leganju u krevet, pomažu im pri okretanju u krevetu i razgovaraju i sa njihovim članovima porodice
 • osoblju Instituta volonteri pomažu u podeli obroka i hranjenju pacijenata, informisanju o mogućnostima postoperativnog tretmana i lečenja u kućnim uslovima, prijemu i smeštaju pacijenata na odeljenje i prevode i razgovaraju i sa osobama kojima srpski nije maternji jezik
 • anketa koju su volonteri sproveli među pacijentima na internom odeljenju Instituta za onkologiju pokazala je da svi bolesnici znaju za Zelene dame, da nisu imali neprijatnosti u radu sa volonterima, te da smatraju da je njihov rad „itekako” koristan.
 • 1
 • 2

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr