Visits 303558

Resursni centar za osobe sa invalidetom

NVO Beograd

Naziv: Republičko udruženje za pomoć osobama sa autizmom Beograd
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web:
Tel: 011/763-941 011/444-30-64
Fax: 011/3290-388
Kontakt osoba: Vesna Petrović, Milan Marković
Aktivnosti: Ciljevi: Unapređenje položaja i socijalne integracije osoba sa autizmom u lokalnoj sredini. Aktivnosti: kompletiranje dokumentacije o obolelim od autizma, angažovanje na ostvarivanju zakonskih prava, kontakti i saradnja sa odgovarajućim socijalnim, zdravstvenim i prosvetnim ustanovama i povezivanje sa adekvatnim međunarodnim udruženjima, sakupljanje, sređivanje i objavljivanja rezultata istražiavanja i informacija iz oblasti autizma, edukovanje porodica obolelih od autizma.
Adresa: Đure Đakovića 13
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Beogradska otvorena škola
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.bos.org.yu/
Tel: 011/3613-112 011/3065-800
Fax: 011/3613-112
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Širenje znanja i poboljšanje istraživanja u društvenim i humanističkim naukama; privlačenje, obrazovanje, okupljanje i organizovanje nadarenih studenata, kako bi se napravila mreža budućih prvaka u raznim poljima jugoslovenskog društva; pružanje mogućnosti studentima da postanu samostalni, samopouzdani, poštovani građani, sposobni da deluju u okviru složenosti demokratskog društva.
Adresa: Masarikova 5/16
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Akcija protiv gladi
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.acf.org/
Tel: 011/391 8051; 011/391 8350
Fax: 011/391-8180
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Prevencija daljeg pogoršanja položaja prehrane i poboljšanje uslova života socijalnih slučajeva u populaciji, kao i drugih društveno osetljivih grupa i društveno osetljivih populacija koje su smeštene u institucijama kao što su dečje ustanove, domovi penzionera, dnevni boravci za hendikepirane, ustanove za hendikepirane, duševne bolnice i rehabilitacioni centri.
Adresa: Arčibalda Rajsa 66/a
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Građanske inicijative - Udruženje građana za demokratiju i civilno obrazovanje
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.gradjanske.org/
Tel: 011/3343-294, 011/3343-175; 011/3341-011
Fax: 011/3343-294; 011/3236-663
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Doprinos razvoju civilnog društva kroz informisanje i obrazovanje građana o institutima demokratije I kroz podršku grupama, organizacijama i udruženjima građana kao i  pojedincima koji deluju na širenju ideje i izgradnje civilnog društva.
Adresa: Vlajkovićeva 17
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Republičko udruženje za pomoć osobama sa autizmom Beograd
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web:
Tel: 011/759-058
Fax:
Kontakt osoba: Vesna Petrović
Aktivnosti:
Adresa:
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Microfins
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.microfins.org.yu/
Tel: 011/767-435; 011/769-747
Fax: 011/3291-393
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Jačanje individualnih, samostalnih delatnosti; pružanje konsaltinga malim preduzetnicima u ostvarivanju ekonomske samostalnosti.
Adresa: Ljube Stojanovića 18/1. sp
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Grupa eksperata za prosperitet Srbije
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.gepsonline.org/
Tel: 011/184-142
Fax: 011/184-142
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Stvaranje datoteke istraživača u akademskim institucijama razvijenih zemalja koji su školovanje započeli u Srbiji, SRJ, SFRJ; međunarodna konferencija “Nauka i obrazovanje u uslovima tranzicije u Srbiji”; projekat izrade datoteke u vezi sa uglednim sportistima iz dijaspore i sportskim organizacijama u dijaspori, u saradnji sa Ministarstvom prosvete i sporte Republike Srbije; u saradnji sa ambasadom Španije u Beogradu i Španskom agencijom za međunarodnu saradnju, urađen je dvojezični rečnik (srpsko-španski i špansko-srpski).
Adresa: Sremska 6/4
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: CNA - Centar za nenasilnu akciju
Email:
Web: http://www.nenasilje.org/
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Ciljevi Centra za nenasilnu akciju, su  izgradnja mira promocija kulture nensilja, regionalna saradnja i razvoj gradjanskog drustva.
Adresa:
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Asocijacija nezavisnih elektronskih medija - ANEM
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web:
Tel: 011/3342-794; 011/639-481; 011/183-496
Fax: 011/3342-794; 011/639-481
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Profesionalno novinarstvo; sloboda izražavanja; ravnopravan status medija u zemlji i regionu, rad na edukaciji angažovanih u medijima; razvoj istraživačkog novinarstva; osavremenjivanje medijskog zakonodavstva, saradnja sa lokalnim medijskim, novinarskim i profesionalnim udruženjima; saradnja sa međunarodnim medijskim i novinarskim organizacijama.
Adresa: Zmaj Jovina 7/III
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Čovekoljublje
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.covekoljublje.org/
Tel: 011/367-2970 011/3065-445
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Pomoć siromašnima; obezbeđivanje pomoći žrtvama masovnih nesreća; pružanje podrške u cilju stvaranja uslova ekonomske i socijalne samostalnosti osiromašenih porodica u društvu; pomoć na obrazovanju ljudi o uzrocima siromaštva i njihovoj društvenoj i moralnoj obavezi da se angažuju na smanjenju broja siromašnih i nezbrinutih ljudi i dece; razvijanje svesti o milosrđu, požrtvovanju i činjenju dobrih dela u narodu, a posebno kod vernika SPC; pružanje podrške u očuvanju duhovnog i kulturno-nacionalnog blaga; aktivnosti koje doprinose poboljšanju socijalne i zdravstvene zaštite ugroženih društvenih slojeva.
Adresa: Dragorska 4
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: NVO EkoForum
Email:
Web: http://www.ekoforum.org.yu/
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Pored pregleda stanja, zagađenosti i ugroženosti vode, vazduha, zemljišta, životinjskih i biljnih vrsta, na sajtu se nalaze prilozi i fotografije u vezi životne sredine. Sajt uređuju profesionalni novinari - članovi EkoForum-a, koji su pohađali kurs agencije Reuters (”Writing Environmental news”).
Adresa:
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Italijanski konzorcijum solidarnosti
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.mirc.it/ics
Tel: 011/3228-198
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Poboljšanje kvaliteta života Roma; integracija Roma u lokalno društvo; podrška obrazovanju i razvoju veština; poboljšanje ekonomske situacije Roma.
Adresa: Knez Miletina 13
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Centar za pručavanje alternativa
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web:
Tel: 011/410-703
Fax:
Kontakt osoba: Tamara Nikolić i Julijana đoković
Aktivnosti:
Adresa: Mehmeda Sokolovića 49
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Alternativna akademska obrazovna mreža
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.aaen.edu.yu/
Tel: 011/688-123 011/3061-610
Fax: 011/688-123
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Obezbeđivanje dodatnog i alternativnog obrazovanja za mlade stručnjake kako bi se postigli akademski standardi u Srbiji; obuka nove generacije studenata da iznesu proces tranzicije u pravcu razvoja, tržišne ekonomije, političke demokratizacije i civilnog društva.
Adresa: Palata Beograd, Masarikova 5/XVI
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Savez ekoloških organizacija republike Srbije - Ekos
Web: https://www.facebook.com/SavezEkoloskihOrganizacijaRepublikeSrbije
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Formiranje mreže lokalnih eko-pokreta; koordinacija rada lokalnih ekoloških društava; očuvanje životne sredine; ekološka edukacija građana; učešće ekoloških činilaca u javnosti i formiranju javne politike u oblasti ekologije; učešće ekoloških činilaca u pripremi i donošenju zakonskih rešenja iz oblasti ekologije; medjunarodna saradnja sa srodnim organizacijama i institucijama; realizacija projekata iz oblasti ekologije.
Adresa: Gornja 4
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Humanitarian cargo carriers
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.hcc-berlin.org/
Tel: 011/1768-576
Fax: 011/152-694
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Pomoć ljudima u hitnim situacijama; pomoć svim ugroženim nezavisno od rase, religijskog opredeljenja i sl; obezbeđivanje brze pomoći.
Adresa: Nehruova 51/A/113
Grad: 11070 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Fond za humanitarno pravo
Email:
Web:
Tel: 011/3444-313 011/344-6598, 011/344-6599, 011/344-3423
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti:
Adresa: Mekenzijeva 67/II
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Balkansko udruženje mladih
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.bum.org.yu/
Tel: 011/421-542
Fax: 011/3408-220
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Razvoj i uspostavljanje bolje komunikacije među omladinom iz SRJ i naše omladine u dijaspori; uspostavljanje komunikacije između mladih iz bivših republika SFRJ i svih iseljenika u druge zemlje sa ovih područja u proteklih 10 godina; ublažavanje međuetničkih predrasuda i premošćavanje barijera nastalih u proteklom periodu ratnih sukoba na našim prostorima; razmena znanja i iskustava sa drugim mladim ljudima iz bivših republika SFRJ, kao i sa raseljenom omladinom po svetu.
Adresa: Vojvode Toze 13
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama “Orca”
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.orca.org.yu/
Tel: 011/3615-436 lok 343
Fax: 011/685-936
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Zaštita prava i dobrobiti svih životinja.
Adresa: Bulevar JNA 18
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Društvo ekologa Srbije
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.des.org.yu/
Tel: 011/767-988 011/769-718
Fax: 011/769-903
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Razvijanje i unapređivanje svih oblasti ekologije; širenje ekološke svesti i ekološkog morala u široj društvenoj zajednici; stimulisanje primene rezultata ekoloških istraživanja u praksi i nastavno-obrazovnom procesu; unapređivanje nivoa učešća javnosti u zaštiti životne sredine; uticaj na sve društvene strukture koje učestvuju u donošenju zakona, propisa i programa naučnog i tehnološkog razvoja zemlje i zaštite životne sredine; aktivno učešće u kreiranju nastavnih programa i planova u oblasti ekologije, zaštite i unapređivanja životne sredine, na svim nivoima nastavno-obrazovnog procesa; staranje o podizanju naučnog podmlatka; negovanje i primena etičkih principa u naučnom, akademskom i stručnom radu.
Adresa: Biološki fakultet, Takovska 43
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Evropski biro za prigovor savesti
Email:
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba: Igor Seke
Aktivnosti: Organizacija se bavi pitanjima služenja civilnog vojnog roka.
Adresa:
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Centar za prava deteta - Beograd
Email:
Web:
Tel: 011/33-44-818
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti:
Adresa: Zmaj Jovina 25
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Intersos
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web:
Tel: 011/435-244; 011/439-186
Fax: 011/444-5110
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Pružanje zaštite i pomoći ugroženom stanovništvu u kolektivnim centrima
Adresa: Prote Mateje 11
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Međunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.iocc.org/
Tel: 011/3237-375; 011/3232-706; 011/3341-323
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Pružanje pomoći izbeglicama, raseljenim licima i ugroženom lokalnom stanovništvu bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost; rad i podrška humanitarnih i socijalno-ekonomskih razvojnih aktivnosti raznih lokalnih institucija i lokalnih nevladinih organizacija sa kojima IOCC blisko sarađuje na identifikaciji potreba ljudi, planiranju i sprovođenju humanitarnih programa.
Adresa: Palmotićeva 24/1
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Centar za brigu o deci
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.centar.org.yu/
Tel: 011/3344-600
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Izgradnja sistema za efikasno rešavanje problema dece putem koordinisanog delovanja vladinih institucija i nevladinog sektora; formiranje jedinstvene i iscrpne baze podataka o deci sa posebnim potrebama kao osnove za delovanje drugih humanitarnih organizacija i odgovarajućih vladinih institucija; dovođenje teških životnih uslova dece hendikepirane u socijalnom, porodičnom i medicinskom smislu u fokus interesovanja najšire javnosti i stvaranje uslova za kontinuiranu medijsku pažnju prema problemima ove dece i dece u Srbiji uopšte; kreiranje modela i konkretnih projekata za brzo rešavanje akutnih problema dece u domovima za decu sa posebnim potrebama po obrascu hitne pomoći; elaboracija modela konkretnih projekata za rešavanje dečijih problema i dugoročnu afirmaciju njihovih interesa na principu komplementarnosti sa interesima potencijalnih donatora, privrednih i političkih organizacija i medijskih kuća; stvaranje uslova za zdrav fizički, duševni i duhovni razvoj najmlađe generacije i usvajanje pozitivnih vrednosti.
Adresa: Resavska 24/3
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: IREX - Međunarodni odbor za istraživanje i razmenu
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.irex.org/
Tel: 011/322-6803; 011/322-3104
Fax: 011/334-6071
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Unapređenje znanja; osnaživanje pojedinaca i institucija da preuzmu značajnije učešće u civilnom društvu.
Adresa: Andricev venac 2/III
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Grupa 484
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.grupa484.org.yu/
Tel: 011/3342-999; 011/3248-686
Fax: 011/3342-999; 011/3248-686
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Osnaživanje ugroženih grupa u ostvarivanju vlastitih potreba i prava kroz aktivno učešće u životu društvene zajednice (izbeglice, raseljeni, deca sa teškoćama u razvoju, mladi); razvijanje odgovornosti, tolerancije i solidarnosti kao osnovnih vrednosti u društvenoj zajednici; izgradnja poverenja i mirnog suživota u regionu.
Adresa: Hilandarska 6
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Plavi jahač group
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web:
Tel: 011/2623-652 011/328-50-87
Fax:
Kontakt osoba: Nataša Marković
Aktivnosti:
Adresa: Knez Mihajlova 42
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Društvo istraživača
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.ar.org.yu/
Tel: 011/685-788/14; 011/684-484
Fax: 011/643-691
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Edukacija istraživača i naučnih radnika u ostvarivanju ciljeva društva; zalaganje za poboljšanje rada i položaja naučno-istraživačkih radnika; zalaganje za odgovoran odnos istraživača prema slobodi naučnog rada i uspostavljanje etičkog kodeksa u ovoj oblasti; promocija naučno-istraživačkog rada, uspostavljanje i razvoj ekološke kulture.
Adresa: Doktora Subotića 4
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Naša Srbija
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.nasasrbija.org/
Tel: 011/637-527 011/626-033
Fax: 011/637-527
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Realizacija i obezbeđivanje sredstava za sprovođenje preventivnih i zaštitnih programa usmerenih ka unapređenju životnih, razvojnih i posebnih potreba dece i omladine.
Adresa: Gospodar Jovanova 35/III
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Danski savet za izbeglice
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.drc.dk/
Tel: 011/361-0874; 011/3610-097
Fax: 011/3614-364
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Pomoć u nalaženju trajnih solucija za izbeglice i interno raseljena lica.
Adresa: Balkanska 48/12 a
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Fond za zaštitu ptica grabljivica
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.vulture.org.yu/
Tel: 011/764-422 lok.152 063/8616-224
Fax: 011/761-433
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Naučna istraživanja u oblasti zaštite ugroženih vrsta i njihovih staništa; iznalaženje rešenja za njihovu primenu u praksi gazdovanja prirodnim resursima; reintroducija isčezlih vrsta; uvećavanje šanse ugroženim vrstama i stvaranje uslova za opstanak vrstama koje su isčezle sa naših prostora.
Adresa: 29. Novembra 142
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Dokumentaciono informacioni centar “Veritas”
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.veritas.org.yu/
Tel: 011/3236-486; 011/3238-671
Fax: 011/3236-486
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Prikupljanje, obrada i publikovanje dokumenata o progonima i stradanjima, te uništenoj imovini lica srpske nacionalnosti na području RH i svih građana na području bivše RSK u predratnom, ratnom i poratnom periodu; dostavljanje obrađenih dokumenata i saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama u vezi s pokretanjem krivičnih postupaka protiv počinilaca krivičnih djela protiv čovečnosti i međunarodnog prava; razjašnjavanje sudbina zarobljenih, poginulih i nestalih na području bivše Jugoslavije, te pružanje pravne pomoći njima, odnosno njihovim porodicama u ostvarivanju pripadajućih prava; pružanje pravne pomoći izbeglicama i prognanicima oko regulisanja statusa u novoj sredini, povratka u zavičaj ili iseljenja u treće zemlje, te po svim imovinskim pitanjima.
Adresa: Dečanska 8/IV
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Centar za ženske studije
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.zenskestudie.edu.yu/
Tel: 011/491-219; 011/3976-422 lok 204
Fax: 011/491-219; 011/3976-422 lok 204
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Obrazovni, alternativni, interdisciplinarni i visokoškolski programi; obrazovni program obuhvata predavanja, istraživanja, izdavaštvo i bibliotečke programe. Posvećen je istraživanju problema roda, etniciteta, rase, klase, itd; pravljenju modela tolerancije uz uvažavanje razlika pronalazeći mogućnosti otpora prema fenomenu marginalizacije.
Adresa: Jove Ilića 165 (FPN)
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Anti kancer humanitarna inicijativa
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: www.achi.org.yu
Tel: 011/3444-195 064/1577-045
Fax:
Kontakt osoba: Vitalij Vankević, Momir Ubiparip
Aktivnosti: Ciljevi: Prevencija kancerogenih oboljenja; edukacija i podrška obolelima u humanitarnom, zdravstvenom, psihosocijalnom domenu radi njihove integracije u lokalnu zajednicu. Aktivnosti: Edukativne kampanje sa ciljem prevencije kancera; edukacija i upoznavnje stanovništva sa fiziko faktorima, metodama rane dijagnostike i samopregleda; podrška ženama obolelim od raka; pomoć deci oboleloj od raka; izdavanje časopisa za borbu protiv raka i drugih popularnih knjiga na temu onkologije; umrežavanje žena obolelih od raka na lokalnom nivou radi dentifikacije problema i poboljšanja društvene slike i uloge; rad na otvaranju prvog Centra za podršku žena obolelih od raka dojke; otvaranje prvog Hospisa u Jugoslaviji; popularizacija palijativne medicine; evidencija i registar onkoloških bolesnika na saveznom nivou i istraživanje problema sa kojima je suočena žena obolela od raka. Publikacije: “Zajedno protiv raka”, 3 broja časopisa za prevenciju i lečenje onkoloških bolesti.
Adresa: Niška 48
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Norveški savet za izbeglice Beograd
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web:
Tel:
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti:
Adresa: Topolska 19
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Jazas - Jjugoslovenska asocijacija za borbu protiv side
Email:
Web:
Tel: 011/767-435; 011/769-747
Fax: 011/3291-393
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Prevencija HIV-AIDS-a, polno prenosivih bolesti, bolesti zavisnosti; edukacija o HIV- AIDS-u, reproduktivnom zdravlju, polno prenosivim bolestima i bolestima zavisnosti; psiho-socijalna pomoć osobama koje žive sa HIV-AIDS-om i njihovom okruženju.
Adresa: Ljube Stojanovića 18/1. sp
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Aegee - Beograd
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.aegee-beograd.org.yu/
Tel: 011/624-354
Fax: 011/624-354
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Evropa, bez granica i predrasuda, uz jednakost svih ljudi bez obzira na poreklo i očuvanje njihovog kulturnog identiteta; organizovanje različitih konferencija, seminara i letnjih univerziteta o najrazličitijim temama; bolje međusobno upoznavanje i razumevanje studenata iz Evrope u prevazilaženju nacionalnih, kulturnih i etničkih razlika.
Adresa: Brankova 21/a
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Fondacija za pomoć u izgradnji
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: www.chfyu.org
Tel: 011/633-706
Fax: 011/628-315
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Povećano i bolje informisano učešće građana u donošenju političkih i ekonomskih odluka.
Adresa: Dobračina 14/5
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Ecolibri - Bionet
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://solair.eunet.yu/~ecolibri/
Tel: 011/3442-975
Fax: 011/3442-975
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Zaštita i očuvanje biološke raznovrsnosti Stbije, naročito retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja, putem edukacije i objektivnog informisanja javnosti, a sa ciljem izgradnje svesti o vrednosti i značaju biološke raznovrsnosti kao čuvara života; razne aktivnosti, propaganda i edukacija za racionalno korišćenje prirodnih resursa i održivi razvoj koji će novim generacijama ostaviti nenarušen kvalitet života i sačuvane prirodne resurse.
Adresa: Sinđelićeva 7/2
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Farmaceuti bez granica/Francuska
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.psfci.org/
Tel: 011/463-928; 011/469-630
Fax: 011/469-630
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Snabdevanje lekovima; podrška reforme zdravstvenog sistema i sistema socijalne zaštite; poboljšanje kapaciteta državnih zdravstvenih laboratorija kako bi se smanjila smrtnost od infektivnih bolesti.
Adresa: Sićevačka 1
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Dokumentarni centar ratovi 1991-1999
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.dcr.b92.net/
Tel: 011/3612-835
Fax: 011/688-776
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Istina, odgovornost i pomirenje u regionu putem istraživanja i edukacije.
Adresa: Narodnog fronta 66/V
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Pravo gore
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.pravogore.org.yu/
Tel: 011/696-459
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Uspostavljanje interaktivne mreže sa pojedincima i institucijama u zemlji i svetu u svim oblastima od značaja za afirmaciju tekovina i vrednosti civilnog društva i unapređenje kvaliteta života stanovništva; iniciranje i podsticanje kreativnog i istraživačkog rada u cilju afirmacije tekovina i vrednosti civilnog društva i unapređenja kvaliteta života stanovništva; organizovanje stručnih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti; učestovanje u međunarodnim stručno - edukativnim razmenama; rad sa ugroženim grupama stanovništva i organizovanje, prikupljanje i usmeravanje humanitarne pomoći ugroženima; izdavačka delatnost; organizovanje izložbi.
Adresa: Radoja Dakića 21
Grad: 11070 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Centar za antiratnu akciju
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.caa.org.yu/
Tel: 011/344-1737; 011/446-1332
Fax: 011/344-1737
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Pomoć i zalaganje za mirno rešavanje sukoba, promociju ljudskih prava, izgradnju civilnog društva i podizanje građanske svesti o demokratskim vrednostima i regionalnoj saradnji; dugoročni planovi centra uključuju: Obrazovanje za mir i nenasilno rešavanje konflikata putem studija o negativnom uticaju rata, nacionalizma i etnocentrizma; obrazovanje javnosti o ljudskim pravima i zaštita žrtava diskriminacije i represije i građenje civilnog društva i ostvarivanje regionalne saradnje. U okviru Centra postoje 3 grupe čije se aktivnosti međusobno usaglašavaju: Grupa Most, Veće za ljudska prava i Grupa za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Vojvodini.
Adresa: Mačvanska 8
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Ekološki pokret Beograda - Ekob
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.ekob.org.yu/
Tel: 011/161-824 011/3691-952
Fax: 011/161-824
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Edukacija za zdrav život.
Adresa: Agostina Neta 28/42
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Zeleni sto
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.come.to/the.green.table
Tel: 011/457-463
Fax:
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Proučavanje i čuvanje postojeće humane ekološke vrednosti, istraživanje i uspostavljanje nove, posebno u domenu urbane ekologije; oslanjanje na koncept ekoloških mikro struktura odnosno ekoloških ćelija; usklađeni (održivi) razvoj; učešće u javnosti i razvoju zajednice; obnovljivi izvori energije i efikasno korišćenje energetskih resursa.
Adresa: Njegoševa 56
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Centar za unapređivanje pravnih studija - Pravni centar
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.cups.org.yu/
Tel: 011/3236-479 011/3345-340; 011/3345-273; 011/3345-299
Fax: 011/3236-479
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Doprinos unapređivanju i praktičnom ostvarenju ideja vladavine prava, moderne tržišne ekonomije i otvorenog i demokratskog društva kroz realizaciju programa, projekata i ukupnom javnom delatnošću; predlaganje načina za preuređenje pravnog sistema, naročito objavljivanjem i preporučivanjem tzv. modela zakona; unapređivanje pravnih studija - organizovanje obrazovnih programa, kurseva, seminara, savetovanja, tribina, domaćih i međunarodnih konferencija, letnjih škola, kao i drugih oblika edukacije podesnih za unapređivanje pravničkog obrazovanja; pružanje besplatne pravne pomoći; okupljanje stručnjaka za rad na naučnim projektima u oblasti prava i drugim srodnim oblastima; formiranje ekspertskih timova i usmeravanje njihovog rada ka traženju optimalnih rešenja za tekuće društvene i pravne probleme; objavljivanje knjiga, časopisa, studija i drugih publikacija; saradnja sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave pravnim studijama i studijama drugih društvenih nauka.
Adresa: Takovska 12
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Naziv: Društvo za obrazovanje odraslih
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: http://www.inebis.com/
Tel: 011/634-674; 011/185-656
Fax: 011/625-673
Kontakt osoba:
Aktivnosti: Podrška institucijama i organizacijama za sve oblike i sadržaje obrazovanja odraslih (materijalno-tehničko opremanje; oblikovanje programa, obuka); zastupanje interesa i lobiranje; popularizacija ideje doživotnog obrazovanja i širenje kulture učenja; razvoj koncepcije društva koje uči; stručno-savetodavna podrška nosiocima politike obrazovanja odraslih i kreatorima strategije; zakonodavstvo, normiranje i standardizacija ove oblasti; razvoj konkretnih projekata; regionalna i međunarodna saradnja, evropska integracija putem aktivnosti u obrazovanju odraslih.
Adresa: Vuka Karadžića 12
Grad: 11000 Beograd
Država – Regija:Srbija - Srbija
Tip – Vrsta: Domaća - NVO

Partneri

heks eper    Schweizerische swiss solidarity   diakonie wurttemberg   Brot fuer die Welt  ACTLOGO  Evangelical Lutheran        

ed logo tagline 1 Diakonie  Fondacija za otvoreno drustvo  eu  unhcr